Czech | Phrases - Personal | Best Wishes

Best Wishes - Marriage

Gratulojn. Dezirante la ambaŭ de vi ĉiun feliĉon en la mondo.
Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí.
Used when congratulating a recently-married couple
Gratulojn kaj varmajn bondezirojn por vi ambaŭ en via edziĝo.
Gratuluje a přejeme vám oběma hodně štěstí k vašemu svatebnímu dnu.
Used when congratulating a recently-married couple
Gratulojn pro ligante la nodon!
Gratulujeme ke svatbě!
Informal, used when congratulating a recently married-couple that you know quite well
Gratulojn pro diri "jes"!
Blahopřejeme, že jste si řekli své ano!
Informal, used when congratulating a recently married-couple that you know quite well
Gratulojn al la fianĉino kaj la fianĉo sur ilia feliĉa unio.
Blahopřejeme nevěstě a ženichovi ke šťastnému manželskému svazku.
Used when congratulating a recently-married couple

Best Wishes - Engagement

Gratulojn pro via fianĉiĝo!
Blahopřejeme k vašemu zasnoubení!
Standard phrase used to congratulate someone on their engagement
Ni deziras al vi ambaŭ ĉion plej bonan en via fianĉiĝo.
Přejeme vám všechno nejlepší k zásnubám a tomu, co leží před vámi.
Used when congratulating a recently engaged-couple
Gratulojn pro via fianĉiĝo. Mi esperas, ke vi ambaŭ estas tre feliĉaj kune.
Blahopřejeme k vašemu zasnoubení. Doufám, že budete oba velmi šťastní.
Used when congratulating a recently engaged-couple
Gratulojn pro via fianĉiĝo. Mi esperas, ke vi faras reciproke ekstreme feliĉaj.
Blahopřejeme k vašemu zasnoubení. Doufám, že budete oba velmi šťastní.
Used when congratulating a recently engaged-couple
Gratulojn pro via fianĉiĝo. Ĉu vi decidis sur la granda tago?
Blahopřejeme k vašemu zasnoubení. Už jste se rozhodli, kdy se bude konat tento velký den?
Used when congratulating a recently engaged-couple who you know well, and to ask when the wedding will take place

Best Wishes - Birthdays and Anniversaries

Feliĉan naskiĝtagon!
Všechno nejlepší k narozeninám!
General birthday wish, commonly found on birthday cards
Feliĉan naskiĝtagon!
Všechno nejlepší k narozeninám!
General birthday wish, commonly found on birthday cards
Feliĉan naskiĝtagon!
Hodně štěstí a zdraví!
General birthday wish, commonly found on birthday cards
Deziranta vin feliĉon en via speciala tago.
Přeji Ti hodně štěstí v tento speciální den!
General birthday wish, commonly found on birthday cards
Ke ĉiuj viaj deziroj realiĝos. Feliĉan naskiĝtagon!
Ať se Ti splní všechna přání. Všechno nejlepší k narozeninám!
General birthday wish, commonly found on birthday cards
Deziranta vin feliĉon por la speciala tago. Havu mirindan naskiĝtagon!
Přeji ti v tento speciální den hodně štěstíčka. Krásné narozeniny!
General birthday wish, commonly found on birthday cards
Feliĉa datreveno!
Hodně štěstí k výročí!
General anniversary wish, commonly found on anniversary cards
Feliĉa... datreveno!
Hodně štěstí k... výročí!
Anniversary wish used when celebrating a specific anniversary (e.g. 25th silver anniversary, 40th ruby anniversary)
... jaroj kaj daŭras forte. Havu grandan datrevenon!
...rok a stále spolu. Blahopřeji k výročí!
Used to emphasize the length of marriage and wish a happy anniversary
Gratulojn pro via Porcelana Geedziĝodatreveno!
Blahopřejeme k porcelánovému výročí svatby!
Used to celebrate a 20th wedding anniversary
Gratulojn pro via Arĝenta Geedziĝodatreveno!
Blahopřejeme ke stříbrnému výročí svatby!
Used to celebrate a 25th wedding anniversary
Gratulojn pro via Rubena Geedziĝodatreveno!
Blahopřejeme ke rubínovému výročí svatby!
Used to celebrate a 40th wedding anniversary
Gratulojn pro via Perla Geedziĝodatreveno!
Blahopřejeme ke perlovému výročí svatby!
Used to celebrate a 30th wedding anniversary
Gratulojn pro via Korala Geedziĝodatreveno!
Blahopřejeme ke korálovému výročí svatby!
Used to celebrate a 35th wedding anniversary
Gratulojn pro via Ora Geedziĝodatreveno!
Blahopřejeme ke korálovému výročí svatby!
Used to celebrate a 50th wedding anniversary
Gratulojn pro via Diamanta Geedziĝodatreveno!
Blahopřejeme ke diamantovému výročí svatby!
Used to celebrate a 60th wedding anniversary

Best Wishes - Get well Wishes

Saniĝus baldaŭ.
Uzdrav se brzy.
Standard get well wish, commonly found on cards
Mi esperas, ke vi faras rapidan kaj prontan reboniĝon.
Doufám, že se rychle uzdravíš.
Standard get well wish
Ni esperas, ke vi estos sana en neniu tempo.
Doufáme, že budeš hned zase jako rybička.
Standard get well wish from more than one person
Mi pensas pri vi. Mi esperas, ke vi sentas pli bone baldaŭ.
Myslím na tebe. Doufám, že se brzy uzdravíš.
Standard get well wish
El ĉiuj ĉe..., resaniĝus baldaŭ.
Všichni v... ti přejí brzké uzdravení!
Get well wish from several people in an office or place of work
Saniĝus baldaŭ. Ĉiuj ĉi tie pensas pri vi.
Brzy se uzdrav. Všichni na tebe tady myslíme.
Get well wish from several people in an office or place of work

Best Wishes - General Congratulations

Gratulojn pro...
Blahopřejeme k...
Standard congratulation sentence
Mi deziras al vi bonŝancon kaj sukceson en...
Přeji Ti/Vám hodně štěstí a mnoho úspěchů v...
Used when wishing someone success in the future
Mi deziras al vi sukceson en...
Přeji Ti/Vám hodně úspěchů v...
Used when wishing someone success in the future
Ni ŝatus sendi vin niajn gratulojn al...
Rádi bychom Ti/Vám poslali naše gratulace k...
Used when congratulating someone for doing a specific thing
Bonege por...
Dobrá práce na...
Used when congratulating someone for doing a specific thing, less congratulatory
Gratulojn por vian veturantan teston!
Blahopřejeme k absolvování řidičských zkoušek!
Used when congratulating someone on passing their driving test
Bone farita. Ni konis, ke vi povus fari ĝin.
Dobrá práce. Věděli jsme, že to dokážeš.
Used when congratulating someone, usually a close friend or member of the family
Feliĉoj!
Gratulujeme!
Informal, relatively uncommon, shorthand for congratulations and used when congratulating someone

Best Wishes - Academic Achievements

Gratulojn pro via diplomiĝo!
Gratulujeme k promoci!
Used when congratulating someone for graduating from university
Gratulojn pro pasanta viajn ekzamenojn!
Gratulujeme ke složení všech zkoušek!
Used when congratulating someone for passing their school exams
Bonege kun via ekzameno!
Kdo je tady chytrolín? Gratulace ke skvělým výsledkům u zkoušek!
Informal colloquial phrase, used when someone you know well does exceedingly well on an exam
Gratulojn por sukcesi viajn masterojn kaj bonan sorton en la mondo de laboro.
Blahopřejeme k dokončení magisterského titulu a přejeme hodně štěstí ve světě práce.
Used when congratulating someone for completing their master's degree and wishing them luck in the future
Gratulojn por la rezultoj de ekzamoj kaj bonan ŝancon por la estonteco.
Gratulace ke skvělým výsledkům u zkoušek a vše nejlepší do budoucna.
Used when congratulating someone for passing their school exams, but when unsure whether they plan to go to university or get a job
Gratulojn pro viajn rezultojn. Mi deziras bonan sorton por via estonta kariero.
Gratulujeme ke složení všech zkoušek. Přejeme Ti vše nejlepší k tvé budoucí kariéře.
Used when congratulating someone for passing their school exams, and who you know is looking to get a job
Bonege por komenci la universitaton. Havu bonegan tempon!
Gratulace k úspěšným zkouškám na vysokou školu. Užij si to tam!
Used when congratulating someone on getting a place at university

Best Wishes - Condolences

Ni ĉiuj estas profunde ŝokitaj aŭdi de la subita morto de... kaj ni ŝatus proponi nian ple profundan simpation.
Všichni jsme hluboce šokováni náhlou smrtí ... a přijměte prosím naši nejhlubší soustrast.
Used when consoling someone on the death of someone close to them. The death could have been expected or unexpected
Ni estas tiel tre bedaŭraj aŭdi pri via perdo.
Je mi velmi líto Vaší ztráty.
Used when consoling someone on the death of someone close to them
Mi proponas al vi miajn profundajn kondolencojn dum ĉi tio malluma tago.
Přijměte prosím moji nejhlubší soustrast.
Used when consoling someone on the death of someone close to them
Ni estis afliktitaj de la antaŭtempa morto de via filo / filino / edzo / edzino,....
Jsme velice zarmouceni předčasnou smrtí Vašeho syna/manžela//Vaší dcery/manželky,... .
Used when consoling someone on the death of their son/daughter/husband/wife (includes the name of the deceased)
Bonvolu akcepti niajn plej profundajn kaj plej elkorajn kondolencojn.
Přijměte, prosím, naší nejhlubší a nejupřímnější soustrast v tomto nejnáročnějším času.
Used when consoling someone on the death of someone close to them
Niaj pensoj estas kun vi kaj via familio en ĉi tio malfacila tempo.
Naše myšlenky jsou s vámi a vaší rodinou v tomto nejtěžším okamžiku ztráty.
Used when consoling someone on the death of someone close to them

Best Wishes - Career Achievements

Ni deziras al vi bonŝancon en via nova posto ĉe...
Přejeme Vám hodně štěstí k nové práci v...
Used when wishing someone success in a new job
El ĉiuj ĉe..., ni deziras al vi bonŝancon en via nova laboro.
Všichni v... ti přejeme hodně štěstí v nové práci.
Used when old colleagues wish someone success in a new job
Ni deziras al vi bonŝancon en via nova postenon de...
Všichni v... ti přejeme hodně štěstí v nové pozici...
Used when old colleagues wish someone success in a new job position
Ni deziras al vi sukceson pri via ŝanĝo de kariero.
Přejeme Vám mnoho úspěchů pro svůj nejnovější kariérní postup.
Used when old colleagues wish someone success in a new job
Gratuloj por akirai la laboron!
Gratulujeme k novému zaměstnání!
Used when congratulating someone on getting a new, usually lucrative, job
Bona fortuno sur via unua tago en...
Hodně štěstí první den v...
Used when wishing someone a good first day at a new job

Best Wishes - Birth

Ni estis ravitaj aŭdi de la naskiĝo de via nova knabo / knabino. Gratulojn.
Byli jsme nadšeni, když jsme slyšeli o narození vašeho chlapečka/holčičky. Gratulujeme.
Used to congratulate a couple on the birth of their child
Gratulojn pro via nova alveno!
Blahopřejeme k vašemu novému přírůstku!
Used to congratulate a couple on the birth of their child
Por la nova patrino. Bondezirojn por vi kaj via filo / filino.
Pro novopečenou maminku. Všechno nejlepší pro tebe a tvého syna/tvojí dceru.
Used to congratulate a woman on the birth of her child
Gratulojn pro la alveno de via nova bela knabo / knabino!
Blahopřejeme k příchodu vašeho chlapečka/holčičky!
Used to congratulate a couple on the birth of their child
Al la tre fieraj gepatroj de.... Gratulojn pro via nova alveno. Mi certas, ke vi faros mirindajn gepatrojn.
Hrdým rodičům... . Blahopřejeme k novému přírůstku do rodiny. Jsem si jistý(á), že budete skvělými rodiči.
Used to congratulate a couple on the birth of their child

Best Wishes - Thanks

Multajn dankojn por...
Mnohokrát děkuji za...
Used as a general thank you message
Mi ŝatus danki vin nome de mia edzo / edzino kaj mi mem...
Chtěl(a) bych poděkovat jménem mým a mého manžela/mé manželky...
Used when thanking someone on behalf of yourself and someone else
Mi vere ne scias kiel danki vin pro...
Opravdu nevím, jak vám mám poděkovat za...
Used when you are very grateful to someone for doing something for you
Kiel malgranda signo de nia dankemo...
Jako malý projev naší vděčnosti...
Used when giving a gift to someone as a thank you
Ni ŝatus ekspresi nian koran dankon al... por...
Chtěli bychom vyjádřit naše nejvřelejší poděkování... za...
Used when you are grateful to someone for doing something for you
Ni tre dankas vin pro...
Jsem Ti/Vám velmi vděčný(á) za...
Used when you want to thank someone sincerely for doing something for you
Ne dankinde. Kontraŭe, ni devas danki al vi!
To nestojí za řeč. Naopak bychom měli děkovat my vám!
Used when someone thanks you for something, but what he / she did benefited you as well

Best Wishes - Season's Greetings

Sezonaj salutoj el...
Příjemné prožití Vánočních svátků přeje...
Used in the US to celebrate Christmas and New Year
Feliĉan Kristnaskon kaj Bonan Novjaron!
Veselé Vánoce a Šťastný Nový rok!
Used in the UK to celebrate Christmas and New Year
Feliĉan Paskon!
Veselé Velikonoce!
Used in Christian countries to celebrate Easter Sunday
Feliĉan Dankofeston
Šťastné díkuvzdání!
Used in the US to celebrate Thanksgiving
Feliĉan Novjaron!
Šťastný Nový rok!
Used to celebrate the New Year
Feliĉaj Ferioj!
Šťastné svátky!
Used in the US and Canada to celebrate holidays (especially used around Christmas/Hanukkah time)
Feliĉa Hanukkah!
Šťastnou chanuku!
Used to celebrate Hanukkah
Feliĉa Divali al vi.
Šťastný Diwali. Ať je Diwali jasnější než předtím.
Used to celebrate Diwali
Feliĉan Kristnaskon!
Veselé Vánoce!
Used in Christian countries to celebrate Christmas
Feliĉan Kristnaskon kaj Bonan Novjaron!
Veselé Vánoce a Šťastný Nový rok!
Used in Christian countries to celebrate Christmas and New Year