Swedish | Phrases - Personal | Best Wishes

Best Wishes - Marriage

Gratulojn. Dezirante la ambaŭ de vi ĉiun feliĉon en la mondo.
Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen.
Used when congratulating a recently-married couple
Gratulojn kaj varmajn bondezirojn por vi ambaŭ en via edziĝo.
Vi vill gratulera och framföra hjärtliga lyckönskningar till er båda på er bröllopsdag.
Used when congratulating a recently-married couple
Gratulojn pro ligante la nodon!
Grattis till giftermålet!
Informal, used when congratulating a recently married-couple that you know quite well
Gratulojn pro diri "jes"!
Grattis till att ni sagt ja!
Informal, used when congratulating a recently married-couple that you know quite well
Gratulojn al la fianĉino kaj la fianĉo sur ilia feliĉa unio.
Gratulationer till bruden och brudgummen med anledning av deras äktenskapliga förbindelse.
Used when congratulating a recently-married couple

Best Wishes - Engagement

Gratulojn pro via fianĉiĝo!
Grattis till förlovningen!
Standard phrase used to congratulate someone on their engagement
Ni deziras al vi ambaŭ ĉion plej bonan en via fianĉiĝo.
Lyckönskningar till er båda med anledning av er förlovning och allt som ligger framför er.
Used when congratulating a recently engaged-couple
Gratulojn pro via fianĉiĝo. Mi esperas, ke vi ambaŭ estas tre feliĉaj kune.
Grattis till er förlovning. Jag hoppas att ni kommer bli mycket lyckliga tillsammans.
Used when congratulating a recently engaged-couple
Gratulojn pro via fianĉiĝo. Mi esperas, ke vi faras reciproke ekstreme feliĉaj.
Grattis till er förlovning. Jag hoppas att ni kommer att vara till mycket glädje för varandra.
Used when congratulating a recently engaged-couple
Gratulojn pro via fianĉiĝo. Ĉu vi decidis sur la granda tago?
Grattis till er förlovning. Har ni redan bestämt datum för er stora dag?
Used when congratulating a recently engaged-couple who you know well, and to ask when the wedding will take place

Best Wishes - Birthdays and Anniversaries

Feliĉan naskiĝtagon!
Födelsedagshälsningar!
General birthday wish, commonly found on birthday cards
Feliĉan naskiĝtagon!
Grattis på födelsedagen!
General birthday wish, commonly found on birthday cards
Feliĉan naskiĝtagon!
Ha den äran!
General birthday wish, commonly found on birthday cards
Deziranta vin feliĉon en via speciala tago.
Jag/Vi önskar dig all lycka på din speciella dag.
General birthday wish, commonly found on birthday cards
Ke ĉiuj viaj deziroj realiĝos. Feliĉan naskiĝtagon!
Jag hoppas att alla dina önskningar går i uppfyllelse. Grattis på födelsedagen!
General birthday wish, commonly found on birthday cards
Deziranta vin feliĉon por la speciala tago. Havu mirindan naskiĝtagon!
Jag/Vi önskar dig all lycka på din speciella dag. Ha en underbar födelsedag!
General birthday wish, commonly found on birthday cards
Feliĉa datreveno!
Grattis på årsdagen!
General anniversary wish, commonly found on anniversary cards
Feliĉa... datreveno!
Grattis på er ...-års bröllopsdag!
Anniversary wish used when celebrating a specific anniversary (e.g. 25th silver anniversary, 40th ruby anniversary)
... jaroj kaj daŭras forte. Havu grandan datrevenon!
... år och fortfarande starka tillsammans. Ha en trevlig bröllopsdag!
Used to emphasize the length of marriage and wish a happy anniversary
Gratulojn pro via Porcelana Geedziĝodatreveno!
Grattis på er porslinsbröllopsdag!
Used to celebrate a 20th wedding anniversary
Gratulojn pro via Arĝenta Geedziĝodatreveno!
Grattis på er silverbröllopsdag!
Used to celebrate a 25th wedding anniversary
Gratulojn pro via Rubena Geedziĝodatreveno!
Grattis på er rubinbröllopsdag!
Used to celebrate a 40th wedding anniversary
Gratulojn pro via Perla Geedziĝodatreveno!
Grattis på er pärlbröllopsdag!
Used to celebrate a 30th wedding anniversary
Gratulojn pro via Korala Geedziĝodatreveno!
Grattis på er korallbröllopsdag!
Used to celebrate a 35th wedding anniversary
Gratulojn pro via Ora Geedziĝodatreveno!
Grattis på er guldbröllopsdag!
Used to celebrate a 50th wedding anniversary
Gratulojn pro via Diamanta Geedziĝodatreveno!
Grattis på er diamantbröllopsdag!
Used to celebrate a 60th wedding anniversary

Best Wishes - Get well Wishes

Saniĝus baldaŭ.
Krya på dig!
Standard get well wish, commonly found on cards
Mi esperas, ke vi faras rapidan kaj prontan reboniĝon.
Jag hoppas att du tillfrisknar snabbt.
Standard get well wish
Ni esperas, ke vi estos sana en neniu tempo.
Vi hoppas att du blir frisk på nolltid.
Standard get well wish from more than one person
Mi pensas pri vi. Mi esperas, ke vi sentas pli bone baldaŭ.
Tänker på dig. Jag hoppas att du mår bättre snart.
Standard get well wish
El ĉiuj ĉe..., resaniĝus baldaŭ.
Från alla på/hos ..., krya på dig.
Get well wish from several people in an office or place of work
Saniĝus baldaŭ. Ĉiuj ĉi tie pensas pri vi.
Krya på dig. Alla här tänker på dig.
Get well wish from several people in an office or place of work

Best Wishes - General Congratulations

Gratulojn pro...
Gratulationer på/till ...
Standard congratulation sentence
Mi deziras al vi bonŝancon kaj sukceson en...
Jag önskar dig lycka till med ...
Used when wishing someone success in the future
Mi deziras al vi sukceson en...
Jag önskar dig all framgång i ...
Used when wishing someone success in the future
Ni ŝatus sendi vin niajn gratulojn al...
Vi vill skicka våra gratulationer med anledning av ...
Used when congratulating someone for doing a specific thing
Bonege por...
Bra gjort med ...
Used when congratulating someone for doing a specific thing, less congratulatory
Gratulojn por vian veturantan teston!
Grattis till avklarad uppkörning!
Used when congratulating someone on passing their driving test
Bone farita. Ni konis, ke vi povus fari ĝin.
Bra jobbat. Vi visste att du skulle klara av det.
Used when congratulating someone, usually a close friend or member of the family
Feliĉoj!
Grattis!
Informal, relatively uncommon, shorthand for congratulations and used when congratulating someone

Best Wishes - Academic Achievements

Gratulojn pro via diplomiĝo!
Grattis till examen!
Used when congratulating someone for graduating from university
Gratulojn pro pasanta viajn ekzamenojn!
Grattis till de godkända examensproven!
Used when congratulating someone for passing their school exams
Bonege kun via ekzameno!
Vem är smartast i världen? Bra jobbat med tentan!
Informal colloquial phrase, used when someone you know well does exceedingly well on an exam
Gratulojn por sukcesi viajn masterojn kaj bonan sorton en la mondo de laboro.
Grattis till att du fått din magisterexamen och lycka till i arbetslivet.
Used when congratulating someone for completing their master's degree and wishing them luck in the future
Gratulojn por la rezultoj de ekzamoj kaj bonan ŝancon por la estonteco.
Grattis till studenten och lycka till i framtiden.
Used when congratulating someone for passing their school exams, but when unsure whether they plan to go to university or get a job
Gratulojn pro viajn rezultojn. Mi deziras bonan sorton por via estonta kariero.
Grattis till studentexamen. Jag önskar dig lycka till i din framtida karriär.
Used when congratulating someone for passing their school exams, and who you know is looking to get a job
Bonege por komenci la universitaton. Havu bonegan tempon!
Bra jobbat med att komma in på universitetet. Njut av din studietid!
Used when congratulating someone on getting a place at university

Best Wishes - Condolences

Ni ĉiuj estas profunde ŝokitaj aŭdi de la subita morto de... kaj ni ŝatus proponi nian ple profundan simpation.
Vi är alla djupt chockade över att höra om ...s plötsliga bortgång och vi delar er sorg.
Used when consoling someone on the death of someone close to them. The death could have been expected or unexpected
Ni estas tiel tre bedaŭraj aŭdi pri via perdo.
Vi är alla så ledsna över ...s bortgång.
Used when consoling someone on the death of someone close to them
Mi proponas al vi miajn profundajn kondolencojn dum ĉi tio malluma tago.
Tillåt mig att framföra mina djupaste kondoleanser med anledning av denna sorgens dag.
Used when consoling someone on the death of someone close to them
Ni estis afliktitaj de la antaŭtempa morto de via filo / filino / edzo / edzino,....
Vi blev så ledsna då vi fick höra om din son / dotter / make / maka ...s tragiska bortgång.
Used when consoling someone on the death of their son/daughter/husband/wife (includes the name of the deceased)
Bonvolu akcepti niajn plej profundajn kaj plej elkorajn kondolencojn.
Vänligen ta emot vårt djupaste och varmaste deltagande i denna svåra stund.
Used when consoling someone on the death of someone close to them
Niaj pensoj estas kun vi kaj via familio en ĉi tio malfacila tempo.
Våra tankar är med dig och din familj i denna mycket svåra stund.
Used when consoling someone on the death of someone close to them

Best Wishes - Career Achievements

Ni deziras al vi bonŝancon en via nova posto ĉe...
Vi önskar dig lycka till med ditt nya jobb på/hos ...
Used when wishing someone success in a new job
El ĉiuj ĉe..., ni deziras al vi bonŝancon en via nova laboro.
Från alla på/hos ... önskar vi dig lycka till med ditt nya jobb.
Used when old colleagues wish someone success in a new job
Ni deziras al vi bonŝancon en via nova postenon de...
Vi önskar dig lycka till med din nya tjänst som ...
Used when old colleagues wish someone success in a new job position
Ni deziras al vi sukceson pri via ŝanĝo de kariero.
Vi önskar dig lycka till med ditt senaste kliv på karriärstegen.
Used when old colleagues wish someone success in a new job
Gratuloj por akirai la laboron!
Grattis till det nya jobbet!
Used when congratulating someone on getting a new, usually lucrative, job
Bona fortuno sur via unua tago en...
Lycka till på din första dag på/hos ...
Used when wishing someone a good first day at a new job

Best Wishes - Birth

Ni estis ravitaj aŭdi de la naskiĝo de via nova knabo / knabino. Gratulojn.
Vi blev så glada att höra om födelsen av er nyfödde pojke / nyfödda flicka. Grattis!
Used to congratulate a couple on the birth of their child
Gratulojn pro via nova alveno!
Grattis till familjens nytillskott!
Used to congratulate a couple on the birth of their child
Por la nova patrino. Bondezirojn por vi kaj via filo / filino.
Till den nyblivna mamman. Varma hälsningar till dig och din son / dotter.
Used to congratulate a woman on the birth of her child
Gratulojn pro la alveno de via nova bela knabo / knabino!
Grattis till er nyfödde vackra gosse / nyfödda vackra tös!
Used to congratulate a couple on the birth of their child
Al la tre fieraj gepatroj de.... Gratulojn pro via nova alveno. Mi certas, ke vi faros mirindajn gepatrojn.
Till ...s mycket stolta föräldrar. Grattis till nytillskottet. Jag är säker på att ni kommer att bli underbara föräldrar.
Used to congratulate a couple on the birth of their child

Best Wishes - Thanks

Multajn dankojn por...
Tusen tack för ...
Used as a general thank you message
Mi ŝatus danki vin nome de mia edzo / edzino kaj mi mem...
Min man/fru och jag skulle vilja tacka dig ...
Used when thanking someone on behalf of yourself and someone else
Mi vere ne scias kiel danki vin pro...
Jag vet verkligen inte hur jag ska kunna tacka dig tillräckligt för ...
Used when you are very grateful to someone for doing something for you
Kiel malgranda signo de nia dankemo...
Som ett litet tecken på vår tacksamhet ...
Used when giving a gift to someone as a thank you
Ni ŝatus ekspresi nian koran dankon al... por...
Vi vill framföra våra varmaste tack till ... för ...
Used when you are grateful to someone for doing something for you
Ni tre dankas vin pro...
Vi är mycket tacksamma för att du ...
Used when you want to thank someone sincerely for doing something for you
Ne dankinde. Kontraŭe, ni devas danki al vi!
Ingen orsak. Vi borde tvärtom tacka dig!
Used when someone thanks you for something, but what he / she did benefited you as well

Best Wishes - Season's Greetings

Sezonaj salutoj el...
God Jul och Gott Nytt År önskar ...
Used in the US to celebrate Christmas and New Year
Feliĉan Kristnaskon kaj Bonan Novjaron!
God Jul och Gott Nytt År!
Used in the UK to celebrate Christmas and New Year
Feliĉan Paskon!
Glad Påsk!
Used in Christian countries to celebrate Easter Sunday
Feliĉan Dankofeston
Glad tacksägelse!
Used in the US to celebrate Thanksgiving
Feliĉan Novjaron!
Gott Nytt År!
Used to celebrate the New Year
Feliĉaj Ferioj!
God helg!/God Jul och Gott Nytt År!
Used in the US and Canada to celebrate holidays (especially used around Christmas/Hanukkah time)
Feliĉa Hanukkah!
Trevlig hanukka!
Used to celebrate Hanukkah
Feliĉa Divali al vi.
Glad/Trevlig Diwali. Må den vara lika ljus som tidigare.
Used to celebrate Diwali
Feliĉan Kristnaskon!
God Jul!
Used in Christian countries to celebrate Christmas
Feliĉan Kristnaskon kaj Bonan Novjaron!
God Jul och Gott Nytt År!
Used in Christian countries to celebrate Christmas and New Year