Danish | Phrases - Personal | E-Mail

E-Mail - Opening

亲爱的约翰,
Kære John,
Informal, standard way of addressing a friend
亲爱的妈妈/爸爸,
Kære Mor / Far,
Informal, standard way of addressing your parents
亲爱的Jerome叔叔,
Kære Onkel Jerome,
Informal, standard way of addressing a member of your family
你好,约翰,
Hej John,
Informal, standard way of addressing a friend
嘿,约翰,
Hej John,
Very informal, standard way of addressing a friend
约翰,
John,
Informal, direct way of addressing a friend
我亲爱的,
Kære,
Very informal, used when addressing a loved one
我最亲爱的,
Kæreste,
Very informal, used when addressing a partner
最亲爱的约翰,
Kæreste John,
Informal, used when addressing a partner
谢谢您的邮件。
Tak for din E-mail.
Used when replying to correspondence
很高兴再次收到您的来信。
Det var godt at høre fra dig igen.
Used when replying to correspondence
对不起,这么久没有给你写信。
Jeg er meget ked af jeg ikke har skrevet i så lang tid.
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a while
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Det er så lang tid siden vi sidst havde kontakt.
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a long time

E-Mail - Main Body

我给您写信是为了告诉您...
Jeg skriver for at fortælle dig at...
Used when you have important news
你对...有什么计划吗?
har du lavet nogle planer den... ?
Used when you want to invite someone to an event or meet up with them
非常感谢发送/邀请/附上...
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
Used when thanking someone for sending something / inviting someone somewhere / enclosing some information
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Jeg er meget taknemmelig for at du fortalte mig / tilbød mig / skrev...
Used when sincerely thanking someone for telling you something / offering you something / writing to you regarding something
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Det var så venligt af dig at skrive / invitere / sende...
Used when you sincerely appreciate something someone wrote to you / invited you to / sent you
很高兴宣布...
Jeg er henrykt over at meddele at...
Used when announcing good news to friends
听到...我非常高兴
Jeg var henrykt over at høre at...
Used when relaying a message or news
很遗憾地告诉你们...
Jeg er ked af at må informere dig om at...
Used when announcing bad news to friends
听到...很遗憾
Jeg var så ked af at høre at...
Used when comforting a friend regarding bad news that they had
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Jeg vil sætte pris på hvis du vil tjekke min nye hjemmeside på...
Used when wanting a friend to see your new website
请在...上加我,我的用户名是...
Vær venlig at tilføje mig på... messenger. Mit brugernavn er...
Used when wanting a friend to add you on an instant messenger service, so that you can communicate more often

E-Mail - Closing

向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
Used when you want to tell someone you miss them via the recipient of the letter
...致上他/她的祝福。
... siger hej.
Used when adding someone else's regards to a letter
代我向...问好。
Sig hej til... for mig.
Used when wanting to acknowledge someone else via the person to whom you are writing
我期待着尽快能收到您的回复。
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Used when you want to receive a letter in reply
尽快回复。
Skriv tilbage snart.
Direct, used when you want to receive a letter in reply
当...,请回复我。
Skriv tilbage når...
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
如果你有更多消息,请发送给我。
Send mig nyheder, når du ved mere.
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
保重。
Have det godt.
Used when writing to family and friends
我爱你。
Jeg elsker dig.
Used when writing to your partner
衷心的祝福,
De bedste ønsker,
Informal, used between family, friends or colleagues
致以最衷心的祝福,
Med de bedste ønsker,
Informal, used when writing to family or friends
最衷心的问候,
De venligste hilsner,
Informal, used when writing to family or friends
一切顺利,
Alt det bedste,
Informal, used when writing to family or friends
致以我的祝福,
Kærligst,
Informal, used when writing to family or friends
衷心祝福,
Masser af kærlighed,
Informal, used when writing to family
衷心祝福,
Kærlighed,
Informal, used when writing to family