Dutch | Phrases - Personal | E-Mail

E-Mail - Opening

亲爱的约翰,
Beste Jan
Informal, standard way of addressing a friend
亲爱的妈妈/爸爸,
Beste mama / papa
Informal, standard way of addressing your parents
亲爱的Jerome叔叔,
Beste oom Jeroen
Informal, standard way of addressing a member of your family
你好,约翰,
Hallo Jan
Informal, standard way of addressing a friend
嘿,约翰,
Hoi Jan
Very informal, standard way of addressing a friend
约翰,
Jan
Informal, direct way of addressing a friend
我亲爱的,
Lieve ...
Very informal, used when addressing a loved one
我最亲爱的,
Liefste ...
Very informal, used when addressing a partner
最亲爱的约翰,
Lieve Jan
Informal, used when addressing a partner
谢谢您的邮件。
Hartelijk dank voor jouw e-mail.
Used when replying to correspondence
很高兴再次收到您的来信。
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Used when replying to correspondence
对不起,这么久没有给你写信。
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a while
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a long time

E-Mail - Main Body

我给您写信是为了告诉您...
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Used when you have important news
你对...有什么计划吗?
Heb je al plannen voor ...?
Used when you want to invite someone to an event or meet up with them
非常感谢发送/邀请/附上...
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Used when thanking someone for sending something / inviting someone somewhere / enclosing some information
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de e-mail ...
Used when sincerely thanking someone for telling you something / offering you something / writing to you regarding something
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Used when you sincerely appreciate something someone wrote to you / invited you to / sent you
很高兴宣布...
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Used when announcing good news to friends
听到...我非常高兴
Ik was erg blij om te horen dat ...
Used when relaying a message or news
很遗憾地告诉你们...
Helaas moet ik je melden dat ...
Used when announcing bad news to friends
听到...很遗憾
Het spijt me te moeten horen dat ...
Used when comforting a friend regarding bad news that they had
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Ik zou het zeer waarderen, wanneer je mijn nieuwe website zou bekijken op ...
Used when wanting a friend to see your new website
请在...上加我,我的用户名是...
Zou je mij willen toevoegen op ... messenger. Mijn gebruikersnaam is ...
Used when wanting a friend to add you on an instant messenger service, so that you can communicate more often

E-Mail - Closing

向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Used when you want to tell someone you miss them via the recipient of the letter
...致上他/她的祝福。
... doet jou de groeten.
Used when adding someone else's regards to a letter
代我向...问好。
Doe ... de groeten namens mij.
Used when wanting to acknowledge someone else via the person to whom you are writing
我期待着尽快能收到您的回复。
Ik hoop snel van jou te horen.
Used when you want to receive a letter in reply
尽快回复。
Schrijf me snel terug.
Direct, used when you want to receive a letter in reply
当...,请回复我。
Schrijf me snel terug wanneer ...
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
如果你有更多消息,请发送给我。
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
保重。
Het ga je goed.
Used when writing to family and friends
我爱你。
Ik hou van je.
Used when writing to your partner
衷心的祝福,
Hartelijke groeten,
Informal, used between family, friends or colleagues
致以最衷心的祝福,
Met hartelijke groeten,
Informal, used when writing to family or friends
最衷心的问候,
Groeten,
Informal, used when writing to family or friends
一切顺利,
Groeten,
Informal, used when writing to family or friends
致以我的祝福,
Liefs,
Informal, used when writing to family or friends
衷心祝福,
Liefs,
Informal, used when writing to family
衷心祝福,
Liefs,
Informal, used when writing to family