Polish | Phrases - Personal | E-Mail

E-Mail - Opening

亲爱的约翰,
Cześć Michale,
Informal, standard way of addressing a friend
亲爱的妈妈/爸爸,
Droga Mamo/Drogi Tato,
Informal, standard way of addressing your parents
亲爱的Jerome叔叔,
Drogi Wujku,
Informal, standard way of addressing a member of your family
你好,约翰,
Cześć Michale,
Informal, standard way of addressing a friend
嘿,约翰,
Hej Janku,
Very informal, standard way of addressing a friend
约翰,
Janku,
Informal, direct way of addressing a friend
我亲爱的,
Mój Drogi/Moja Droga,
Very informal, used when addressing a loved one
我最亲爱的,
Mój Najdroższy/Moja Najdroższa,
Very informal, used when addressing a partner
最亲爱的约翰,
Najdroższy/Najdroższa,
Informal, used when addressing a partner
谢谢您的邮件。
Dziękuję za Twojego maila.
Used when replying to correspondence
很高兴再次收到您的来信。
Cieszę się, że się odezwałeś/-aś.
Used when replying to correspondence
对不起,这么久没有给你写信。
Przepraszam, że nie pisałem/-am tak długo.
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a while
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Minęło sporo czasu od naszego ostatniego kontaktu.
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a long time

E-Mail - Main Body

我给您写信是为了告诉您...
Piszę, by przekazać Ci...
Used when you have important news
你对...有什么计划吗?
Czy masz już plany na...?
Used when you want to invite someone to an event or meet up with them
非常感谢发送/邀请/附上...
Dziękuję bardzo za przesłanie/zaproszenie/załączenie...
Used when thanking someone for sending something / inviting someone somewhere / enclosing some information
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Jestem Ci bardzo wdzięczny za poinformowanie mnie/zaoferowanie mi/napisanie mi...
Used when sincerely thanking someone for telling you something / offering you something / writing to you regarding something
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Jak miło, że do mnie napisałeś/mnie zaprosiłeś do/przesłałeś mi...
Used when you sincerely appreciate something someone wrote to you / invited you to / sent you
很高兴宣布...
Z przyjemnością powiadamiam, że...
Used when announcing good news to friends
听到...我非常高兴
Ucieszyłem się słysząc, że...
Used when relaying a message or news
很遗憾地告诉你们...
Z przykrością piszę, że...
Used when announcing bad news to friends
听到...很遗憾
Tak przykro mi słyszeć, że...
Used when comforting a friend regarding bad news that they had
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Byłbym wdzieczny, gdyby mógł sprawdzić moją nową stronę internetową ...
Used when wanting a friend to see your new website
请在...上加我,我的用户名是...
Proszę dodaj mnie na ... . Moja nazwa użytkownika to...
Used when wanting a friend to add you on an instant messenger service, so that you can communicate more often

E-Mail - Closing

向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Ucałuj ode mnie ... i przekaż im, jak bardzo za nimi tęsknię.
Used when you want to tell someone you miss them via the recipient of the letter
...致上他/她的祝福。
Pozdrowienia od...
Used when adding someone else's regards to a letter
代我向...问好。
Pozdrów ode mnie...
Used when wanting to acknowledge someone else via the person to whom you are writing
我期待着尽快能收到您的回复。
Czekam na Twoją odpowiedź.
Used when you want to receive a letter in reply
尽快回复。
Odpisz szybko.
Direct, used when you want to receive a letter in reply
当...,请回复我。
Odpisz, gdy...
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
如果你有更多消息,请发送给我。
Napisz, gdy będziesz miał jakieś nowe informacje.
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
保重。
Trzymaj się ciepło.
Used when writing to family and friends
我爱你。
Kocham Cię.
Used when writing to your partner
衷心的祝福,
Pozdrawiam serdecznie,
Informal, used between family, friends or colleagues
致以最衷心的祝福,
Pozdrawiam ciepło,
Informal, used when writing to family or friends
最衷心的问候,
Serdecznie pozdrawiam,
Informal, used when writing to family or friends
一切顺利,
Ściskam,
Informal, used when writing to family or friends
致以我的祝福,
Buziaki,
Informal, used when writing to family or friends
衷心祝福,
Ściskam serdecznie,
Informal, used when writing to family
衷心祝福,
Mnóstwo buziaków,
Informal, used when writing to family