Swedish | Phrases - Personal | E-Mail

E-Mail - Opening

亲爱的约翰,
Hej John,
Informal, standard way of addressing a friend
亲爱的妈妈/爸爸,
Hej mamma/pappa,
Informal, standard way of addressing your parents
亲爱的Jerome叔叔,
Hej farbror/morbror Jerome,
Informal, standard way of addressing a member of your family
你好,约翰,
Hallå John,
Informal, standard way of addressing a friend
嘿,约翰,
Hej John,
Very informal, standard way of addressing a friend
约翰,
John,
Informal, direct way of addressing a friend
我亲爱的,
Min älskling,
Very informal, used when addressing a loved one
我最亲爱的,
Raring,
Very informal, used when addressing a partner
最亲爱的约翰,
Min käre John,
Informal, used when addressing a partner
谢谢您的邮件。
Tack för ditt mejl.
Used when replying to correspondence
很高兴再次收到您的来信。
Det var roligt att du hörde av dig igen.
Used when replying to correspondence
对不起,这么久没有给你写信。
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a while
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a long time

E-Mail - Main Body

我给您写信是为了告诉您...
Jag skriver för att berätta att ...
Used when you have important news
你对...有什么计划吗?
Har ni några planer för ...?
Used when you want to invite someone to an event or meet up with them
非常感谢发送/邀请/附上...
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
Used when thanking someone for sending something / inviting someone somewhere / enclosing some information
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
Used when sincerely thanking someone for telling you something / offering you something / writing to you regarding something
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Det var så snällt av dig att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
Used when you sincerely appreciate something someone wrote to you / invited you to / sent you
很高兴宣布...
Jag är glad att kunna berätta att ...
Used when announcing good news to friends
听到...我非常高兴
Jag är glad att höra att ...
Used when relaying a message or news
很遗憾地告诉你们...
Jag är så ledsen men jag måste berätta att ...
Used when announcing bad news to friends
听到...很遗憾
Jag blev så ledsen då jag fick höra att ...
Used when comforting a friend regarding bad news that they had
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Jag skulle uppskatta det om du ville kolla in min nya hemsida ...
Used when wanting a friend to see your new website
请在...上加我,我的用户名是...
Lägg till mig på ... messenger. Mitt användarnamn är ...
Used when wanting a friend to add you on an instant messenger service, so that you can communicate more often

E-Mail - Closing

向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Skicka hälsningar till ... och säg åt dem att jag saknar dem massor.
Used when you want to tell someone you miss them via the recipient of the letter
...致上他/她的祝福。
... hälsar.
Used when adding someone else's regards to a letter
代我向...问好。
Hälsa ... från mig.
Used when wanting to acknowledge someone else via the person to whom you are writing
我期待着尽快能收到您的回复。
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
Used when you want to receive a letter in reply
尽快回复。
Mejla mig så fort som möjligt.
Direct, used when you want to receive a letter in reply
当...,请回复我。
Mejla mig gärna när ...
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
如果你有更多消息,请发送给我。
Mejla mig så fort du vet något mer.
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
保重。
Sköt om dig.
Used when writing to family and friends
我爱你。
Jag älskar dig.
Used when writing to your partner
衷心的祝福,
Hälsningar,
Informal, used between family, friends or colleagues
致以最衷心的祝福,
Hjärtliga hälsningar,
Informal, used when writing to family or friends
最衷心的问候,
Hjärtligaste hälsningar,
Informal, used when writing to family or friends
一切顺利,
Jag önskar dig allt gott,
Informal, used when writing to family or friends
致以我的祝福,
Många kramar,
Informal, used when writing to family or friends
衷心祝福,
Puss och kram,
Informal, used when writing to family
衷心祝福,
Kramisar,
Informal, used when writing to family