Danish | Phrases - Personal | E-Mail

E-Mail - Opening

Milý Johne,
Kære John,
Informal, standard way of addressing a friend
Milá mamko / Milý taťko
Kære Mor / Far,
Informal, standard way of addressing your parents
Milý strejdo Jerome,
Kære Onkel Jerome,
Informal, standard way of addressing a member of your family
Ahoj Johne,
Hej John,
Informal, standard way of addressing a friend
Čau Johne,
Hej John,
Very informal, standard way of addressing a friend
Johne,
John,
Informal, direct way of addressing a friend
Můj milý / Má milá,
Kære,
Very informal, used when addressing a loved one
Můj/Má nejdražší,
Kæreste,
Very informal, used when addressing a partner
Nejdražší Johne,
Kæreste John,
Informal, used when addressing a partner
Děkuji za tvůj e-mail.
Tak for din E-mail.
Used when replying to correspondence
Rád(a) jsem od tebe znovu slyšel(a).
Det var godt at høre fra dig igen.
Used when replying to correspondence
Omlouvám se, že jsem ti tak dlouho nenapsal(a)
Jeg er meget ked af jeg ikke har skrevet i så lang tid.
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a while
Je to tak dávno, kdy jsme byli v kontaktu.
Det er så lang tid siden vi sidst havde kontakt.
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a long time

E-Mail - Main Body

Píši, abych Ti řekl(a), že...
Jeg skriver for at fortælle dig at...
Used when you have important news
Už máš nějaké plány na... ?
har du lavet nogle planer den... ?
Used when you want to invite someone to an event or meet up with them
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
Used when thanking someone for sending something / inviting someone somewhere / enclosing some information
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
Jeg er meget taknemmelig for at du fortalte mig / tilbød mig / skrev...
Used when sincerely thanking someone for telling you something / offering you something / writing to you regarding something
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
Det var så venligt af dig at skrive / invitere / sende...
Used when you sincerely appreciate something someone wrote to you / invited you to / sent you
S potěšením (vám) oznamuji, že...
Jeg er henrykt over at meddele at...
Used when announcing good news to friends
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
Jeg var henrykt over at høre at...
Used when relaying a message or news
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
Jeg er ked af at må informere dig om at...
Used when announcing bad news to friends
Je mi moc líto, že...
Jeg var så ked af at høre at...
Used when comforting a friend regarding bad news that they had
Byl bych Ti vděčný(á), kdyby ses podíval na mé nové stránky na...
Jeg vil sætte pris på hvis du vil tjekke min nye hjemmeside på...
Used when wanting a friend to see your new website
Prosím přidej si mě do/na... . Moje uživatelské jméno je...
Vær venlig at tilføje mig på... messenger. Mit brugernavn er...
Used when wanting a friend to add you on an instant messenger service, so that you can communicate more often

E-Mail - Closing

Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
Used when you want to tell someone you miss them via the recipient of the letter
... posílá pozdrav!
... siger hej.
Used when adding someone else's regards to a letter
Pozdravuj ode mě... .
Sig hej til... for mig.
Used when wanting to acknowledge someone else via the person to whom you are writing
Těším se na tvojí odpověď.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Used when you want to receive a letter in reply
Napiš brzy.
Skriv tilbage snart.
Direct, used when you want to receive a letter in reply
Napiš mi prosím, až...
Skriv tilbage når...
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
Send mig nyheder, når du ved mere.
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
Opatruj se.
Have det godt.
Used when writing to family and friends
Miluji tě.
Jeg elsker dig.
Used when writing to your partner
S přáním všeho nejlepšího,
De bedste ønsker,
Informal, used between family, friends or colleagues
Mějte se moc hezky,
Med de bedste ønsker,
Informal, used when writing to family or friends
Nejsrdečnější pozdravy,
De venligste hilsner,
Informal, used when writing to family or friends
Jen to nejlepší,
Alt det bedste,
Informal, used when writing to family or friends
S láskou,
Kærligst,
Informal, used when writing to family or friends
S láskou,
Masser af kærlighed,
Informal, used when writing to family
S láskou,
Kærlighed,
Informal, used when writing to family