Dutch | Phrases - Personal | E-Mail

E-Mail - Opening

Milý Johne,
Beste Jan
Informal, standard way of addressing a friend
Milá mamko / Milý taťko
Beste mama / papa
Informal, standard way of addressing your parents
Milý strejdo Jerome,
Beste oom Jeroen
Informal, standard way of addressing a member of your family
Ahoj Johne,
Hallo Jan
Informal, standard way of addressing a friend
Čau Johne,
Hoi Jan
Very informal, standard way of addressing a friend
Johne,
Jan
Informal, direct way of addressing a friend
Můj milý / Má milá,
Lieve ...
Very informal, used when addressing a loved one
Můj/Má nejdražší,
Liefste ...
Very informal, used when addressing a partner
Nejdražší Johne,
Lieve Jan
Informal, used when addressing a partner
Děkuji za tvůj e-mail.
Hartelijk dank voor jouw e-mail.
Used when replying to correspondence
Rád(a) jsem od tebe znovu slyšel(a).
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Used when replying to correspondence
Omlouvám se, že jsem ti tak dlouho nenapsal(a)
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a while
Je to tak dávno, kdy jsme byli v kontaktu.
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a long time

E-Mail - Main Body

Píši, abych Ti řekl(a), že...
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Used when you have important news
Už máš nějaké plány na... ?
Heb je al plannen voor ...?
Used when you want to invite someone to an event or meet up with them
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Used when thanking someone for sending something / inviting someone somewhere / enclosing some information
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de e-mail ...
Used when sincerely thanking someone for telling you something / offering you something / writing to you regarding something
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Used when you sincerely appreciate something someone wrote to you / invited you to / sent you
S potěšením (vám) oznamuji, že...
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Used when announcing good news to friends
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
Ik was erg blij om te horen dat ...
Used when relaying a message or news
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
Helaas moet ik je melden dat ...
Used when announcing bad news to friends
Je mi moc líto, že...
Het spijt me te moeten horen dat ...
Used when comforting a friend regarding bad news that they had
Byl bych Ti vděčný(á), kdyby ses podíval na mé nové stránky na...
Ik zou het zeer waarderen, wanneer je mijn nieuwe website zou bekijken op ...
Used when wanting a friend to see your new website
Prosím přidej si mě do/na... . Moje uživatelské jméno je...
Zou je mij willen toevoegen op ... messenger. Mijn gebruikersnaam is ...
Used when wanting a friend to add you on an instant messenger service, so that you can communicate more often

E-Mail - Closing

Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Used when you want to tell someone you miss them via the recipient of the letter
... posílá pozdrav!
... doet jou de groeten.
Used when adding someone else's regards to a letter
Pozdravuj ode mě... .
Doe ... de groeten namens mij.
Used when wanting to acknowledge someone else via the person to whom you are writing
Těším se na tvojí odpověď.
Ik hoop snel van jou te horen.
Used when you want to receive a letter in reply
Napiš brzy.
Schrijf me snel terug.
Direct, used when you want to receive a letter in reply
Napiš mi prosím, až...
Schrijf me snel terug wanneer ...
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
Opatruj se.
Het ga je goed.
Used when writing to family and friends
Miluji tě.
Ik hou van je.
Used when writing to your partner
S přáním všeho nejlepšího,
Hartelijke groeten,
Informal, used between family, friends or colleagues
Mějte se moc hezky,
Met hartelijke groeten,
Informal, used when writing to family or friends
Nejsrdečnější pozdravy,
Groeten,
Informal, used when writing to family or friends
Jen to nejlepší,
Groeten,
Informal, used when writing to family or friends
S láskou,
Liefs,
Informal, used when writing to family or friends
S láskou,
Liefs,
Informal, used when writing to family
S láskou,
Liefs,
Informal, used when writing to family