Italian | Phrases - Personal | E-Mail

E-Mail - Opening

Milý Johne,
Caro Luca,
Informal, standard way of addressing a friend
Milá mamko / Milý taťko
Cari mamma e papà,
Informal, standard way of addressing your parents
Milý strejdo Jerome,
Caro zio Flavio,
Informal, standard way of addressing a member of your family
Ahoj Johne,
Ciao Matteo,
Informal, standard way of addressing a friend
Čau Johne,
Ciao Matty!
Very informal, standard way of addressing a friend
Johne,
Luca,
Informal, direct way of addressing a friend
Můj milý / Má milá,
Tesoro,
Very informal, used when addressing a loved one
Můj/Má nejdražší,
Amore,
Very informal, used when addressing a partner
Nejdražší Johne,
Amore mio,
Informal, used when addressing a partner
Děkuji za tvůj e-mail.
Grazie per la tua e-mail.
Used when replying to correspondence
Rád(a) jsem od tebe znovu slyšel(a).
Che bello sentirti!
Used when replying to correspondence
Omlouvám se, že jsem ti tak dlouho nenapsal(a)
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a while
Je to tak dávno, kdy jsme byli v kontaktu.
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a long time

E-Mail - Main Body

Píši, abych Ti řekl(a), že...
Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Used when you have important news
Už máš nějaké plány na... ?
Hai già dei piani per...?
Used when you want to invite someone to an event or meet up with them
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Used when thanking someone for sending something / inviting someone somewhere / enclosing some information
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Used when sincerely thanking someone for telling you something / offering you something / writing to you regarding something
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Used when you sincerely appreciate something someone wrote to you / invited you to / sent you
S potěšením (vám) oznamuji, že...
Sono felice di annunciarti che...
Used when announcing good news to friends
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
Sono davvero felice di sapere che...
Used when relaying a message or news
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
Mi dispiace molto doverti dire che...
Used when announcing bad news to friends
Je mi moc líto, že...
Mi dispiace sapere che...
Used when comforting a friend regarding bad news that they had
Byl bych Ti vděčný(á), kdyby ses podíval na mé nové stránky na...
Dai un'occhiata al mio nuovo sito... e dimmi cosa ne pensi.
Used when wanting a friend to see your new website
Prosím přidej si mě do/na... . Moje uživatelské jméno je...
Aggiungimi su... . Il mio contatto è...
Used when wanting a friend to add you on an instant messenger service, so that you can communicate more often

E-Mail - Closing

Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Used when you want to tell someone you miss them via the recipient of the letter
... posílá pozdrav!
...ti manda i suoi saluti.
Used when adding someone else's regards to a letter
Pozdravuj ode mě... .
Salutami...
Used when wanting to acknowledge someone else via the person to whom you are writing
Těším se na tvojí odpověď.
Scrivimi presto.
Used when you want to receive a letter in reply
Napiš brzy.
Rispondimi presto.
Direct, used when you want to receive a letter in reply
Napiš mi prosím, až...
Rispondimi non appena...
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
Opatruj se.
Stammi bene.
Used when writing to family and friends
Miluji tě.
Ti amo.
Used when writing to your partner
S přáním všeho nejlepšího,
I migliori auguri
Informal, used between family, friends or colleagues
Mějte se moc hezky,
Con i migliori auguri
Informal, used when writing to family or friends
Nejsrdečnější pozdravy,
Cari saluti
Informal, used when writing to family or friends
Jen to nejlepší,
Tante belle cose
Informal, used when writing to family or friends
S láskou,
Un abbraccio,
Informal, used when writing to family or friends
S láskou,
Con tanto amore
Informal, used when writing to family
S láskou,
Tanti cari saluti
Informal, used when writing to family