Japanese | Phrases - Personal | E-Mail

E-Mail - Opening

Kære John,
太郎君へ
Informal, standard way of addressing a friend
Kære Mor / Far,
お母さんへ/お父さんへ
Informal, standard way of addressing your parents
Kære Onkel Jerome,
太郎おじさんへ
Informal, standard way of addressing a member of your family
Hej John,
太郎君へ
Informal, standard way of addressing a friend
Hej John,
太郎君へ
Very informal, standard way of addressing a friend
John,
太郎君、
Informal, direct way of addressing a friend
Kære,
太郎へ
Very informal, used when addressing a loved one
Kæreste,
太郎へ
Very informal, used when addressing a partner
Kæreste John,
太郎へ
Informal, used when addressing a partner
Tak for din E-mail.
メールをくれてありがとう。
Used when replying to correspondence
Det var godt at høre fra dig igen.
メールをもらってうれしかったよ。
Used when replying to correspondence
Jeg er meget ked af jeg ikke har skrevet i så lang tid.
しばらく連絡をとってなくてごめんなさい。
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a while
Det er så lang tid siden vi sidst havde kontakt.
長い間連絡を取っていなかったよね。
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a long time

E-Mail - Main Body

Jeg skriver for at fortælle dig at...
喜んで・・・・を報告します。
Used when you have important news
har du lavet nogle planer den... ?
・・・・に何か予定はありますか?
Used when you want to invite someone to an event or meet up with them
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
送ってくれて/招待してくれて/・・・・を教えてくれてどうもありがとう。
Used when thanking someone for sending something / inviting someone somewhere / enclosing some information
Jeg er meget taknemmelig for at du fortalte mig / tilbød mig / skrev...
教えてくれたことに/申し出てくれたことに/手紙をくれて本当にどうもありがとう。
Used when sincerely thanking someone for telling you something / offering you something / writing to you regarding something
Det var så venligt af dig at skrive / invitere / sende...
手紙をくれて/誘ってくれて/・・・・を送ってくれてどうもありがとう。
Used when you sincerely appreciate something someone wrote to you / invited you to / sent you
Jeg er henrykt over at meddele at...
・・・・を喜んで報告します。
Used when announcing good news to friends
Jeg var henrykt over at høre at...
・・・・を聞いてうれしかったです。
Used when relaying a message or news
Jeg er ked af at må informere dig om at...
残念だけど・・・・を報告します。
Used when announcing bad news to friends
Jeg var så ked af at høre at...
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Used when comforting a friend regarding bad news that they had
Jeg vil sætte pris på hvis du vil tjekke min nye hjemmeside på...
・・・・で私の新しいウェブサイトを見てみてください。
Used when wanting a friend to see your new website
Vær venlig at tilføje mig på... messenger. Mit brugernavn er...
・・・・をメッセンジャーに追加してください。私のユーザーネームは・・・・です。
Used when wanting a friend to add you on an instant messenger service, so that you can communicate more often

E-Mail - Closing

Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
・・・・に私が会いたがっていることを伝えておいてください。
Used when you want to tell someone you miss them via the recipient of the letter
... siger hej.
・・・・がよろしく言っていたよ。
Used when adding someone else's regards to a letter
Sig hej til... for mig.
・・・・に私がよろしく言っていたことを伝えておいてください。
Used when wanting to acknowledge someone else via the person to whom you are writing
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
お返事を楽しみに待っています。
Used when you want to receive a letter in reply
Skriv tilbage snart.
返信を待っています。
Direct, used when you want to receive a letter in reply
Skriv tilbage når...
・・・・の時はまた連絡してください。
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
Send mig nyheder, når du ved mere.
何かあったらまた連絡してください。
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
Have det godt.
元気でね
Used when writing to family and friends
Jeg elsker dig.
好きだよ
Used when writing to your partner
De bedste ønsker,
じゃあね
Informal, used between family, friends or colleagues
Med de bedste ønsker,
じゃあね
Informal, used when writing to family or friends
De venligste hilsner,
よろしく
Informal, used when writing to family or friends
Alt det bedste,
元気でね
Informal, used when writing to family or friends
Kærligst,
体に気をつけてね
Informal, used when writing to family or friends
Masser af kærlighed,
元気でね
Informal, used when writing to family
Kærlighed,
元気でね
Informal, used when writing to family