Esperanto | Phrases - Personal | E-Mail

E-Mail - Opening

Beste Jan
Estimata John,
Informal, standard way of addressing a friend
Beste mama / papa
Estimata Panjo/Paĉjo,
Informal, standard way of addressing your parents
Beste oom Jeroen
Estimata Onklo Jerome,
Informal, standard way of addressing a member of your family
Hallo Jan
Saluton John,
Informal, standard way of addressing a friend
Hoi Jan
Saluton John,
Very informal, standard way of addressing a friend
Jan
John,
Informal, direct way of addressing a friend
Lieve ...
Mia kara,
Very informal, used when addressing a loved one
Liefste ...
Mia kara,
Very informal, used when addressing a partner
Lieve Jan
Estimata John,
Informal, used when addressing a partner
Hartelijk dank voor jouw e-mail.
Dankon pro via retpoŝto.
Used when replying to correspondence
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Used when replying to correspondence
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a while
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a long time

E-Mail - Main Body

Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Mi skribas por informi vin, ke...
Used when you have important news
Heb je al plannen voor ...?
Ĉu vi havas planojn por...?
Used when you want to invite someone to an event or meet up with them
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Used when thanking someone for sending something / inviting someone somewhere / enclosing some information
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de e-mail ...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Used when sincerely thanking someone for telling you something / offering you something / writing to you regarding something
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Used when you sincerely appreciate something someone wrote to you / invited you to / sent you
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Used when announcing good news to friends
Ik was erg blij om te horen dat ...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Used when relaying a message or news
Helaas moet ik je melden dat ...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Used when announcing bad news to friends
Het spijt me te moeten horen dat ...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Used when comforting a friend regarding bad news that they had
Ik zou het zeer waarderen, wanneer je mijn nieuwe website zou bekijken op ...
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Used when wanting a friend to see your new website
Zou je mij willen toevoegen op ... messenger. Mijn gebruikersnaam is ...
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Used when wanting a friend to add you on an instant messenger service, so that you can communicate more often

E-Mail - Closing

Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Used when you want to tell someone you miss them via the recipient of the letter
... doet jou de groeten.
...sendas lian/ŝian amon.
Used when adding someone else's regards to a letter
Doe ... de groeten namens mij.
Diru saluton al... por mi.
Used when wanting to acknowledge someone else via the person to whom you are writing
Ik hoop snel van jou te horen.
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Used when you want to receive a letter in reply
Schrijf me snel terug.
Reskribu baldaŭ.
Direct, used when you want to receive a letter in reply
Schrijf me snel terug wanneer ...
Skribu reen kiam...
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
Het ga je goed.
Atentu.
Used when writing to family and friends
Ik hou van je.
Mi amas vin.
Used when writing to your partner
Hartelijke groeten,
Ĉion bonan,
Informal, used between family, friends or colleagues
Met hartelijke groeten,
Ĉion bonan,
Informal, used when writing to family or friends
Groeten,
Ĉion bonan,
Informal, used when writing to family or friends
Groeten,
Ĉion bonan,
Informal, used when writing to family or friends
Liefs,
Ĉiu mia amo,
Informal, used when writing to family or friends
Liefs,
Multe da amo,
Informal, used when writing to family
Liefs,
Multa amo,
Informal, used when writing to family