Italian | Phrases - Personal | E-Mail

E-Mail - Opening

Beste Jan
Caro Luca,
Informal, standard way of addressing a friend
Beste mama / papa
Cari mamma e papà,
Informal, standard way of addressing your parents
Beste oom Jeroen
Caro zio Flavio,
Informal, standard way of addressing a member of your family
Hallo Jan
Ciao Matteo,
Informal, standard way of addressing a friend
Hoi Jan
Ciao Matty!
Very informal, standard way of addressing a friend
Jan
Luca,
Informal, direct way of addressing a friend
Lieve ...
Tesoro,
Very informal, used when addressing a loved one
Liefste ...
Amore,
Very informal, used when addressing a partner
Lieve Jan
Amore mio,
Informal, used when addressing a partner
Hartelijk dank voor jouw e-mail.
Grazie per la tua e-mail.
Used when replying to correspondence
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Che bello sentirti!
Used when replying to correspondence
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a while
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a long time

E-Mail - Main Body

Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Used when you have important news
Heb je al plannen voor ...?
Hai già dei piani per...?
Used when you want to invite someone to an event or meet up with them
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Used when thanking someone for sending something / inviting someone somewhere / enclosing some information
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de e-mail ...
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Used when sincerely thanking someone for telling you something / offering you something / writing to you regarding something
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Used when you sincerely appreciate something someone wrote to you / invited you to / sent you
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Sono felice di annunciarti che...
Used when announcing good news to friends
Ik was erg blij om te horen dat ...
Sono davvero felice di sapere che...
Used when relaying a message or news
Helaas moet ik je melden dat ...
Mi dispiace molto doverti dire che...
Used when announcing bad news to friends
Het spijt me te moeten horen dat ...
Mi dispiace sapere che...
Used when comforting a friend regarding bad news that they had
Ik zou het zeer waarderen, wanneer je mijn nieuwe website zou bekijken op ...
Dai un'occhiata al mio nuovo sito... e dimmi cosa ne pensi.
Used when wanting a friend to see your new website
Zou je mij willen toevoegen op ... messenger. Mijn gebruikersnaam is ...
Aggiungimi su... . Il mio contatto è...
Used when wanting a friend to add you on an instant messenger service, so that you can communicate more often

E-Mail - Closing

Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Used when you want to tell someone you miss them via the recipient of the letter
... doet jou de groeten.
...ti manda i suoi saluti.
Used when adding someone else's regards to a letter
Doe ... de groeten namens mij.
Salutami...
Used when wanting to acknowledge someone else via the person to whom you are writing
Ik hoop snel van jou te horen.
Scrivimi presto.
Used when you want to receive a letter in reply
Schrijf me snel terug.
Rispondimi presto.
Direct, used when you want to receive a letter in reply
Schrijf me snel terug wanneer ...
Rispondimi non appena...
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
Het ga je goed.
Stammi bene.
Used when writing to family and friends
Ik hou van je.
Ti amo.
Used when writing to your partner
Hartelijke groeten,
I migliori auguri
Informal, used between family, friends or colleagues
Met hartelijke groeten,
Con i migliori auguri
Informal, used when writing to family or friends
Groeten,
Cari saluti
Informal, used when writing to family or friends
Groeten,
Tante belle cose
Informal, used when writing to family or friends
Liefs,
Un abbraccio,
Informal, used when writing to family or friends
Liefs,
Con tanto amore
Informal, used when writing to family
Liefs,
Tanti cari saluti
Informal, used when writing to family