Portuguese | Phrases - Personal | E-Mail

E-Mail - Opening

Beste Jan
Querido Vítor,
Querida Maria,
Informal, standard way of addressing a friend
Beste mama / papa
Querida Mãe,
Querido Pai,
Informal, standard way of addressing your parents
Beste oom Jeroen
Querido tio Roberto,
Querida tia Tereza,
Informal, standard way of addressing a member of your family
Hallo Jan
Olá Vítor,
Informal, standard way of addressing a friend
Hoi Jan
Oi Vítor,
Very informal, standard way of addressing a friend
Jan
Vítor,
Informal, direct way of addressing a friend
Lieve ...
Meu querido,
Minha querida,
Very informal, used when addressing a loved one
Liefste ...
Meu amado,
Minha amada,
Very informal, used when addressing a partner
Lieve Jan
Amado Vítor,
Amada Maria,
Informal, used when addressing a partner
Hartelijk dank voor jouw e-mail.
Obrigado por seu e-mail.
Used when replying to correspondence
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Foi bom ter notícias suas novamente.
Used when replying to correspondence
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Lamento muito não ter escrito por tanto tempo.
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a while
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Faz tempo que nós tivemos qualquer contato.
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a long time

E-Mail - Main Body

Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Escrevo-lhe para dizer que ...
Used when you have important news
Heb je al plannen voor ...?
Você já fez planos para ...?
Used when you want to invite someone to an event or meet up with them
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Muito obrigado por enviar / convidar / incluir...
Used when thanking someone for sending something / inviting someone somewhere / enclosing some information
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de e-mail ...
Sou muito grato a você por me avisar / me oferecer / escrever para mim ...
Used when sincerely thanking someone for telling you something / offering you something / writing to you regarding something
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Foi muito gentil da sua parte me escrever / convidar / enviar...
Used when you sincerely appreciate something someone wrote to you / invited you to / sent you
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Estou muito satisfeito em anunciar que ...
Used when announcing good news to friends
Ik was erg blij om te horen dat ...
Fiquei satisfeito ao saber que ...
Used when relaying a message or news
Helaas moet ik je melden dat ...
Lamento informá-lo que ...
Used when announcing bad news to friends
Het spijt me te moeten horen dat ...
Fiquei tão triste ao saber que ...
Used when comforting a friend regarding bad news that they had
Ik zou het zeer waarderen, wanneer je mijn nieuwe website zou bekijken op ...
Eu ficaria feliz se você visitasse meu novo website...
Used when wanting a friend to see your new website
Zou je mij willen toevoegen op ... messenger. Mijn gebruikersnaam is ...
Por favor me adicione no... .Meu nome de usuário é...
Used when wanting a friend to add you on an instant messenger service, so that you can communicate more often

E-Mail - Closing

Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Mande lembranças a ... e lhe diga que sinto saudades.
Used when you want to tell someone you miss them via the recipient of the letter
... doet jou de groeten.
...manda lembranças.
Used when adding someone else's regards to a letter
Doe ... de groeten namens mij.
Diga olá para ... por mim.
Used when wanting to acknowledge someone else via the person to whom you are writing
Ik hoop snel van jou te horen.
Espero ter notícias suas em breve.
Used when you want to receive a letter in reply
Schrijf me snel terug.
Escreva novamente em breve.
Direct, used when you want to receive a letter in reply
Schrijf me snel terug wanneer ...
Escreva de volta quando...
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Mande-me notícias quando você souber de algo mais.
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
Het ga je goed.
Cuide-se.
Used when writing to family and friends
Ik hou van je.
Eu te amo.
Used when writing to your partner
Hartelijke groeten,
Abraços,
Informal, used between family, friends or colleagues
Met hartelijke groeten,
Com carinho,
Informal, used when writing to family or friends
Groeten,
Com carinho,
Informal, used when writing to family or friends
Groeten,
Tudo de bom,
Informal, used when writing to family or friends
Liefs,
Com todo meu amor,
Informal, used when writing to family or friends
Liefs,
Com muito amor,
Informal, used when writing to family
Liefs,
Com muito amor,
Informal, used when writing to family