Hungarian | Phrases - Personal | E-Mail

E-Mail - Opening

Estimata John,
Kedves John!
Informal, standard way of addressing a friend
Estimata Panjo/Paĉjo,
Kedves Anya / Apa!
Informal, standard way of addressing your parents
Estimata Onklo Jerome,
Kedves Jerome bácsi!
Informal, standard way of addressing a member of your family
Saluton John,
Szia John!
Informal, standard way of addressing a friend
Saluton John,
Szia John!
Very informal, standard way of addressing a friend
John,
John!
Informal, direct way of addressing a friend
Mia kara,
Kedvesem / Drágám!
Very informal, used when addressing a loved one
Mia kara,
Drágám / Édesem / Kedvesem!
Very informal, used when addressing a partner
Estimata John,
Drága John!
Informal, used when addressing a partner
Dankon pro via retpoŝto.
Köszönöm az e-mailedet.
Used when replying to correspondence
Estis bona denove aŭdi de vi.
Jó volt újra hallani felőled.
Used when replying to correspondence
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Nagyon sajnálom, hogy olyan sokáig nem írtam.
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a while
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Olyan régóta nem beszéltünk.
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a long time

E-Mail - Main Body

Mi skribas por informi vin, ke...
Azért írok, hogy elmondjam...
Used when you have important news
Ĉu vi havas planojn por...?
Van már programod...?
Used when you want to invite someone to an event or meet up with them
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Nagyon köszönöm, hogy elküldted / meghívtál / csatoltad ...
Used when thanking someone for sending something / inviting someone somewhere / enclosing some information
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Nagyon hálás vagyok, hogy elmondtad / felajánlottad / megírtad ...
Used when sincerely thanking someone for telling you something / offering you something / writing to you regarding something
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Nagyon kedves volt tőled, hogy írtál / meghívtál / elküldted...
Used when you sincerely appreciate something someone wrote to you / invited you to / sent you
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Örömmel tudatom .../ Örömmel jelentem be, hogy ...
Used when announcing good news to friends
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Örömmel hallottam, hogy ...
Used when relaying a message or news
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Sajnálattam kell értesítenem téged, hogy...
Used when announcing bad news to friends
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Sajnálattal hallottam, hogy...
Used when comforting a friend regarding bad news that they had
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Nagyon örülnék, ha megnéznéd az új honlapomat a ...
Used when wanting a friend to see your new website
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Kérlek adj hozzá / jelölj be ... A felhasználónevem ...
Used when wanting a friend to add you on an instant messenger service, so that you can communicate more often

E-Mail - Closing

Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Add át üdvözletemet ... és mondd meg neki, hogy nagyon hiányzik /hiányoznak.
Used when you want to tell someone you miss them via the recipient of the letter
...sendas lian/ŝian amon.
... üdvözletét küldi.
Used when adding someone else's regards to a letter
Diru saluton al... por mi.
Add át üdvözletemet ....
Used when wanting to acknowledge someone else via the person to whom you are writing
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Várom válaszodat.
Used when you want to receive a letter in reply
Reskribu baldaŭ.
Írj vissza hamar.
Direct, used when you want to receive a letter in reply
Skribu reen kiam...
Írj, ha ...
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Írj, amint többet tudsz.
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
Atentu.
Vigyázz magadra.
Used when writing to family and friends
Mi amas vin.
Szeretlek.
Used when writing to your partner
Ĉion bonan,
Legjobbakat!
Informal, used between family, friends or colleagues
Ĉion bonan,
Kívánom a legjobbakat!
Informal, used when writing to family or friends
Ĉion bonan,
Üdvözlettel,
Informal, used when writing to family or friends
Ĉion bonan,
Legjobbakat!
Informal, used when writing to family or friends
Ĉiu mia amo,
Szeretettel,
Informal, used when writing to family or friends
Multe da amo,
Szeretettel,
Informal, used when writing to family
Multa amo,
Sok puszi, / Szeretettel,
Informal, used when writing to family