Dutch | Phrases - Personal | E-Mail

E-Mail - Opening

Caro Luca,
Beste Jan
Informal, standard way of addressing a friend
Cari mamma e papà,
Beste mama / papa
Informal, standard way of addressing your parents
Caro zio Flavio,
Beste oom Jeroen
Informal, standard way of addressing a member of your family
Ciao Matteo,
Hallo Jan
Informal, standard way of addressing a friend
Ciao Matty!
Hoi Jan
Very informal, standard way of addressing a friend
Luca,
Jan
Informal, direct way of addressing a friend
Tesoro,
Lieve ...
Very informal, used when addressing a loved one
Amore,
Liefste ...
Very informal, used when addressing a partner
Amore mio,
Lieve Jan
Informal, used when addressing a partner
Grazie per la tua e-mail.
Hartelijk dank voor jouw e-mail.
Used when replying to correspondence
Che bello sentirti!
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Used when replying to correspondence
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a while
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a long time

E-Mail - Main Body

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Used when you have important news
Hai già dei piani per...?
Heb je al plannen voor ...?
Used when you want to invite someone to an event or meet up with them
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Used when thanking someone for sending something / inviting someone somewhere / enclosing some information
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de e-mail ...
Used when sincerely thanking someone for telling you something / offering you something / writing to you regarding something
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Used when you sincerely appreciate something someone wrote to you / invited you to / sent you
Sono felice di annunciarti che...
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Used when announcing good news to friends
Sono davvero felice di sapere che...
Ik was erg blij om te horen dat ...
Used when relaying a message or news
Mi dispiace molto doverti dire che...
Helaas moet ik je melden dat ...
Used when announcing bad news to friends
Mi dispiace sapere che...
Het spijt me te moeten horen dat ...
Used when comforting a friend regarding bad news that they had
Dai un'occhiata al mio nuovo sito... e dimmi cosa ne pensi.
Ik zou het zeer waarderen, wanneer je mijn nieuwe website zou bekijken op ...
Used when wanting a friend to see your new website
Aggiungimi su... . Il mio contatto è...
Zou je mij willen toevoegen op ... messenger. Mijn gebruikersnaam is ...
Used when wanting a friend to add you on an instant messenger service, so that you can communicate more often

E-Mail - Closing

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Used when you want to tell someone you miss them via the recipient of the letter
...ti manda i suoi saluti.
... doet jou de groeten.
Used when adding someone else's regards to a letter
Salutami...
Doe ... de groeten namens mij.
Used when wanting to acknowledge someone else via the person to whom you are writing
Scrivimi presto.
Ik hoop snel van jou te horen.
Used when you want to receive a letter in reply
Rispondimi presto.
Schrijf me snel terug.
Direct, used when you want to receive a letter in reply
Rispondimi non appena...
Schrijf me snel terug wanneer ...
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
Stammi bene.
Het ga je goed.
Used when writing to family and friends
Ti amo.
Ik hou van je.
Used when writing to your partner
I migliori auguri
Hartelijke groeten,
Informal, used between family, friends or colleagues
Con i migliori auguri
Met hartelijke groeten,
Informal, used when writing to family or friends
Cari saluti
Groeten,
Informal, used when writing to family or friends
Tante belle cose
Groeten,
Informal, used when writing to family or friends
Un abbraccio,
Liefs,
Informal, used when writing to family or friends
Con tanto amore
Liefs,
Informal, used when writing to family
Tanti cari saluti
Liefs,
Informal, used when writing to family