Swedish | Phrases - Personal | E-Mail

E-Mail - Opening

太郎君へ
Hej John,
Informal, standard way of addressing a friend
お母さんへ/お父さんへ
Hej mamma/pappa,
Informal, standard way of addressing your parents
太郎おじさんへ
Hej farbror/morbror Jerome,
Informal, standard way of addressing a member of your family
太郎君へ
Hallå John,
Informal, standard way of addressing a friend
太郎君へ
Hej John,
Very informal, standard way of addressing a friend
太郎君、
John,
Informal, direct way of addressing a friend
太郎へ
Min älskling,
Very informal, used when addressing a loved one
太郎へ
Raring,
Very informal, used when addressing a partner
太郎へ
Min käre John,
Informal, used when addressing a partner
メールをくれてありがとう。
Tack för ditt mejl.
Used when replying to correspondence
メールをもらってうれしかったよ。
Det var roligt att du hörde av dig igen.
Used when replying to correspondence
しばらく連絡をとってなくてごめんなさい。
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a while
長い間連絡を取っていなかったよね。
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a long time

E-Mail - Main Body

喜んで・・・・を報告します。
Jag skriver för att berätta att ...
Used when you have important news
・・・・に何か予定はありますか?
Har ni några planer för ...?
Used when you want to invite someone to an event or meet up with them
送ってくれて/招待してくれて/・・・・を教えてくれてどうもありがとう。
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
Used when thanking someone for sending something / inviting someone somewhere / enclosing some information
教えてくれたことに/申し出てくれたことに/手紙をくれて本当にどうもありがとう。
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
Used when sincerely thanking someone for telling you something / offering you something / writing to you regarding something
手紙をくれて/誘ってくれて/・・・・を送ってくれてどうもありがとう。
Det var så snällt av dig att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
Used when you sincerely appreciate something someone wrote to you / invited you to / sent you
・・・・を喜んで報告します。
Jag är glad att kunna berätta att ...
Used when announcing good news to friends
・・・・を聞いてうれしかったです。
Jag är glad att höra att ...
Used when relaying a message or news
残念だけど・・・・を報告します。
Jag är så ledsen men jag måste berätta att ...
Used when announcing bad news to friends
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Jag blev så ledsen då jag fick höra att ...
Used when comforting a friend regarding bad news that they had
・・・・で私の新しいウェブサイトを見てみてください。
Jag skulle uppskatta det om du ville kolla in min nya hemsida ...
Used when wanting a friend to see your new website
・・・・をメッセンジャーに追加してください。私のユーザーネームは・・・・です。
Lägg till mig på ... messenger. Mitt användarnamn är ...
Used when wanting a friend to add you on an instant messenger service, so that you can communicate more often

E-Mail - Closing

・・・・に私が会いたがっていることを伝えておいてください。
Skicka hälsningar till ... och säg åt dem att jag saknar dem massor.
Used when you want to tell someone you miss them via the recipient of the letter
・・・・がよろしく言っていたよ。
... hälsar.
Used when adding someone else's regards to a letter
・・・・に私がよろしく言っていたことを伝えておいてください。
Hälsa ... från mig.
Used when wanting to acknowledge someone else via the person to whom you are writing
お返事を楽しみに待っています。
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
Used when you want to receive a letter in reply
返信を待っています。
Mejla mig så fort som möjligt.
Direct, used when you want to receive a letter in reply
・・・・の時はまた連絡してください。
Mejla mig gärna när ...
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
何かあったらまた連絡してください。
Mejla mig så fort du vet något mer.
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
元気でね
Sköt om dig.
Used when writing to family and friends
好きだよ
Jag älskar dig.
Used when writing to your partner
じゃあね
Hälsningar,
Informal, used between family, friends or colleagues
じゃあね
Hjärtliga hälsningar,
Informal, used when writing to family or friends
よろしく
Hjärtligaste hälsningar,
Informal, used when writing to family or friends
元気でね
Jag önskar dig allt gott,
Informal, used when writing to family or friends
体に気をつけてね
Många kramar,
Informal, used when writing to family or friends
元気でね
Puss och kram,
Informal, used when writing to family
元気でね
Kramisar,
Informal, used when writing to family