Danish | Phrases - Personal | E-Mail

E-Mail - Opening

정아에게
Kære John,
Informal, standard way of addressing a friend
어머니께/ 아버지께
Kære Mor / Far,
Informal, standard way of addressing your parents
작은 삼촌께
Kære Onkel Jerome,
Informal, standard way of addressing a member of your family
안녕 수지야!
Hej John,
Informal, standard way of addressing a friend
수지야!
Hej John,
Very informal, standard way of addressing a friend
수지!
John,
Informal, direct way of addressing a friend
나의 사랑 ... 에게
Kære,
Very informal, used when addressing a loved one
내가 제일 사랑하는 ... ,
Kæreste,
Very informal, used when addressing a partner
사랑하는 부인,
Kæreste John,
Informal, used when addressing a partner
이메일을 보내주셔서 감사합니다.
Tak for din E-mail.
Used when replying to correspondence
다시 소식을 듣게 되어 반갑습니다.
Det var godt at høre fra dig igen.
Used when replying to correspondence
너무 오랫동안 연락을 못해서 미안해.
Jeg er meget ked af jeg ikke har skrevet i så lang tid.
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a while
우리 연락을 안한지 너무 오래 됐다.
Det er så lang tid siden vi sidst havde kontakt.
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a long time

E-Mail - Main Body

전해줄 소식이 있어서 편지를 써.
Jeg skriver for at fortælle dig at...
Used when you have important news
..관련 계획이 있으십니까?
har du lavet nogle planer den... ?
Used when you want to invite someone to an event or meet up with them
...를 보내주셔서/ 초대해 주셔서/ 알려주셔서 감사합니다.
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
Used when thanking someone for sending something / inviting someone somewhere / enclosing some information
저에게 ...을 알려주셔서/ 제안해주셔서/ 글을 써주셔서 진심으로 감사드립니다.
Jeg er meget taknemmelig for at du fortalte mig / tilbød mig / skrev...
Used when sincerely thanking someone for telling you something / offering you something / writing to you regarding something
이렇게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 정말 감사드립니다.
Det var så venligt af dig at skrive / invitere / sende...
Used when you sincerely appreciate something someone wrote to you / invited you to / sent you
...를 알려주게 되어 기뻐!
Jeg er henrykt over at meddele at...
Used when announcing good news to friends
... 듣게 되어 기뻐
Jeg var henrykt over at høre at...
Used when relaying a message or news
...를 알려주게 되어 유감이야.
Jeg er ked af at må informere dig om at...
Used when announcing bad news to friends
...를 듣게 되어 나도 가슴이 아파.
Jeg var så ked af at høre at...
Used when comforting a friend regarding bad news that they had
..... 의 내 새 웹사이트를 한번 가봤으면 고맙겠어.
Jeg vil sætte pris på hvis du vil tjekke min nye hjemmeside på...
Used when wanting a friend to see your new website
...여기서 나를 친구로 추가해줘요. 제 아이디는 ... 이에요.
Vær venlig at tilføje mig på... messenger. Mit brugernavn er...
Used when wanting a friend to add you on an instant messenger service, so that you can communicate more often

E-Mail - Closing

...에게도 제 안부를 전해주시고, 제가 많이 그리워 한다고 전해주세요.
Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
Used when you want to tell someone you miss them via the recipient of the letter
...도 안부를 물어보십니다.
... siger hej.
Used when adding someone else's regards to a letter
저를 대신해서 ...에게도 안부 전해주십시오.
Sig hej til... for mig.
Used when wanting to acknowledge someone else via the person to whom you are writing
곧 답장 받길 기대할게.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Used when you want to receive a letter in reply
곧 답장 써주십시오.
Skriv tilbage snart.
Direct, used when you want to receive a letter in reply
...면 답장을 주십시오.
Skriv tilbage når...
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
더 알고 계신것이 있으면 답장 주십시오.
Send mig nyheder, når du ved mere.
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
건강히 지내세요.
Have det godt.
Used when writing to family and friends
사랑해요.
Jeg elsker dig.
Used when writing to your partner
좋은 하루 보내세요.
De bedste ønsker,
Informal, used between family, friends or colleagues
좋은 일들이 일어나길 바랍니다.
Med de bedste ønsker,
Informal, used when writing to family or friends
내가 줄 수 있는 가장 큰 마음을 담아.
De venligste hilsner,
Informal, used when writing to family or friends
사랑하는 마음 담아.
Alt det bedste,
Informal, used when writing to family or friends
사랑하는 마음과 함께.
Kærligst,
Informal, used when writing to family or friends
사랑과 함께 보냅니다.
Masser af kærlighed,
Informal, used when writing to family
사랑하며, ... 보냅니다.
Kærlighed,
Informal, used when writing to family