French | Phrases - Personal | E-Mail

E-Mail - Opening

Cześć Michale,
Cher Albert,
Informal, standard way of addressing a friend
Droga Mamo/Drogi Tato,
Chère Maman / Cher Papa,
Informal, standard way of addressing your parents
Drogi Wujku,
Cher Oncle Maurice,
Informal, standard way of addressing a member of your family
Cześć Michale,
Salut André,
Informal, standard way of addressing a friend
Hej Janku,
Coucou Sébastien,
Very informal, standard way of addressing a friend
Janku,
Louis,
Informal, direct way of addressing a friend
Mój Drogi/Moja Droga,
Mon chéri / Ma chérie,
Very informal, used when addressing a loved one
Mój Najdroższy/Moja Najdroższa,
Mon cher et tendre / Ma chère et tendre
Very informal, used when addressing a partner
Najdroższy/Najdroższa,
Mon cher Thomas,
Informal, used when addressing a partner
Dziękuję za Twojego maila.
Merci pour votre courriel.
Used when replying to correspondence
Cieszę się, że się odezwałeś/-aś.
Cela m'a fait plaisir d'avoir de tes nouvelles.
Used when replying to correspondence
Przepraszam, że nie pisałem/-am tak długo.
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a while
Minęło sporo czasu od naszego ostatniego kontaktu.
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a long time

E-Mail - Main Body

Piszę, by przekazać Ci...
Je t'écris pour te dire que...
Used when you have important news
Czy masz już plany na...?
As-tu prévu quelque chose pour...?
Used when you want to invite someone to an event or meet up with them
Dziękuję bardzo za przesłanie/zaproszenie/załączenie...
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Used when thanking someone for sending something / inviting someone somewhere / enclosing some information
Jestem Ci bardzo wdzięczny za poinformowanie mnie/zaoferowanie mi/napisanie mi...
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Used when sincerely thanking someone for telling you something / offering you something / writing to you regarding something
Jak miło, że do mnie napisałeś/mnie zaprosiłeś do/przesłałeś mi...
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Used when you sincerely appreciate something someone wrote to you / invited you to / sent you
Z przyjemnością powiadamiam, że...
J'ai la joie de vous annoncer que...
Used when announcing good news to friends
Ucieszyłem się słysząc, że...
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Used when relaying a message or news
Z przykrością piszę, że...
J'ai le regret de vous informer que...
Used when announcing bad news to friends
Tak przykro mi słyszeć, że...
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Used when comforting a friend regarding bad news that they had
Byłbym wdzieczny, gdyby mógł sprawdzić moją nową stronę internetową ...
Ce serait sympa si tu pouvais faire un tour sur mon nouveau site internet :
Used when wanting a friend to see your new website
Proszę dodaj mnie na ... . Moja nazwa użytkownika to...
Merci de m'ajouter sur..., s'il te plaît. Mon pseudo, c'est...
Used when wanting a friend to add you on an instant messenger service, so that you can communicate more often

E-Mail - Closing

Ucałuj ode mnie ... i przekaż im, jak bardzo za nimi tęsknię.
Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Used when you want to tell someone you miss them via the recipient of the letter
Pozdrowienia od...
...envoie ses salutations.
Used when adding someone else's regards to a letter
Pozdrów ode mnie...
Dis bonjour à...de ma part.
Used when wanting to acknowledge someone else via the person to whom you are writing
Czekam na Twoją odpowiedź.
Dans l'attente d'une lettre de ta part...
Used when you want to receive a letter in reply
Odpisz szybko.
Écris-moi vite.
Direct, used when you want to receive a letter in reply
Odpisz, gdy...
Écris-moi quand...
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
Napisz, gdy będziesz miał jakieś nowe informacje.
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
Trzymaj się ciepło.
Prends soin de toi.
Used when writing to family and friends
Kocham Cię.
Je t'aime.
Used when writing to your partner
Pozdrawiam serdecznie,
Tous mes vœux,
Informal, used between family, friends or colleagues
Pozdrawiam ciepło,
Amitiés,
Informal, used when writing to family or friends
Serdecznie pozdrawiam,
Amicalement,
Informal, used when writing to family or friends
Ściskam,
Bien à vous/toi,
Informal, used when writing to family or friends
Buziaki,
Tendrement,
Informal, used when writing to family or friends
Ściskam serdecznie,
Bises,
Informal, used when writing to family
Mnóstwo buziaków,
Bisous,
Informal, used when writing to family