German | Phrases - Personal | E-Mail

E-Mail - Opening

Cześć Michale,
Lieber Johannes,
Informal, standard way of addressing a friend
Droga Mamo/Drogi Tato,
Liebe(r) Mama / Papa,
Informal, standard way of addressing your parents
Drogi Wujku,
Lieber Onkel Hieronymus,
Informal, standard way of addressing a member of your family
Cześć Michale,
Hallo Johannes,
Informal, standard way of addressing a friend
Hej Janku,
Hey Johannes,
Very informal, standard way of addressing a friend
Janku,
Johannes,
Informal, direct way of addressing a friend
Mój Drogi/Moja Droga,
Mein(e) Liebe(r),
Very informal, used when addressing a loved one
Mój Najdroższy/Moja Najdroższa,
Mein(e) Liebste(r),
Very informal, used when addressing a partner
Najdroższy/Najdroższa,
Liebster Johannes,
Informal, used when addressing a partner
Dziękuję za Twojego maila.
Vielen Dank für Deine Email.
Used when replying to correspondence
Cieszę się, że się odezwałeś/-aś.
Ich habe mich gefreut, wieder von Dir zu hören.
Used when replying to correspondence
Przepraszam, że nie pisałem/-am tak długo.
Es tut mir leid, dass ich Dir so lange nicht mehr geschrieben habe.
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a while
Minęło sporo czasu od naszego ostatniego kontaktu.
Es ist sehr lange her, dass wir voneinander gehört haben.
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a long time

E-Mail - Main Body

Piszę, by przekazać Ci...
Ich schreibe Dir, um Dir zu berichten, dass...
Used when you have important news
Czy masz już plany na...?
Hast Du schon Pläne für...?
Used when you want to invite someone to an event or meet up with them
Dziękuję bardzo za przesłanie/zaproszenie/załączenie...
Vielen Dank für die Zusendung / die Einladung / das Senden von...
Used when thanking someone for sending something / inviting someone somewhere / enclosing some information
Jestem Ci bardzo wdzięczny za poinformowanie mnie/zaoferowanie mi/napisanie mi...
Ich bin Dir sehr dankbar für die Information / das Angebot / das Schreiben...
Used when sincerely thanking someone for telling you something / offering you something / writing to you regarding something
Jak miło, że do mnie napisałeś/mnie zaprosiłeś do/przesłałeś mi...
Es war wirklich nett von Dir, mir zu schreiben / mich einzuladen / mir ... zu schicken.
Used when you sincerely appreciate something someone wrote to you / invited you to / sent you
Z przyjemnością powiadamiam, że...
Ich freue mich, Dir zu berichten, dass...
Used when announcing good news to friends
Ucieszyłem się słysząc, że...
Ich habe mich sehr gefreut, zu hören, dass...
Used when relaying a message or news
Z przykrością piszę, że...
Leider muss ich Dir berichten, dass...
Used when announcing bad news to friends
Tak przykro mi słyszeć, że...
Es tut mir so leid, zu erfahren, dass...
Used when comforting a friend regarding bad news that they had
Byłbym wdzieczny, gdyby mógł sprawdzić moją nową stronę internetową ...
Ich würde mich freuen, wenn Du Dir meine neue Website unter ... anschauen würdest.
Used when wanting a friend to see your new website
Proszę dodaj mnie na ... . Moja nazwa użytkownika to...
Bitte füge mich zum ...-Messenger hinzu. Mein Nutzername ist...
Used when wanting a friend to add you on an instant messenger service, so that you can communicate more often

E-Mail - Closing

Ucałuj ode mnie ... i przekaż im, jak bardzo za nimi tęsknię.
Liebe Grüße an... . Bitte richte ihnen aus, wie sehr ich sie vermisse.
Used when you want to tell someone you miss them via the recipient of the letter
Pozdrowienia od...
... grüßt herzlich.
Used when adding someone else's regards to a letter
Pozdrów ode mnie...
Bitte grüße... von mir.
Used when wanting to acknowledge someone else via the person to whom you are writing
Czekam na Twoją odpowiedź.
Ich freue mich, bald von Dir zu hören.
Used when you want to receive a letter in reply
Odpisz szybko.
Schreib mir bitte bald zurück.
Direct, used when you want to receive a letter in reply
Odpisz, gdy...
Bitte schreib mir zurück, wenn...
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
Napisz, gdy będziesz miał jakieś nowe informacje.
Bitte benachrichtige mich, wenn Du mehr weisst.
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
Trzymaj się ciepło.
Mach's gut.
Used when writing to family and friends
Kocham Cię.
Ich liebe Dich.
Used when writing to your partner
Pozdrawiam serdecznie,
Herzliche Grüße
Informal, used between family, friends or colleagues
Pozdrawiam ciepło,
Mit besten Grüßen
Informal, used when writing to family or friends
Serdecznie pozdrawiam,
Beste Grüße
Informal, used when writing to family or friends
Ściskam,
Alles Gute
Informal, used when writing to family or friends
Buziaki,
Alles Liebe
Informal, used when writing to family or friends
Ściskam serdecznie,
Alles Liebe
Informal, used when writing to family
Mnóstwo buziaków,
Alles Liebe
Informal, used when writing to family