Swedish | Phrases - Personal | E-Mail

E-Mail - Opening

Querido Vítor,
Querida Maria,
Hej John,
Informal, standard way of addressing a friend
Querida Mãe,
Querido Pai,
Hej mamma/pappa,
Informal, standard way of addressing your parents
Querido tio Roberto,
Querida tia Tereza,
Hej farbror/morbror Jerome,
Informal, standard way of addressing a member of your family
Olá Vítor,
Hallå John,
Informal, standard way of addressing a friend
Oi Vítor,
Hej John,
Very informal, standard way of addressing a friend
Vítor,
John,
Informal, direct way of addressing a friend
Meu querido,
Minha querida,
Min älskling,
Very informal, used when addressing a loved one
Meu amado,
Minha amada,
Raring,
Very informal, used when addressing a partner
Amado Vítor,
Amada Maria,
Min käre John,
Informal, used when addressing a partner
Obrigado por seu e-mail.
Tack för ditt mejl.
Used when replying to correspondence
Foi bom ter notícias suas novamente.
Det var roligt att du hörde av dig igen.
Used when replying to correspondence
Lamento muito não ter escrito por tanto tempo.
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a while
Faz tempo que nós tivemos qualquer contato.
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a long time

E-Mail - Main Body

Escrevo-lhe para dizer que ...
Jag skriver för att berätta att ...
Used when you have important news
Você já fez planos para ...?
Har ni några planer för ...?
Used when you want to invite someone to an event or meet up with them
Muito obrigado por enviar / convidar / incluir...
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
Used when thanking someone for sending something / inviting someone somewhere / enclosing some information
Sou muito grato a você por me avisar / me oferecer / escrever para mim ...
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
Used when sincerely thanking someone for telling you something / offering you something / writing to you regarding something
Foi muito gentil da sua parte me escrever / convidar / enviar...
Det var så snällt av dig att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
Used when you sincerely appreciate something someone wrote to you / invited you to / sent you
Estou muito satisfeito em anunciar que ...
Jag är glad att kunna berätta att ...
Used when announcing good news to friends
Fiquei satisfeito ao saber que ...
Jag är glad att höra att ...
Used when relaying a message or news
Lamento informá-lo que ...
Jag är så ledsen men jag måste berätta att ...
Used when announcing bad news to friends
Fiquei tão triste ao saber que ...
Jag blev så ledsen då jag fick höra att ...
Used when comforting a friend regarding bad news that they had
Eu ficaria feliz se você visitasse meu novo website...
Jag skulle uppskatta det om du ville kolla in min nya hemsida ...
Used when wanting a friend to see your new website
Por favor me adicione no... .Meu nome de usuário é...
Lägg till mig på ... messenger. Mitt användarnamn är ...
Used when wanting a friend to add you on an instant messenger service, so that you can communicate more often

E-Mail - Closing

Mande lembranças a ... e lhe diga que sinto saudades.
Skicka hälsningar till ... och säg åt dem att jag saknar dem massor.
Used when you want to tell someone you miss them via the recipient of the letter
...manda lembranças.
... hälsar.
Used when adding someone else's regards to a letter
Diga olá para ... por mim.
Hälsa ... från mig.
Used when wanting to acknowledge someone else via the person to whom you are writing
Espero ter notícias suas em breve.
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
Used when you want to receive a letter in reply
Escreva novamente em breve.
Mejla mig så fort som möjligt.
Direct, used when you want to receive a letter in reply
Escreva de volta quando...
Mejla mig gärna när ...
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
Mande-me notícias quando você souber de algo mais.
Mejla mig så fort du vet något mer.
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
Cuide-se.
Sköt om dig.
Used when writing to family and friends
Eu te amo.
Jag älskar dig.
Used when writing to your partner
Abraços,
Hälsningar,
Informal, used between family, friends or colleagues
Com carinho,
Hjärtliga hälsningar,
Informal, used when writing to family or friends
Com carinho,
Hjärtligaste hälsningar,
Informal, used when writing to family or friends
Tudo de bom,
Jag önskar dig allt gott,
Informal, used when writing to family or friends
Com todo meu amor,
Många kramar,
Informal, used when writing to family or friends
Com muito amor,
Puss och kram,
Informal, used when writing to family
Com muito amor,
Kramisar,
Informal, used when writing to family