English | Phrases - Personal | E-Mail

E-Mail - Opening

Dragă Andrei,
Dear John,
Informal, standard way of addressing a friend
Dragă Mamă/Tată,
Dear Mum / Dad,
Informal, standard way of addressing your parents
Dragă unchiule Andrei,
Dear Uncle Jerome,
Informal, standard way of addressing a member of your family
Dragă Andrei,
Hello John,
Informal, standard way of addressing a friend
Bună Andrei!
Hey John,
Very informal, standard way of addressing a friend
Salut Andrei!
John,
Informal, direct way of addressing a friend
Draga mea,/Dragul meu,
My Dear,
Very informal, used when addressing a loved one
Iubitul meu, / Iubita mea,
My Dearest,
Very informal, used when addressing a partner
Dragul meu Andrei,
Dearest John,
Informal, used when addressing a partner
Îţi mulţumesc pentru e-mail-ul pe care mi l-ai trimis.
Thank you for your E-mail.
Used when replying to correspondence
Mi-a făcut plăcere să primesc veşti de la tine.
It was good to hear from you again.
Used when replying to correspondence
Îmi pare foarte rău că nu ţi-am mai scris de atâta vreme.
I am very sorry I haven't written for so long.
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a while
A trecut foarte multă vreme de când am vorbit ultima dată.
It's such a long time since we had any contact.
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a long time

E-Mail - Main Body

Îţi scriu pentru a te anunţa că...
I am writing to tell you that…
Used when you have important news
Ţi-ai făcut planuri pentru...?
Have you made any plans for…?
Used when you want to invite someone to an event or meet up with them
Mii de mulţumiri pentru .../invitaţie/împărtăşirea faptului că....
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Used when thanking someone for sending something / inviting someone somewhere / enclosing some information
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că m-ai anunţat/mi-ai oferit/mi-ai scris...
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Used when sincerely thanking someone for telling you something / offering you something / writing to you regarding something
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că mi-ai scris/m-ai invitat/ mi-ai trimis ... .
It was so kind of you to write / invite / send…
Used when you sincerely appreciate something someone wrote to you / invited you to / sent you
Îmi face o deosebită plăcere să vă anunţ că...
I am delighted to announce that…
Used when announcing good news to friends
Am aflat cu plăcere faptul că...
I was delighted to hear that…
Used when relaying a message or news
Din păcate mă văd nevoit/nevoită să vă anunţ că...
I am sorry to inform you that…
Used when announcing bad news to friends
Îmi pare foarte rău să aud faptul că...
I was so sorry to hear that…
Used when comforting a friend regarding bad news that they had
Aş aprecia foarte mult cacă ai arunca o privire pe noul meu site ... .
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Used when wanting a friend to see your new website
Te rog să mă adaugi pe ... messenger. ID-ul meu este ... .
Please add me on...messenger. My username is…
Used when wanting a friend to add you on an instant messenger service, so that you can communicate more often

E-Mail - Closing

Transmite toată dragoste mea ... şi spune-le că îmi este dor de ei.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Used when you want to tell someone you miss them via the recipient of the letter
... îţi transmite toată dragostea.
…sends his/her love.
Used when adding someone else's regards to a letter
Salută pe ...din partea mea.
Say hello to…for me.
Used when wanting to acknowledge someone else via the person to whom you are writing
Abia aştept să primesc răspunsul tău.
I look forward to hearing from you soon.
Used when you want to receive a letter in reply
Scrie-mi înapoi curând.
Write back soon.
Direct, used when you want to receive a letter in reply
Trimite-mi un răspuns când... .
Do write back when…
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
Trimite-mi un răspuns când... .
Send me news, when you know anything more.
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
Aveţi grijă de voi!
Take care.
Used when writing to family and friends
Te iubesc!
I love you.
Used when writing to your partner
Toate cele bune,
Best wishes,
Informal, used between family, friends or colleagues
Cu drag,
With best wishes,
Informal, used when writing to family or friends
Cele mai calde urări,
Kindest regards,
Informal, used when writing to family or friends
Toate cele bune,
All the best,
Informal, used when writing to family or friends
Cu toată dragostea,
All my love,
Informal, used when writing to family or friends
Cu drag,
Lots of love,
Informal, used when writing to family
Cu mult drag,
Much love,
Informal, used when writing to family