French | Phrases - Personal | E-Mail

E-Mail - Opening

Dragă Andrei,
Cher Albert,
Informal, standard way of addressing a friend
Dragă Mamă/Tată,
Chère Maman / Cher Papa,
Informal, standard way of addressing your parents
Dragă unchiule Andrei,
Cher Oncle Maurice,
Informal, standard way of addressing a member of your family
Dragă Andrei,
Salut André,
Informal, standard way of addressing a friend
Bună Andrei!
Coucou Sébastien,
Very informal, standard way of addressing a friend
Salut Andrei!
Louis,
Informal, direct way of addressing a friend
Draga mea,/Dragul meu,
Mon chéri / Ma chérie,
Very informal, used when addressing a loved one
Iubitul meu, / Iubita mea,
Mon cher et tendre / Ma chère et tendre
Very informal, used when addressing a partner
Dragul meu Andrei,
Mon cher Thomas,
Informal, used when addressing a partner
Îţi mulţumesc pentru e-mail-ul pe care mi l-ai trimis.
Merci pour votre courriel.
Used when replying to correspondence
Mi-a făcut plăcere să primesc veşti de la tine.
Cela m'a fait plaisir d'avoir de tes nouvelles.
Used when replying to correspondence
Îmi pare foarte rău că nu ţi-am mai scris de atâta vreme.
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a while
A trecut foarte multă vreme de când am vorbit ultima dată.
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a long time

E-Mail - Main Body

Îţi scriu pentru a te anunţa că...
Je t'écris pour te dire que...
Used when you have important news
Ţi-ai făcut planuri pentru...?
As-tu prévu quelque chose pour...?
Used when you want to invite someone to an event or meet up with them
Mii de mulţumiri pentru .../invitaţie/împărtăşirea faptului că....
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Used when thanking someone for sending something / inviting someone somewhere / enclosing some information
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că m-ai anunţat/mi-ai oferit/mi-ai scris...
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Used when sincerely thanking someone for telling you something / offering you something / writing to you regarding something
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că mi-ai scris/m-ai invitat/ mi-ai trimis ... .
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Used when you sincerely appreciate something someone wrote to you / invited you to / sent you
Îmi face o deosebită plăcere să vă anunţ că...
J'ai la joie de vous annoncer que...
Used when announcing good news to friends
Am aflat cu plăcere faptul că...
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Used when relaying a message or news
Din păcate mă văd nevoit/nevoită să vă anunţ că...
J'ai le regret de vous informer que...
Used when announcing bad news to friends
Îmi pare foarte rău să aud faptul că...
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Used when comforting a friend regarding bad news that they had
Aş aprecia foarte mult cacă ai arunca o privire pe noul meu site ... .
Ce serait sympa si tu pouvais faire un tour sur mon nouveau site internet :
Used when wanting a friend to see your new website
Te rog să mă adaugi pe ... messenger. ID-ul meu este ... .
Merci de m'ajouter sur..., s'il te plaît. Mon pseudo, c'est...
Used when wanting a friend to add you on an instant messenger service, so that you can communicate more often

E-Mail - Closing

Transmite toată dragoste mea ... şi spune-le că îmi este dor de ei.
Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Used when you want to tell someone you miss them via the recipient of the letter
... îţi transmite toată dragostea.
...envoie ses salutations.
Used when adding someone else's regards to a letter
Salută pe ...din partea mea.
Dis bonjour à...de ma part.
Used when wanting to acknowledge someone else via the person to whom you are writing
Abia aştept să primesc răspunsul tău.
Dans l'attente d'une lettre de ta part...
Used when you want to receive a letter in reply
Scrie-mi înapoi curând.
Écris-moi vite.
Direct, used when you want to receive a letter in reply
Trimite-mi un răspuns când... .
Écris-moi quand...
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
Trimite-mi un răspuns când... .
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
Aveţi grijă de voi!
Prends soin de toi.
Used when writing to family and friends
Te iubesc!
Je t'aime.
Used when writing to your partner
Toate cele bune,
Tous mes vœux,
Informal, used between family, friends or colleagues
Cu drag,
Amitiés,
Informal, used when writing to family or friends
Cele mai calde urări,
Amicalement,
Informal, used when writing to family or friends
Toate cele bune,
Bien à vous/toi,
Informal, used when writing to family or friends
Cu toată dragostea,
Tendrement,
Informal, used when writing to family or friends
Cu drag,
Bises,
Informal, used when writing to family
Cu mult drag,
Bisous,
Informal, used when writing to family