Dutch | Phrases - Personal | E-Mail

E-Mail - Opening

Дорогой Иван,
Beste Jan
Informal, standard way of addressing a friend
Дорогая мама/папа
Beste mama / papa
Informal, standard way of addressing your parents
Дорогой дядя Петя,
Beste oom Jeroen
Informal, standard way of addressing a member of your family
Привет, Иван,
Hallo Jan
Informal, standard way of addressing a friend
Здорово, Иван,
Hoi Jan
Very informal, standard way of addressing a friend
Иван,
Jan
Informal, direct way of addressing a friend
Любимый (ая),
Lieve ...
Very informal, used when addressing a loved one
Дорогой мой...
Liefste ...
Very informal, used when addressing a partner
Милый Иван,
Lieve Jan
Informal, used when addressing a partner
Спасибо за E-mail.
Hartelijk dank voor jouw e-mail.
Used when replying to correspondence
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Used when replying to correspondence
Извини, что так долго не писал(а)
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a while
Мы так давно не общались
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a long time

E-Mail - Main Body

Пишу вам, чтобы сообщить, что...
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Used when you have important news
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
Heb je al plannen voor ...?
Used when you want to invite someone to an event or meet up with them
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Used when thanking someone for sending something / inviting someone somewhere / enclosing some information
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de e-mail ...
Used when sincerely thanking someone for telling you something / offering you something / writing to you regarding something
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Used when you sincerely appreciate something someone wrote to you / invited you to / sent you
С удовольствием сообщаю, что...
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Used when announcing good news to friends
Я был рад услышать, что...
Ik was erg blij om te horen dat ...
Used when relaying a message or news
К сожалению, должен вам сообщить, что...
Helaas moet ik je melden dat ...
Used when announcing bad news to friends
Я так сожалею о...
Het spijt me te moeten horen dat ...
Used when comforting a friend regarding bad news that they had
Был бы тебе благодарен, если зайдешь на мой новый веб-сайт на странице...
Ik zou het zeer waarderen, wanneer je mijn nieuwe website zou bekijken op ...
Used when wanting a friend to see your new website
Добавь меня в свои друзья на ...., пожалуйста. Мой ник ...
Zou je mij willen toevoegen op ... messenger. Mijn gebruikersnaam is ...
Used when wanting a friend to add you on an instant messenger service, so that you can communicate more often

E-Mail - Closing

Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Used when you want to tell someone you miss them via the recipient of the letter
...тоже шлет приветы.
... doet jou de groeten.
Used when adding someone else's regards to a letter
Передай ... привет от меня.
Doe ... de groeten namens mij.
Used when wanting to acknowledge someone else via the person to whom you are writing
Надеюсь на скорый ответ.
Ik hoop snel van jou te horen.
Used when you want to receive a letter in reply
Ответь как можно скорее
Schrijf me snel terug.
Direct, used when you want to receive a letter in reply
Напиши, если/когда...
Schrijf me snel terug wanneer ...
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
Береги себя.
Het ga je goed.
Used when writing to family and friends
Я тебя люблю.
Ik hou van je.
Used when writing to your partner
С наилучшими пожеланиями
Hartelijke groeten,
Informal, used between family, friends or colleagues
С наилучшими пожеланиями,
Met hartelijke groeten,
Informal, used when writing to family or friends
С уважением..
Groeten,
Informal, used when writing to family or friends
Всего наилучшего,
Groeten,
Informal, used when writing to family or friends
С любовью,
Liefs,
Informal, used when writing to family or friends
Я вас люблю,
Liefs,
Informal, used when writing to family
Люблю,
Liefs,
Informal, used when writing to family