Chinese | Phrases - Personal | E-Mail

E-Mail - Opening

Hej John,
亲爱的约翰,
Informal, standard way of addressing a friend
Hej mamma/pappa,
亲爱的妈妈/爸爸,
Informal, standard way of addressing your parents
Hej farbror/morbror Jerome,
亲爱的Jerome叔叔,
Informal, standard way of addressing a member of your family
Hallå John,
你好,约翰,
Informal, standard way of addressing a friend
Hej John,
嘿,约翰,
Very informal, standard way of addressing a friend
John,
约翰,
Informal, direct way of addressing a friend
Min älskling,
我亲爱的,
Very informal, used when addressing a loved one
Raring,
我最亲爱的,
Very informal, used when addressing a partner
Min käre John,
最亲爱的约翰,
Informal, used when addressing a partner
Tack för ditt mejl.
谢谢您的邮件。
Used when replying to correspondence
Det var roligt att du hörde av dig igen.
很高兴再次收到您的来信。
Used when replying to correspondence
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
对不起,这么久没有给你写信。
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a while
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a long time

E-Mail - Main Body

Jag skriver för att berätta att ...
我给您写信是为了告诉您...
Used when you have important news
Har ni några planer för ...?
你对...有什么计划吗?
Used when you want to invite someone to an event or meet up with them
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
非常感谢发送/邀请/附上...
Used when thanking someone for sending something / inviting someone somewhere / enclosing some information
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Used when sincerely thanking someone for telling you something / offering you something / writing to you regarding something
Det var så snällt av dig att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Used when you sincerely appreciate something someone wrote to you / invited you to / sent you
Jag är glad att kunna berätta att ...
很高兴宣布...
Used when announcing good news to friends
Jag är glad att höra att ...
听到...我非常高兴
Used when relaying a message or news
Jag är så ledsen men jag måste berätta att ...
很遗憾地告诉你们...
Used when announcing bad news to friends
Jag blev så ledsen då jag fick höra att ...
听到...很遗憾
Used when comforting a friend regarding bad news that they had
Jag skulle uppskatta det om du ville kolla in min nya hemsida ...
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Used when wanting a friend to see your new website
Lägg till mig på ... messenger. Mitt användarnamn är ...
请在...上加我,我的用户名是...
Used when wanting a friend to add you on an instant messenger service, so that you can communicate more often

E-Mail - Closing

Skicka hälsningar till ... och säg åt dem att jag saknar dem massor.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Used when you want to tell someone you miss them via the recipient of the letter
... hälsar.
...致上他/她的祝福。
Used when adding someone else's regards to a letter
Hälsa ... från mig.
代我向...问好。
Used when wanting to acknowledge someone else via the person to whom you are writing
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
我期待着尽快能收到您的回复。
Used when you want to receive a letter in reply
Mejla mig så fort som möjligt.
尽快回复。
Direct, used when you want to receive a letter in reply
Mejla mig gärna när ...
当...,请回复我。
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
Mejla mig så fort du vet något mer.
如果你有更多消息,请发送给我。
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
Sköt om dig.
保重。
Used when writing to family and friends
Jag älskar dig.
我爱你。
Used when writing to your partner
Hälsningar,
衷心的祝福,
Informal, used between family, friends or colleagues
Hjärtliga hälsningar,
致以最衷心的祝福,
Informal, used when writing to family or friends
Hjärtligaste hälsningar,
最衷心的问候,
Informal, used when writing to family or friends
Jag önskar dig allt gott,
一切顺利,
Informal, used when writing to family or friends
Många kramar,
致以我的祝福,
Informal, used when writing to family or friends
Puss och kram,
衷心祝福,
Informal, used when writing to family
Kramisar,
衷心祝福,
Informal, used when writing to family