Esperanto | Phrases - Personal | E-Mail

E-Mail - Opening

Hej John,
Estimata John,
Informal, standard way of addressing a friend
Hej mamma/pappa,
Estimata Panjo/Paĉjo,
Informal, standard way of addressing your parents
Hej farbror/morbror Jerome,
Estimata Onklo Jerome,
Informal, standard way of addressing a member of your family
Hallå John,
Saluton John,
Informal, standard way of addressing a friend
Hej John,
Saluton John,
Very informal, standard way of addressing a friend
John,
John,
Informal, direct way of addressing a friend
Min älskling,
Mia kara,
Very informal, used when addressing a loved one
Raring,
Mia kara,
Very informal, used when addressing a partner
Min käre John,
Estimata John,
Informal, used when addressing a partner
Tack för ditt mejl.
Dankon pro via retpoŝto.
Used when replying to correspondence
Det var roligt att du hörde av dig igen.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Used when replying to correspondence
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a while
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a long time

E-Mail - Main Body

Jag skriver för att berätta att ...
Mi skribas por informi vin, ke...
Used when you have important news
Har ni några planer för ...?
Ĉu vi havas planojn por...?
Used when you want to invite someone to an event or meet up with them
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Used when thanking someone for sending something / inviting someone somewhere / enclosing some information
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Used when sincerely thanking someone for telling you something / offering you something / writing to you regarding something
Det var så snällt av dig att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Used when you sincerely appreciate something someone wrote to you / invited you to / sent you
Jag är glad att kunna berätta att ...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Used when announcing good news to friends
Jag är glad att höra att ...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Used when relaying a message or news
Jag är så ledsen men jag måste berätta att ...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Used when announcing bad news to friends
Jag blev så ledsen då jag fick höra att ...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Used when comforting a friend regarding bad news that they had
Jag skulle uppskatta det om du ville kolla in min nya hemsida ...
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Used when wanting a friend to see your new website
Lägg till mig på ... messenger. Mitt användarnamn är ...
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Used when wanting a friend to add you on an instant messenger service, so that you can communicate more often

E-Mail - Closing

Skicka hälsningar till ... och säg åt dem att jag saknar dem massor.
Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Used when you want to tell someone you miss them via the recipient of the letter
... hälsar.
...sendas lian/ŝian amon.
Used when adding someone else's regards to a letter
Hälsa ... från mig.
Diru saluton al... por mi.
Used when wanting to acknowledge someone else via the person to whom you are writing
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Used when you want to receive a letter in reply
Mejla mig så fort som möjligt.
Reskribu baldaŭ.
Direct, used when you want to receive a letter in reply
Mejla mig gärna när ...
Skribu reen kiam...
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
Mejla mig så fort du vet något mer.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
Sköt om dig.
Atentu.
Used when writing to family and friends
Jag älskar dig.
Mi amas vin.
Used when writing to your partner
Hälsningar,
Ĉion bonan,
Informal, used between family, friends or colleagues
Hjärtliga hälsningar,
Ĉion bonan,
Informal, used when writing to family or friends
Hjärtligaste hälsningar,
Ĉion bonan,
Informal, used when writing to family or friends
Jag önskar dig allt gott,
Ĉion bonan,
Informal, used when writing to family or friends
Många kramar,
Ĉiu mia amo,
Informal, used when writing to family or friends
Puss och kram,
Multe da amo,
Informal, used when writing to family
Kramisar,
Multa amo,
Informal, used when writing to family