Italian | Phrases - Personal | E-Mail

E-Mail - Opening

Hej John,
Caro Luca,
Informal, standard way of addressing a friend
Hej mamma/pappa,
Cari mamma e papà,
Informal, standard way of addressing your parents
Hej farbror/morbror Jerome,
Caro zio Flavio,
Informal, standard way of addressing a member of your family
Hallå John,
Ciao Matteo,
Informal, standard way of addressing a friend
Hej John,
Ciao Matty!
Very informal, standard way of addressing a friend
John,
Luca,
Informal, direct way of addressing a friend
Min älskling,
Tesoro,
Very informal, used when addressing a loved one
Raring,
Amore,
Very informal, used when addressing a partner
Min käre John,
Amore mio,
Informal, used when addressing a partner
Tack för ditt mejl.
Grazie per la tua e-mail.
Used when replying to correspondence
Det var roligt att du hörde av dig igen.
Che bello sentirti!
Used when replying to correspondence
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a while
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a long time

E-Mail - Main Body

Jag skriver för att berätta att ...
Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Used when you have important news
Har ni några planer för ...?
Hai già dei piani per...?
Used when you want to invite someone to an event or meet up with them
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Used when thanking someone for sending something / inviting someone somewhere / enclosing some information
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Used when sincerely thanking someone for telling you something / offering you something / writing to you regarding something
Det var så snällt av dig att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Used when you sincerely appreciate something someone wrote to you / invited you to / sent you
Jag är glad att kunna berätta att ...
Sono felice di annunciarti che...
Used when announcing good news to friends
Jag är glad att höra att ...
Sono davvero felice di sapere che...
Used when relaying a message or news
Jag är så ledsen men jag måste berätta att ...
Mi dispiace molto doverti dire che...
Used when announcing bad news to friends
Jag blev så ledsen då jag fick höra att ...
Mi dispiace sapere che...
Used when comforting a friend regarding bad news that they had
Jag skulle uppskatta det om du ville kolla in min nya hemsida ...
Dai un'occhiata al mio nuovo sito... e dimmi cosa ne pensi.
Used when wanting a friend to see your new website
Lägg till mig på ... messenger. Mitt användarnamn är ...
Aggiungimi su... . Il mio contatto è...
Used when wanting a friend to add you on an instant messenger service, so that you can communicate more often

E-Mail - Closing

Skicka hälsningar till ... och säg åt dem att jag saknar dem massor.
Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Used when you want to tell someone you miss them via the recipient of the letter
... hälsar.
...ti manda i suoi saluti.
Used when adding someone else's regards to a letter
Hälsa ... från mig.
Salutami...
Used when wanting to acknowledge someone else via the person to whom you are writing
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
Scrivimi presto.
Used when you want to receive a letter in reply
Mejla mig så fort som möjligt.
Rispondimi presto.
Direct, used when you want to receive a letter in reply
Mejla mig gärna när ...
Rispondimi non appena...
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
Mejla mig så fort du vet något mer.
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
Sköt om dig.
Stammi bene.
Used when writing to family and friends
Jag älskar dig.
Ti amo.
Used when writing to your partner
Hälsningar,
I migliori auguri
Informal, used between family, friends or colleagues
Hjärtliga hälsningar,
Con i migliori auguri
Informal, used when writing to family or friends
Hjärtligaste hälsningar,
Cari saluti
Informal, used when writing to family or friends
Jag önskar dig allt gott,
Tante belle cose
Informal, used when writing to family or friends
Många kramar,
Un abbraccio,
Informal, used when writing to family or friends
Puss och kram,
Con tanto amore
Informal, used when writing to family
Kramisar,
Tanti cari saluti
Informal, used when writing to family