Japanese | Phrases - Personal | E-Mail

E-Mail - Opening

Hej John,
太郎君へ
Informal, standard way of addressing a friend
Hej mamma/pappa,
お母さんへ/お父さんへ
Informal, standard way of addressing your parents
Hej farbror/morbror Jerome,
太郎おじさんへ
Informal, standard way of addressing a member of your family
Hallå John,
太郎君へ
Informal, standard way of addressing a friend
Hej John,
太郎君へ
Very informal, standard way of addressing a friend
John,
太郎君、
Informal, direct way of addressing a friend
Min älskling,
太郎へ
Very informal, used when addressing a loved one
Raring,
太郎へ
Very informal, used when addressing a partner
Min käre John,
太郎へ
Informal, used when addressing a partner
Tack för ditt mejl.
メールをくれてありがとう。
Used when replying to correspondence
Det var roligt att du hörde av dig igen.
メールをもらってうれしかったよ。
Used when replying to correspondence
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
しばらく連絡をとってなくてごめんなさい。
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a while
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
長い間連絡を取っていなかったよね。
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a long time

E-Mail - Main Body

Jag skriver för att berätta att ...
喜んで・・・・を報告します。
Used when you have important news
Har ni några planer för ...?
・・・・に何か予定はありますか?
Used when you want to invite someone to an event or meet up with them
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
送ってくれて/招待してくれて/・・・・を教えてくれてどうもありがとう。
Used when thanking someone for sending something / inviting someone somewhere / enclosing some information
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
教えてくれたことに/申し出てくれたことに/手紙をくれて本当にどうもありがとう。
Used when sincerely thanking someone for telling you something / offering you something / writing to you regarding something
Det var så snällt av dig att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
手紙をくれて/誘ってくれて/・・・・を送ってくれてどうもありがとう。
Used when you sincerely appreciate something someone wrote to you / invited you to / sent you
Jag är glad att kunna berätta att ...
・・・・を喜んで報告します。
Used when announcing good news to friends
Jag är glad att höra att ...
・・・・を聞いてうれしかったです。
Used when relaying a message or news
Jag är så ledsen men jag måste berätta att ...
残念だけど・・・・を報告します。
Used when announcing bad news to friends
Jag blev så ledsen då jag fick höra att ...
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Used when comforting a friend regarding bad news that they had
Jag skulle uppskatta det om du ville kolla in min nya hemsida ...
・・・・で私の新しいウェブサイトを見てみてください。
Used when wanting a friend to see your new website
Lägg till mig på ... messenger. Mitt användarnamn är ...
・・・・をメッセンジャーに追加してください。私のユーザーネームは・・・・です。
Used when wanting a friend to add you on an instant messenger service, so that you can communicate more often

E-Mail - Closing

Skicka hälsningar till ... och säg åt dem att jag saknar dem massor.
・・・・に私が会いたがっていることを伝えておいてください。
Used when you want to tell someone you miss them via the recipient of the letter
... hälsar.
・・・・がよろしく言っていたよ。
Used when adding someone else's regards to a letter
Hälsa ... från mig.
・・・・に私がよろしく言っていたことを伝えておいてください。
Used when wanting to acknowledge someone else via the person to whom you are writing
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
お返事を楽しみに待っています。
Used when you want to receive a letter in reply
Mejla mig så fort som möjligt.
返信を待っています。
Direct, used when you want to receive a letter in reply
Mejla mig gärna när ...
・・・・の時はまた連絡してください。
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
Mejla mig så fort du vet något mer.
何かあったらまた連絡してください。
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
Sköt om dig.
元気でね
Used when writing to family and friends
Jag älskar dig.
好きだよ
Used when writing to your partner
Hälsningar,
じゃあね
Informal, used between family, friends or colleagues
Hjärtliga hälsningar,
じゃあね
Informal, used when writing to family or friends
Hjärtligaste hälsningar,
よろしく
Informal, used when writing to family or friends
Jag önskar dig allt gott,
元気でね
Informal, used when writing to family or friends
Många kramar,
体に気をつけてね
Informal, used when writing to family or friends
Puss och kram,
元気でね
Informal, used when writing to family
Kramisar,
元気でね
Informal, used when writing to family