Vietnamese | Phrases - Personal | E-Mail

E-Mail - Opening

ถึง จอห์น
Gửi Vi,
Informal, standard way of addressing a friend
เรียนคุณพ่อคุณแม่
Gửi bố / mẹ,
Informal, standard way of addressing your parents
เรียน คุณลุงเจอโรม
Cháu chào chú Triều,
Informal, standard way of addressing a member of your family
สวัสดี จอห์น
Lam thân mến,
Informal, standard way of addressing a friend
ว่าไง จอห์น
Thương thân mến,
Very informal, standard way of addressing a friend
จอห์น
Tùng à,
Informal, direct way of addressing a friend
ถึงสุดที่รัก
Gửi bạn,
Very informal, used when addressing a loved one
ถึง สุดที่รัก
Anh / Em thân yêu,
Very informal, used when addressing a partner
ถึงจอห์นที่รัก
Trúc thân yêu,
Informal, used when addressing a partner
ขอบคุณสำหรับอีเมลของคุณ
Cảm ơn bạn đã gửi E-mail cho mình.
Used when replying to correspondence
มันเป็นเรื่องน่ายินดีมากที่ได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้ง
Mình rất vui khi nhận được E-mail của bạn.
Used when replying to correspondence
ฉันเสียใจเป็นอย่างมากที่ฉันไม่ได้เขียนถึงคุณมานานมากแล้ว
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a while
มันเป็นเวลานานมากแล้วที่เราไม่ได้ติดต่อกัน
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a long time

E-Mail - Main Body

ฉันจะเขียนถึงคุณว่า...
Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
Used when you have important news
คุณมีแผนสำหรับการไป...หรือยัง?
Bạn có rảnh vào...?
Used when you want to invite someone to an event or meet up with them
ขอบคุณมากในการส่ง/เชิญชวน/แนบ...
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
Used when thanking someone for sending something / inviting someone somewhere / enclosing some information
ฉันรู้สึกดีอย่างมากที่บอกให้ฉันรู้/เอื้อ/เขียนถึง...
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Used when sincerely thanking someone for telling you something / offering you something / writing to you regarding something
คุณใจดีมากที่เขียน/เชิญชวน/ส่งมาให้ฉัน
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Used when you sincerely appreciate something someone wrote to you / invited you to / sent you
ฉันดีใจที่จะประกาศว่า...
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
Used when announcing good news to friends
ฉันยินดีอย่างมากที่ได้ยินว่า...
Mình rất vui khi được biết...
Used when relaying a message or news
ฉันเสียใจที่ต้องบอกคุณว่า...
Mình rất tiếc phải báo rằng...
Used when announcing bad news to friends
ฉันเสียใจมากที่ได้ยินว่า...
Mình rất tiếc khi hay tin...
Used when comforting a friend regarding bad news that they had
ฉันจะยินดีเป็นอย่างมากถ้าคุณจะเข้ามาดูในเว็บไซต์ของเราที่...
Bạn hãy xem website mới... của mình nhé.
Used when wanting a friend to see your new website
กรุณาเพิ่มฉันเข้ามาใน... ชื่อผู้ใช้ของฉันคือ...
Hãy add mình qua... Tên tài khoản của mình trên đó là...
Used when wanting a friend to add you on an instant messenger service, so that you can communicate more often

E-Mail - Closing

ส่งความรักของฉันไปให้...และบอกเขาว่าฉันคิดถึงเขามากแค่ไหน
Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
Used when you want to tell someone you miss them via the recipient of the letter
...ส่งความรักของเขาและเธอมา
... gửi lời chào cho bạn.
Used when adding someone else's regards to a letter
ฝากสวัสดี...ให้ฉันด้วย
Cho mình gửi lời chào tới...
Used when wanting to acknowledge someone else via the person to whom you are writing
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินจากคุณอีกครั้ง
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
Used when you want to receive a letter in reply
จะติดต่อกลับไปอย่างเร็วที่สุด
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
Direct, used when you want to receive a letter in reply
กรุณาเขียนกลับมาเมื่อ...
Hãy hồi âm cho mình khi...
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
กรุณาส่งข่าวสารมาให้ฉัน เมื่อคุณรู้อะไรเพิ่มเติม
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
ขอให้โชคดีนะ
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
Used when writing to family and friends
ฉันรักคุณ
Em yêu anh / Anh yêu em.
Used when writing to your partner
ขอให้โชคดีนะ
Thân ái,
Informal, used between family, friends or colleagues
ขอให้คุณโชคดี
Thân,
Informal, used when writing to family or friends
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Thân thương,
Informal, used when writing to family or friends
ด้วยความหวังดี
Thân mến,
Informal, used when writing to family or friends
ด้วยความรัก
Thân mến,
Informal, used when writing to family or friends
ด้วยความรัก
Thân thương,
Informal, used when writing to family
ด้วยความรัก
Thân thương,
Informal, used when writing to family