Thai | Phrases - Personal | E-Mail

E-Mail - Opening

Gửi Vi,
ถึง จอห์น
Informal, standard way of addressing a friend
Gửi bố / mẹ,
เรียนคุณพ่อคุณแม่
Informal, standard way of addressing your parents
Cháu chào chú Triều,
เรียน คุณลุงเจอโรม
Informal, standard way of addressing a member of your family
Lam thân mến,
สวัสดี จอห์น
Informal, standard way of addressing a friend
Thương thân mến,
ว่าไง จอห์น
Very informal, standard way of addressing a friend
Tùng à,
จอห์น
Informal, direct way of addressing a friend
Gửi bạn,
ถึงสุดที่รัก
Very informal, used when addressing a loved one
Anh / Em thân yêu,
ถึง สุดที่รัก
Very informal, used when addressing a partner
Trúc thân yêu,
ถึงจอห์นที่รัก
Informal, used when addressing a partner
Cảm ơn bạn đã gửi E-mail cho mình.
ขอบคุณสำหรับอีเมลของคุณ
Used when replying to correspondence
Mình rất vui khi nhận được E-mail của bạn.
มันเป็นเรื่องน่ายินดีมากที่ได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้ง
Used when replying to correspondence
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
ฉันเสียใจเป็นอย่างมากที่ฉันไม่ได้เขียนถึงคุณมานานมากแล้ว
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a while
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
มันเป็นเวลานานมากแล้วที่เราไม่ได้ติดต่อกัน
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a long time

E-Mail - Main Body

Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
ฉันจะเขียนถึงคุณว่า...
Used when you have important news
Bạn có rảnh vào...?
คุณมีแผนสำหรับการไป...หรือยัง?
Used when you want to invite someone to an event or meet up with them
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
ขอบคุณมากในการส่ง/เชิญชวน/แนบ...
Used when thanking someone for sending something / inviting someone somewhere / enclosing some information
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
ฉันรู้สึกดีอย่างมากที่บอกให้ฉันรู้/เอื้อ/เขียนถึง...
Used when sincerely thanking someone for telling you something / offering you something / writing to you regarding something
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
คุณใจดีมากที่เขียน/เชิญชวน/ส่งมาให้ฉัน
Used when you sincerely appreciate something someone wrote to you / invited you to / sent you
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
ฉันดีใจที่จะประกาศว่า...
Used when announcing good news to friends
Mình rất vui khi được biết...
ฉันยินดีอย่างมากที่ได้ยินว่า...
Used when relaying a message or news
Mình rất tiếc phải báo rằng...
ฉันเสียใจที่ต้องบอกคุณว่า...
Used when announcing bad news to friends
Mình rất tiếc khi hay tin...
ฉันเสียใจมากที่ได้ยินว่า...
Used when comforting a friend regarding bad news that they had
Bạn hãy xem website mới... của mình nhé.
ฉันจะยินดีเป็นอย่างมากถ้าคุณจะเข้ามาดูในเว็บไซต์ของเราที่...
Used when wanting a friend to see your new website
Hãy add mình qua... Tên tài khoản của mình trên đó là...
กรุณาเพิ่มฉันเข้ามาใน... ชื่อผู้ใช้ของฉันคือ...
Used when wanting a friend to add you on an instant messenger service, so that you can communicate more often

E-Mail - Closing

Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
ส่งความรักของฉันไปให้...และบอกเขาว่าฉันคิดถึงเขามากแค่ไหน
Used when you want to tell someone you miss them via the recipient of the letter
... gửi lời chào cho bạn.
...ส่งความรักของเขาและเธอมา
Used when adding someone else's regards to a letter
Cho mình gửi lời chào tới...
ฝากสวัสดี...ให้ฉันด้วย
Used when wanting to acknowledge someone else via the person to whom you are writing
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินจากคุณอีกครั้ง
Used when you want to receive a letter in reply
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
จะติดต่อกลับไปอย่างเร็วที่สุด
Direct, used when you want to receive a letter in reply
Hãy hồi âm cho mình khi...
กรุณาเขียนกลับมาเมื่อ...
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
กรุณาส่งข่าวสารมาให้ฉัน เมื่อคุณรู้อะไรเพิ่มเติม
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
ขอให้โชคดีนะ
Used when writing to family and friends
Em yêu anh / Anh yêu em.
ฉันรักคุณ
Used when writing to your partner
Thân ái,
ขอให้โชคดีนะ
Informal, used between family, friends or colleagues
Thân,
ขอให้คุณโชคดี
Informal, used when writing to family or friends
Thân thương,
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Informal, used when writing to family or friends
Thân mến,
ด้วยความหวังดี
Informal, used when writing to family or friends
Thân mến,
ด้วยความรัก
Informal, used when writing to family or friends
Thân thương,
ด้วยความรัก
Informal, used when writing to family
Thân thương,
ด้วยความรัก
Informal, used when writing to family