Hungarian | Phrases - Personal | Letter

Letter - Address

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standard English Address format:
name of recipient
street number + street name
name of town + region/state + zip/postal code.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
American address format:
Name of recipient
Street number + street name
Name of town + state abbreviation + zip code
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
British and Irish address format:
Name of recipient
Number + street name
Town/city name
County
Postal code
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadian address format:
Name of recipient
Street number + street name
Name of town + province abbreviation + postal code
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australian address format:
Name of recipient
Street number + street name
Name of province
Town/city name + postal code
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
New Zealand address format:
Name of recipient
Number + street name
Suburb/RD number/PO box
Town/city + postal code

Letter - Opening

Milý Johne,
Kedves John!
Informal, standard way of addressing a friend
Milá maminko, Milý tatínku,
Kedves Anya / Apa!
Informal, standard way of addressing your parents
Milý strýčku Jerome,
Kedves Jerome Nagybácsi!
Informal, standard way of addressing a member of your family
Ahoj Johne,
Szia John!
Informal, standard way of addressing a friend
Čau Johne,
Szia John!
Very informal, standard way of addressing a friend
Johne,
John!
Informal, direct way of addressing a friend
Můj milý/Moje milá,
Kedvesem / Drágám!
Very informal, used when addressing a loved one
Můj nejdražší/Moje nejdražší,
Kedvesem / Drágám!
Very informal, used when addressing a partner
Nejdražší Johne,
Drága John!
Informal, used when addressing a partner
Děkuji za Tvůj dopis.
Köszönöm a leveledet.
Used when replying to correspondence
Dopis od Tebe mě moc potěšil.
Jó volt megint hallani felőled.
Used when replying to correspondence
Omlouvám se, že jsem Ti tak dlouho nenapsal(a).
Nagyon sajnálom, hogy olyan sokáig nem írtam.
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a while
Je to tak dávno od doby, co jsme byli navzájem v kontaktu.
Olyan régóta nem beszéltünk már.
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a long time

Letter - Main Body

Píši, abych Ti řekl(a), že...
Azért írok, hogy elmondjam ...
Used when you have important news
Už máš nějaké plány na... ?
Van már valami programod...?
Used when you want to invite someone to an event or meet up with them
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
Nagyon köszönöm, hogy elküldted / meghívtál / mellékelted...
Used when thanking someone for sending something / inviting someone somewhere / enclosing some information
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
Nagyon hálás vagyok, hogy elmondtad / felkínáltad / írtál nekem...
Used when sincerely thanking someone for telling you something / offering you something / writing to you regarding something
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
Nagyon kedves volt tőled, hogy írtál / meghívtál / elküldted...
Used when you sincerely appreciate something someone wrote to you / invited you to / sent you
S potěšením (vám) oznamuji, že...
Örömmel jelentem be, hogy ...
Used when announcing good news to friends
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
Örömmel hallottam, hogy ...
Used when relaying a message or news
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
Sajnálattal értesítelek, hogy ...
Used when announcing bad news to friends
Je mi moc líto, že...
Sajnálattal hallottam, hogy ...
Used when comforting a friend regarding bad news that they had

Letter - Closing

Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
Add át üdvözletemet a ... és mondd meg nekik, hogy mennyire hiányoznak.
Used when you want to tell someone you miss them via the recipient of the letter
... posílá pozdrav!
... is üdvözletét küldi.
Used when adding someone else's regards to a letter
Pozdravuj ode mě... .
Üdvözöld...-t helyettem is.
Used when wanting to acknowledge someone else via the person to whom you are writing
Těším se na tvojí odpověď.
Várom a válaszodat.
Used when you want to receive a letter in reply
Napiš brzy.
Írj hamar.
Direct, used when you want to receive a letter in reply
Napiš mi prosím, až...
Írj, amint ....
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
Írj, ha többet megtudsz.
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
Opatruj se.
Vigyázz magadra.
Used when writing to family and friends
Miluji tě.
Szeretlek
Used when writing to your partner
S přáním všeho nejlepšího,
Legjobbakat!
Informal, used between family, friends or colleagues
Mějte se moc hezky,
Kívánom a legjobbakat! / Legjobbakat!
Informal, used when writing to family or friends
Nejsrdečnější pozdravy,
Üdvözlettel,
Informal, used when writing to family or friends
Jen to nejlepší,
Legjobbakat!
Informal, used when writing to family or friends
S láskou,
Szeretettel,
Informal, used when writing to family or friends
S láskou,
Szeretettel, / Sok puszi,
Informal, used when writing to family
S láskou,
Szeretettel, / Sok puszi,
Informal, used when writing to family