Romanian | Phrases - Personal | Letter

Letter - Address

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
06102.
România.
Standard English Address format:
name of recipient
street number + street name
name of town + region/state + zip/postal code.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
American address format:
Name of recipient
Street number + street name
Name of town + state abbreviation + zip code
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
British and Irish address format:
Name of recipient
Number + street name
Town/city name
County
Postal code
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadian address format:
Name of recipient
Street number + street name
Name of town + province abbreviation + postal code
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australian address format:
Name of recipient
Street number + street name
Name of province
Town/city name + postal code
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand address format:
Name of recipient
Number + street name
Suburb/RD number/PO box
Town/city + postal code

Letter - Opening

Milý Johne,
Dragă Andrei,
Informal, standard way of addressing a friend
Milá maminko, Milý tatínku,
Dragă Mamă/Tată,
Informal, standard way of addressing your parents
Milý strýčku Jerome,
Dragă unchiule Andrei,
Informal, standard way of addressing a member of your family
Ahoj Johne,
Dragă Andrei,
Informal, standard way of addressing a friend
Čau Johne,
Bună Andrei!
Very informal, standard way of addressing a friend
Johne,
Salut Andrei!
Informal, direct way of addressing a friend
Můj milý/Moje milá,
Draga mea,/Dragul meu,
Very informal, used when addressing a loved one
Můj nejdražší/Moje nejdražší,
Iubitul meu, / Iubita mea,
Very informal, used when addressing a partner
Nejdražší Johne,
Dragul meu Andrei,
Informal, used when addressing a partner
Děkuji za Tvůj dopis.
Îţi mulţumesc pentru scrisoarea trimisă.
Used when replying to correspondence
Dopis od Tebe mě moc potěšil.
Mi-a făcut plăcere să primesc veşti de la tine.
Used when replying to correspondence
Omlouvám se, že jsem Ti tak dlouho nenapsal(a).
Îmi pare foarte rău că nu ţi-am mai scris de atâta vreme.
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a while
Je to tak dávno od doby, co jsme byli navzájem v kontaktu.
A trecut foarte multă vreme de când am vorbit ultima dată.
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a long time

Letter - Main Body

Píši, abych Ti řekl(a), že...
Îţi scriu pentru a te anunţa că...
Used when you have important news
Už máš nějaké plány na... ?
Ţi-ai făcut planuri pentru...?
Used when you want to invite someone to an event or meet up with them
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
Mii de mulţumiri pentru .../invitaţie/împărtăşirea faptului că....
Used when thanking someone for sending something / inviting someone somewhere / enclosing some information
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că m-ai anunţat/mi-ai oferit/mi-ai scris...
Used when sincerely thanking someone for telling you something / offering you something / writing to you regarding something
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
Este foarte frumos din partea ta că mi-ai scris/m-ai invitat/mi-ai trimis...
Used when you sincerely appreciate something someone wrote to you / invited you to / sent you
S potěšením (vám) oznamuji, že...
Îmi face o deosebită plăcere să vă anunţ că...
Used when announcing good news to friends
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
Am aflat cu plăcere faptul că...
Used when relaying a message or news
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
Din păcate mă văd nevoit/nevoită să vă anunţ că...
Used when announcing bad news to friends
Je mi moc líto, že...
Îmi pare foarte rău să aud faptul că...
Used when comforting a friend regarding bad news that they had

Letter - Closing

Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
Transmite toată dragoste mea ... şi spune-le că îmi este dor de ei.
Used when you want to tell someone you miss them via the recipient of the letter
... posílá pozdrav!
... îţi transmite toată dragostea.
Used when adding someone else's regards to a letter
Pozdravuj ode mě... .
Salută pe ...din partea mea.
Used when wanting to acknowledge someone else via the person to whom you are writing
Těším se na tvojí odpověď.
Abia aştept să primesc răspunsul tău.
Used when you want to receive a letter in reply
Napiš brzy.
Scrie-mi înapoi curând.
Direct, used when you want to receive a letter in reply
Napiš mi prosím, až...
Trimite-mi un răspuns când... .
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
Pune-mă şi pe mine la curent când afli ceva.
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
Opatruj se.
Aveţi grijă de voi!
Used when writing to family and friends
Miluji tě.
Te iubesc!
Used when writing to your partner
S přáním všeho nejlepšího,
Toate cele bune,
Informal, used between family, friends or colleagues
Mějte se moc hezky,
Cu drag,
Informal, used when writing to family or friends
Nejsrdečnější pozdravy,
Cele mai calde urări,
Informal, used when writing to family or friends
Jen to nejlepší,
Toate cele bune,
Informal, used when writing to family or friends
S láskou,
Cu toată dragostea,
Informal, used when writing to family or friends
S láskou,
Cu drag,
Informal, used when writing to family
S láskou,
Cu mult drag,
Informal, used when writing to family