Swedish | Phrases - Personal | Letter

Letter - Address

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan
335 Main Street
New York NY 92926
Standard English Address format:
name of recipient
street number + street name
name of town + region/state + zip/postal code.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
American address format:
Name of recipient
Street number + street name
Name of town + state abbreviation + zip code
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
British and Irish address format:
Name of recipient
Number + street name
Town/city name
County
Postal code
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadian address format:
Name of recipient
Street number + street name
Name of town + province abbreviation + postal code
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australian address format:
Name of recipient
Street number + street name
Name of province
Town/city name + postal code
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
New Zealand address format:
Name of recipient
Number + street name
Suburb/RD number/PO box
Town/city + postal code

Letter - Opening

Milý Johne,
Hej John,
Informal, standard way of addressing a friend
Milá maminko, Milý tatínku,
Hej mamma/pappa,
Informal, standard way of addressing your parents
Milý strýčku Jerome,
Hej farbror/morbror Jerome,
Informal, standard way of addressing a member of your family
Ahoj Johne,
Hejsan John,
Informal, standard way of addressing a friend
Čau Johne,
Halloj John,
Very informal, standard way of addressing a friend
Johne,
John,
Informal, direct way of addressing a friend
Můj milý/Moje milá,
Min kära,
Very informal, used when addressing a loved one
Můj nejdražší/Moje nejdražší,
Min älskling,
Very informal, used when addressing a partner
Nejdražší Johne,
Min käre John,
Informal, used when addressing a partner
Děkuji za Tvůj dopis.
Tack för ditt brev.
Used when replying to correspondence
Dopis od Tebe mě moc potěšil.
Det var roligt att du hörde av dig igen.
Used when replying to correspondence
Omlouvám se, že jsem Ti tak dlouho nenapsal(a).
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a while
Je to tak dávno od doby, co jsme byli navzájem v kontaktu.
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a long time

Letter - Main Body

Píši, abych Ti řekl(a), že...
Jag skriver för att berätta att ...
Used when you have important news
Už máš nějaké plány na... ?
Har ni några planer för ...?
Used when you want to invite someone to an event or meet up with them
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
Used when thanking someone for sending something / inviting someone somewhere / enclosing some information
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
Used when sincerely thanking someone for telling you something / offering you something / writing to you regarding something
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
Det var så snällt av er att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
Used when you sincerely appreciate something someone wrote to you / invited you to / sent you
S potěšením (vám) oznamuji, že...
Det gläder mig att kunna meddela att ...
Used when announcing good news to friends
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
Det glädjer mig att höra att ...
Used when relaying a message or news
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
Jag är ledsen att behöva meddela att ...
Used when announcing bad news to friends
Je mi moc líto, že...
Jag blev så ledsen att höra att ...
Used when comforting a friend regarding bad news that they had

Letter - Closing

Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
Skicka hälsningar till ... och berätta för dem hur mycket jag saknar dem.
Used when you want to tell someone you miss them via the recipient of the letter
... posílá pozdrav!
... hälsar.
Used when adding someone else's regards to a letter
Pozdravuj ode mě... .
Hälsa ... från mig.
Used when wanting to acknowledge someone else via the person to whom you are writing
Těším se na tvojí odpověď.
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
Used when you want to receive a letter in reply
Napiš brzy.
Skriv tillbaka snart.
Direct, used when you want to receive a letter in reply
Napiš mi prosím, až...
Skriv gärna tillbaka när ...
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
Meddela mig då du vet något mer.
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
Opatruj se.
Sköt om dig.
Used when writing to family and friends
Miluji tě.
Jag älskar dig.
Used when writing to your partner
S přáním všeho nejlepšího,
Varma hälsningar,
Informal, used between family, friends or colleagues
Mějte se moc hezky,
Hjärtliga hälsningar,
Informal, used when writing to family or friends
Nejsrdečnější pozdravy,
Hjärtligaste hälsningar,
Informal, used when writing to family or friends
Jen to nejlepší,
Jag önskar dig allt gott,
Informal, used when writing to family or friends
S láskou,
Många kramar,
Informal, used when writing to family or friends
S láskou,
Kramar,
Informal, used when writing to family
S láskou,
Puss och kram,
Informal, used when writing to family