Hungarian | Phrases - Personal | Letter

Letter - Address

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standard English Address format:
name of recipient
street number + street name
name of town + region/state + zip/postal code.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
American address format:
Name of recipient
Street number + street name
Name of town + state abbreviation + zip code
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
British and Irish address format:
Name of recipient
Number + street name
Town/city name
County
Postal code
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadian address format:
Name of recipient
Street number + street name
Name of town + province abbreviation + postal code
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australian address format:
Name of recipient
Street number + street name
Name of province
Town/city name + postal code
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
New Zealand address format:
Name of recipient
Number + street name
Suburb/RD number/PO box
Town/city + postal code

Letter - Opening

Kære John,
Kedves John!
Informal, standard way of addressing a friend
Kære Mor / Far,
Kedves Anya / Apa!
Informal, standard way of addressing your parents
Kære Onkel Jerome,
Kedves Jerome Nagybácsi!
Informal, standard way of addressing a member of your family
Hej John,
Szia John!
Informal, standard way of addressing a friend
Hej John,
Szia John!
Very informal, standard way of addressing a friend
John,
John!
Informal, direct way of addressing a friend
Kære,
Kedvesem / Drágám!
Very informal, used when addressing a loved one
Kæreste,
Kedvesem / Drágám!
Very informal, used when addressing a partner
Kæreste John,
Drága John!
Informal, used when addressing a partner
Tak for dit brev,
Köszönöm a leveledet.
Used when replying to correspondence
Det var godt at høre fra dig igen.
Jó volt megint hallani felőled.
Used when replying to correspondence
Jeg er meget ked af at jeg ikke har skrevet i så lang tid.
Nagyon sajnálom, hogy olyan sokáig nem írtam.
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a while
Det er så lang tid siden vi havde kontakt.
Olyan régóta nem beszéltünk már.
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a long time

Letter - Main Body

Jeg skriver for at fotælle dig at...
Azért írok, hogy elmondjam ...
Used when you have important news
Har du lavet nogle planer den...?
Van már valami programod...?
Used when you want to invite someone to an event or meet up with them
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
Nagyon köszönöm, hogy elküldted / meghívtál / mellékelted...
Used when thanking someone for sending something / inviting someone somewhere / enclosing some information
Jeg er meget taknemmelig for at du fortæller mig / tilbyder mig / skriver til mig...
Nagyon hálás vagyok, hogy elmondtad / felkínáltad / írtál nekem...
Used when sincerely thanking someone for telling you something / offering you something / writing to you regarding something
Det var så venligt af dig at skrive til mig / invitere mig / sende mig...
Nagyon kedves volt tőled, hogy írtál / meghívtál / elküldted...
Used when you sincerely appreciate something someone wrote to you / invited you to / sent you
Jeg er henrykt over at meddele at...
Örömmel jelentem be, hogy ...
Used when announcing good news to friends
Jeg var henrykt at høre om...
Örömmel hallottam, hogy ...
Used when relaying a message or news
Jeg er ked af at måtte informere jer om at...
Sajnálattal értesítelek, hogy ...
Used when announcing bad news to friends
Jeg var så ked af at høre at...
Sajnálattal hallottam, hogy ...
Used when comforting a friend regarding bad news that they had

Letter - Closing

Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
Add át üdvözletemet a ... és mondd meg nekik, hogy mennyire hiányoznak.
Used when you want to tell someone you miss them via the recipient of the letter
... siger hej.
... is üdvözletét küldi.
Used when adding someone else's regards to a letter
Sig hej til... for mig.
Üdvözöld...-t helyettem is.
Used when wanting to acknowledge someone else via the person to whom you are writing
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Várom a válaszodat.
Used when you want to receive a letter in reply
Skriv tilbage snart.
Írj hamar.
Direct, used when you want to receive a letter in reply
Skriv endelig tilbage når...
Írj, amint ....
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
Send mig nyheder, når du ved mere.
Írj, ha többet megtudsz.
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
Have det godt.
Vigyázz magadra.
Used when writing to family and friends
Jeg elsker dig.
Szeretlek
Used when writing to your partner
De bedste ønsker,
Legjobbakat!
Informal, used between family, friends or colleagues
Med de bedste ønsker,
Kívánom a legjobbakat! / Legjobbakat!
Informal, used when writing to family or friends
Venligste hilsner,
Üdvözlettel,
Informal, used when writing to family or friends
Alt det bedste,
Legjobbakat!
Informal, used when writing to family or friends
Kærligst,
Szeretettel,
Informal, used when writing to family or friends
Masser af kærlighed,
Szeretettel, / Sok puszi,
Informal, used when writing to family
Meget kærlighed,
Szeretettel, / Sok puszi,
Informal, used when writing to family