Romanian | Phrases - Personal | Letter

Letter - Address

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
06102.
România.
Standard English Address format:
name of recipient
street number + street name
name of town + region/state + zip/postal code.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
American address format:
Name of recipient
Street number + street name
Name of town + state abbreviation + zip code
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
British and Irish address format:
Name of recipient
Number + street name
Town/city name
County
Postal code
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadian address format:
Name of recipient
Street number + street name
Name of town + province abbreviation + postal code
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australian address format:
Name of recipient
Street number + street name
Name of province
Town/city name + postal code
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand address format:
Name of recipient
Number + street name
Suburb/RD number/PO box
Town/city + postal code

Letter - Opening

Estimata John,
Dragă Andrei,
Informal, standard way of addressing a friend
Estimata paĉjo/panjo,
Dragă Mamă/Tată,
Informal, standard way of addressing your parents
Estimata Onklo Jerome,
Dragă unchiule Andrei,
Informal, standard way of addressing a member of your family
Saluton John,
Dragă Andrei,
Informal, standard way of addressing a friend
Saluton John,
Bună Andrei!
Very informal, standard way of addressing a friend
John,
Salut Andrei!
Informal, direct way of addressing a friend
Mia kara,
Draga mea,/Dragul meu,
Very informal, used when addressing a loved one
Mia kara,
Iubitul meu, / Iubita mea,
Very informal, used when addressing a partner
Estimata John,
Dragul meu Andrei,
Informal, used when addressing a partner
Dankon pro via letero.
Îţi mulţumesc pentru scrisoarea trimisă.
Used when replying to correspondence
Estis bona denove aŭdi de vi.
Mi-a făcut plăcere să primesc veşti de la tine.
Used when replying to correspondence
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Îmi pare foarte rău că nu ţi-am mai scris de atâta vreme.
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a while
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
A trecut foarte multă vreme de când am vorbit ultima dată.
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a long time

Letter - Main Body

Mi skribas por informi vin, ke...
Îţi scriu pentru a te anunţa că...
Used when you have important news
Ĉu vi havas planojn por...?
Ţi-ai făcut planuri pentru...?
Used when you want to invite someone to an event or meet up with them
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Mii de mulţumiri pentru .../invitaţie/împărtăşirea faptului că....
Used when thanking someone for sending something / inviting someone somewhere / enclosing some information
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că m-ai anunţat/mi-ai oferit/mi-ai scris...
Used when sincerely thanking someone for telling you something / offering you something / writing to you regarding something
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Este foarte frumos din partea ta că mi-ai scris/m-ai invitat/mi-ai trimis...
Used when you sincerely appreciate something someone wrote to you / invited you to / sent you
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Îmi face o deosebită plăcere să vă anunţ că...
Used when announcing good news to friends
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Am aflat cu plăcere faptul că...
Used when relaying a message or news
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Din păcate mă văd nevoit/nevoită să vă anunţ că...
Used when announcing bad news to friends
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Îmi pare foarte rău să aud faptul că...
Used when comforting a friend regarding bad news that they had

Letter - Closing

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Transmite toată dragoste mea ... şi spune-le că îmi este dor de ei.
Used when you want to tell someone you miss them via the recipient of the letter
...sendas lian/ŝian amon.
... îţi transmite toată dragostea.
Used when adding someone else's regards to a letter
Diru saluton al... por mi.
Salută pe ...din partea mea.
Used when wanting to acknowledge someone else via the person to whom you are writing
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Abia aştept să primesc răspunsul tău.
Used when you want to receive a letter in reply
Reskribu baldaŭ.
Scrie-mi înapoi curând.
Direct, used when you want to receive a letter in reply
Skribu reen kiam...
Trimite-mi un răspuns când... .
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Pune-mă şi pe mine la curent când afli ceva.
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
Atentu.
Aveţi grijă de voi!
Used when writing to family and friends
Mi amas vin.
Te iubesc!
Used when writing to your partner
Ĉion bonan,
Toate cele bune,
Informal, used between family, friends or colleagues
Ĉion bonan,
Cu drag,
Informal, used when writing to family or friends
Ĉion bonan,
Cele mai calde urări,
Informal, used when writing to family or friends
Ĉion bonan,
Toate cele bune,
Informal, used when writing to family or friends
Ĉiu mia amo,
Cu toată dragostea,
Informal, used when writing to family or friends
Multe da amo,
Cu drag,
Informal, used when writing to family
Multa amo,
Cu mult drag,
Informal, used when writing to family