Italian | Phrases - Personal | Letter

Letter - Address

Matti Meikäläinen
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Standard English Address format:
name of recipient
street number + street name
name of town + region/state + zip/postal code.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
American address format:
Name of recipient
Street number + street name
Name of town + state abbreviation + zip code
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
British and Irish address format:
Name of recipient
Number + street name
Town/city name
County
Postal code
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadian address format:
Name of recipient
Street number + street name
Name of town + province abbreviation + postal code
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australian address format:
Name of recipient
Street number + street name
Name of province
Town/city name + postal code
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand address format:
Name of recipient
Number + street name
Suburb/RD number/PO box
Town/city + postal code

Letter - Opening

Hyvä John,
Caro Luca,
Informal, standard way of addressing a friend
Hei äiti / isä
Cari mamma e papà,
Informal, standard way of addressing your parents
Hei setä Jerome,
Caro zio Flavio,
Informal, standard way of addressing a member of your family
Hei John,
Ciao Matteo,
Informal, standard way of addressing a friend
Heippa John,
Ciao Matty!
Very informal, standard way of addressing a friend
John,
Luca,
Informal, direct way of addressing a friend
Rakkaani,
Tesoro,
Very informal, used when addressing a loved one
Rakkaani,
Amore,
Very informal, used when addressing a partner
Rakas John,
Amore mio,
Informal, used when addressing a partner
Kiitos kirjeestäsi.
Grazie per avermi scritto.
Used when replying to correspondence
Oli mukava kuulla sinusta taas.
Che bello sentirti!
Used when replying to correspondence
Anteeksi, etten ole kirjoittanut sinulle pitkään aikaan.
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a while
Siitä on todella kauan kun viimeksi olimme yhteydessä.
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a long time

Letter - Main Body

Kirjoitan sinulle kertoakseni...
Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Used when you have important news
Onko sinulla suunnitelmia...
Hai già dei piani per...?
Used when you want to invite someone to an event or meet up with them
Paljon kiitoksia kun lähetit / kutsuit / kerroit...
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Used when thanking someone for sending something / inviting someone somewhere / enclosing some information
Olen erittäin kiitollinen siitä, että kerroit / tarjosit / kirjoitit minulle...
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Used when sincerely thanking someone for telling you something / offering you something / writing to you regarding something
Oli todella mukavaa, että kirjoitit / kutsuit / lähetit minulle...
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Used when you sincerely appreciate something someone wrote to you / invited you to / sent you
Olen iloinen kun saan ilmoittaa, että...
Sono felice di annunciarti che...
Used when announcing good news to friends
Ilahduin kuullessani, että...
Sono davvero felice di sapere che...
Used when relaying a message or news
On ikävää kertoa, että...
Mi dispiace molto doverti dire che...
Used when announcing bad news to friends
Olin pahoillani kuullessani, että...
Mi dispiace sapere che...
Used when comforting a friend regarding bad news that they had

Letter - Closing

Kerro terveisiä ... ja sano, että ikävöin heitä kovin.
Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Used when you want to tell someone you miss them via the recipient of the letter
... lähettää terveisiä.
...ti manda i suoi saluti.
Used when adding someone else's regards to a letter
Sano ... terveisiä minulta.
Salutami...
Used when wanting to acknowledge someone else via the person to whom you are writing
Odotan, että kuulen sinusta taas pian.
Spero di avere presto tue notizie.
Used when you want to receive a letter in reply
Kirjoita taas pian.
Rispondimi presto.
Direct, used when you want to receive a letter in reply
Kirjoita takaisin heti, kun...
Rispondimi non appena...
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
Ilmoitathan, kun tiedät jotain lisää.
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
Pärjäilkää.
Stammi bene.
Used when writing to family and friends
Rakastan sinua.
Ti amo.
Used when writing to your partner
Terveisin,
I migliori auguri
Informal, used between family, friends or colleagues
Parhain terveisin,
Con i migliori auguri
Informal, used when writing to family or friends
Parhain terveisin,
Cari saluti
Informal, used when writing to family or friends
Kaikkea hyvää,
Tante belle cose
Informal, used when writing to family or friends
Rakkaudella,
Con tanto amore
Informal, used when writing to family or friends
Rakkain terveisin,
Tanti cari saluti
Informal, used when writing to family
Rakkaudella,
Con affetto,
Informal, used when writing to family