Romanian | Phrases - Personal | Letter

Letter - Address

Clarisse Beaulieu
18, rue du Bac
75500 Paris.
Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
06102.
România.
Standard English Address format:
name of recipient
street number + street name
name of town + region/state + zip/postal code.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
American address format:
Name of recipient
Street number + street name
Name of town + state abbreviation + zip code
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
British and Irish address format:
Name of recipient
Number + street name
Town/city name
County
Postal code
Claude Dubois
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadian address format:
Name of recipient
Street number + street name
Name of town + province abbreviation + postal code
Jacques Durant
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australian address format:
Name of recipient
Street number + street name
Name of province
Town/city name + postal code
Stéphane Bajon
50 avenue de la République
1500 Genève.
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand address format:
Name of recipient
Number + street name
Suburb/RD number/PO box
Town/city + postal code

Letter - Opening

Cher Benjamin,
Dragă Andrei,
Informal, standard way of addressing a friend
Chère Maman / Cher Papa,
Dragă Mamă/Tată,
Informal, standard way of addressing your parents
Cher Oncle Jeremy,
Dragă unchiule Andrei,
Informal, standard way of addressing a member of your family
Salut Sylvain,
Dragă Andrei,
Informal, standard way of addressing a friend
Coucou Daniel,
Bună Andrei!
Very informal, standard way of addressing a friend
Victor,
Salut Andrei!
Informal, direct way of addressing a friend
Mon chéri / Ma chérie,
Draga mea,/Dragul meu,
Very informal, used when addressing a loved one
Mon cher et tendre / ma chère et tendre
Iubitul meu, / Iubita mea,
Very informal, used when addressing a partner
Mon très cher Christophe,
Dragul meu Andrei,
Informal, used when addressing a partner
Merci pour votre lettre.
Îţi mulţumesc pentru scrisoarea trimisă.
Used when replying to correspondence
Cela m'a fait plaisir d'avoir des nouvelles.
Mi-a făcut plăcere să primesc veşti de la tine.
Used when replying to correspondence
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Îmi pare foarte rău că nu ţi-am mai scris de atâta vreme.
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a while
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
A trecut foarte multă vreme de când am vorbit ultima dată.
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a long time

Letter - Main Body

Je t'écris pour te dire que...
Îţi scriu pentru a te anunţa că...
Used when you have important news
As-tu prévu quelque chose pour...?
Ţi-ai făcut planuri pentru...?
Used when you want to invite someone to an event or meet up with them
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Mii de mulţumiri pentru .../invitaţie/împărtăşirea faptului că....
Used when thanking someone for sending something / inviting someone somewhere / enclosing some information
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că m-ai anunţat/mi-ai oferit/mi-ai scris...
Used when sincerely thanking someone for telling you something / offering you something / writing to you regarding something
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Este foarte frumos din partea ta că mi-ai scris/m-ai invitat/mi-ai trimis...
Used when you sincerely appreciate something someone wrote to you / invited you to / sent you
J'ai la joie de vous annoncer que...
Îmi face o deosebită plăcere să vă anunţ că...
Used when announcing good news to friends
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Am aflat cu plăcere faptul că...
Used when relaying a message or news
J'ai le regret de vous informer que...
Din păcate mă văd nevoit/nevoită să vă anunţ că...
Used when announcing bad news to friends
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Îmi pare foarte rău să aud faptul că...
Used when comforting a friend regarding bad news that they had

Letter - Closing

Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Transmite toată dragoste mea ... şi spune-le că îmi este dor de ei.
Used when you want to tell someone you miss them via the recipient of the letter
...envoie ses salutations.
... îţi transmite toată dragostea.
Used when adding someone else's regards to a letter
Dis bonjour à... de ma part.
Salută pe ...din partea mea.
Used when wanting to acknowledge someone else via the person to whom you are writing
Dans l'attente d'une réponse très prochaine de ta part.
Abia aştept să primesc răspunsul tău.
Used when you want to receive a letter in reply
Écris-moi vite.
Scrie-mi înapoi curând.
Direct, used when you want to receive a letter in reply
Écris-moi quand...
Trimite-mi un răspuns când... .
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Pune-mă şi pe mine la curent când afli ceva.
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
Prends soin de toi.
Aveţi grijă de voi!
Used when writing to family and friends
Je t'aime.
Te iubesc!
Used when writing to your partner
Tous mes vœux,
Toate cele bune,
Informal, used between family, friends or colleagues
Amitiés,
Cu drag,
Informal, used when writing to family or friends
Amicalement,
Cele mai calde urări,
Informal, used when writing to family or friends
Bien à vous/toi,
Toate cele bune,
Informal, used when writing to family or friends
Tendrement,
Cu toată dragostea,
Informal, used when writing to family or friends
Bises,
Cu drag,
Informal, used when writing to family
Bisous,
Cu mult drag,
Informal, used when writing to family