Vietnamese | Phrases - Personal | Letter

Letter - Address

Κυρ. Ιωάννου
Οδ. Δωριέων 34
Τ.Κ 8068, Λάρνακα
Ông Nguyễn Văn A
219 Đội Cấn, Ba Đình
Hà Nội, Việt Nam
Standard English Address format:
name of recipient
street number + street name
name of town + region/state + zip/postal code.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
American address format:
Name of recipient
Street number + street name
Name of town + state abbreviation + zip code
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
British and Irish address format:
Name of recipient
Number + street name
Town/city name
County
Postal code
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadian address format:
Name of recipient
Street number + street name
Name of town + province abbreviation + postal code
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australian address format:
Name of recipient
Street number + street name
Name of province
Town/city name + postal code
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
New Zealand address format:
Name of recipient
Number + street name
Suburb/RD number/PO box
Town/city + postal code

Letter - Opening

Αγαπητέ Ιωάννη,
Gửi Vi,
Informal, standard way of addressing a friend
Αγαπητέ πατέρα / Αγαπητή μητέρα,
Gửi bố / mẹ,
Informal, standard way of addressing your parents
Αγαπητέ θείε Βασίλη,
Cháu chào chú Triều,
Informal, standard way of addressing a member of your family
Γεια σου Γιαννάκη,
Lam thân mến,
Informal, standard way of addressing a friend
Έλα Γιαννάκη,
Thương thân mến,
Very informal, standard way of addressing a friend
Γιαννάκη,
Tùng à,
Informal, direct way of addressing a friend
Αγάπη μου,
Bạn / bố / mẹ thân yêu,
Very informal, used when addressing a loved one
Αγάπη μου,
Anh / Em thân yêu,
Very informal, used when addressing a partner
Αγαπημένε μου Γιαννάκη / Αγαπημένη μου Γκλόρια
Trúc thân yêu,
Informal, used when addressing a partner
Ευχαριστώ για το γράμμα σου.
Cảm ơn bạn đã gửi thư cho mình.
Used when replying to correspondence
Ευχαριστήθηκα πολύ, που άκουσα από εσάς.
Mình rất vui khi nhận được thư của bạn.
Used when replying to correspondence
Λυπάμαι πολύ που δεν έχω γράψει για τόσο πολύ καιρό.
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a while
Έχει πολύ καιρό που δεν έχουμε μιλήσει.
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a long time

Letter - Main Body

Γράφω για να σας ειδοποιήσω ότι...
Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
Used when you have important news
Έχεις σχέδια για...;
Bạn có rảnh vào...?
Used when you want to invite someone to an event or meet up with them
Πολλές ευχαριστίες για την αποστολή / πρόσκληση / σύναψη...
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
Used when thanking someone for sending something / inviting someone somewhere / enclosing some information
Είμαι πραγματικά ευγνώμων για τις πληροφορίες / τις προσφορές / αυτό το γράμμα...
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Used when sincerely thanking someone for telling you something / offering you something / writing to you regarding something
Ήταν πολύ ευγενικό εκ μέρους σου να γράψεις / με προσκαλέσεις / να μου στείλεις...
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Used when you sincerely appreciate something someone wrote to you / invited you to / sent you
Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι...
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
Used when announcing good news to friends
Χάρηκα που άκουσα ότι...
Mình rất vui khi được biết...
Used when relaying a message or news
Λυπούμε να σε πληροφορήσω ότι...
Mình rất tiếc phải báo rằng...
Used when announcing bad news to friends
Λυπήθηκα όταν άκουσα ότι...
Mình rất tiếc khi hay tin...
Used when comforting a friend regarding bad news that they had

Letter - Closing

Δώσε την αγάπη μου στον/στην... και πες του/της πόσο πολύ μου λείπει.
Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
Used when you want to tell someone you miss them via the recipient of the letter
...στέλνει τους χαιρετισμούς του/της.
... gửi lời chào cho bạn.
Used when adding someone else's regards to a letter
χαιρέτησε τον / την... από μέρος μου.
Cho mình gửi lời chào tới...
Used when wanting to acknowledge someone else via the person to whom you are writing
Θα χαιρόμουν πολύ να ακούσω νέα σου σύντομα.
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
Used when you want to receive a letter in reply
γράψε μου σύντομα.
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
Direct, used when you want to receive a letter in reply
Γράψε μου όταν...
Hãy hồi âm cho mình khi...
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
Στείλε μου νέα, όταν ξέρεις περισσότερα.
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
Να σε καλά.
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
Used when writing to family and friends
Σε αγαπώ.
Em yêu anh / Anh yêu em.
Used when writing to your partner
Τις καλύτερες ευχές μου,
Thân ái,
Informal, used between family, friends or colleagues
Με τις καλύτερες ευχές μου,
Thân,
Informal, used when writing to family or friends
Αγάπη,
Thân thương,
Informal, used when writing to family or friends
Με τις καλύτερες ευχές,
Thân mến,
Informal, used when writing to family or friends
Με αγάπη,
Thân mến,
Informal, used when writing to family or friends
Με όλη μου την αγάπη,
Thân thương,
Informal, used when writing to family
Πολλή αγάπη,
Thân thương,
Informal, used when writing to family