Danish | Phrases - Personal | Letter

Letter - Address

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standard English Address format:
name of recipient
street number + street name
name of town + region/state + zip/postal code.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
American address format:
Name of recipient
Street number + street name
Name of town + state abbreviation + zip code
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
British and Irish address format:
Name of recipient
Number + street name
Town/city name
County
Postal code
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadian address format:
Name of recipient
Street number + street name
Name of town + province abbreviation + postal code
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australian address format:
Name of recipient
Street number + street name
Name of province
Town/city name + postal code
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
New Zealand address format:
Name of recipient
Number + street name
Suburb/RD number/PO box
Town/city + postal code

Letter - Opening

Kedves John!
Kære John,
Informal, standard way of addressing a friend
Kedves Anya / Apa!
Kære Mor / Far,
Informal, standard way of addressing your parents
Kedves Jerome Nagybácsi!
Kære Onkel Jerome,
Informal, standard way of addressing a member of your family
Szia John!
Hej John,
Informal, standard way of addressing a friend
Szia John!
Hej John,
Very informal, standard way of addressing a friend
John!
John,
Informal, direct way of addressing a friend
Kedvesem / Drágám!
Kære,
Very informal, used when addressing a loved one
Kedvesem / Drágám!
Kæreste,
Very informal, used when addressing a partner
Drága John!
Kæreste John,
Informal, used when addressing a partner
Köszönöm a leveledet.
Tak for dit brev,
Used when replying to correspondence
Jó volt megint hallani felőled.
Det var godt at høre fra dig igen.
Used when replying to correspondence
Nagyon sajnálom, hogy olyan sokáig nem írtam.
Jeg er meget ked af at jeg ikke har skrevet i så lang tid.
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a while
Olyan régóta nem beszéltünk már.
Det er så lang tid siden vi havde kontakt.
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a long time

Letter - Main Body

Azért írok, hogy elmondjam ...
Jeg skriver for at fotælle dig at...
Used when you have important news
Van már valami programod...?
Har du lavet nogle planer den...?
Used when you want to invite someone to an event or meet up with them
Nagyon köszönöm, hogy elküldted / meghívtál / mellékelted...
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
Used when thanking someone for sending something / inviting someone somewhere / enclosing some information
Nagyon hálás vagyok, hogy elmondtad / felkínáltad / írtál nekem...
Jeg er meget taknemmelig for at du fortæller mig / tilbyder mig / skriver til mig...
Used when sincerely thanking someone for telling you something / offering you something / writing to you regarding something
Nagyon kedves volt tőled, hogy írtál / meghívtál / elküldted...
Det var så venligt af dig at skrive til mig / invitere mig / sende mig...
Used when you sincerely appreciate something someone wrote to you / invited you to / sent you
Örömmel jelentem be, hogy ...
Jeg er henrykt over at meddele at...
Used when announcing good news to friends
Örömmel hallottam, hogy ...
Jeg var henrykt at høre om...
Used when relaying a message or news
Sajnálattal értesítelek, hogy ...
Jeg er ked af at måtte informere jer om at...
Used when announcing bad news to friends
Sajnálattal hallottam, hogy ...
Jeg var så ked af at høre at...
Used when comforting a friend regarding bad news that they had

Letter - Closing

Add át üdvözletemet a ... és mondd meg nekik, hogy mennyire hiányoznak.
Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
Used when you want to tell someone you miss them via the recipient of the letter
... is üdvözletét küldi.
... siger hej.
Used when adding someone else's regards to a letter
Üdvözöld...-t helyettem is.
Sig hej til... for mig.
Used when wanting to acknowledge someone else via the person to whom you are writing
Várom a válaszodat.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Used when you want to receive a letter in reply
Írj hamar.
Skriv tilbage snart.
Direct, used when you want to receive a letter in reply
Írj, amint ....
Skriv endelig tilbage når...
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
Írj, ha többet megtudsz.
Send mig nyheder, når du ved mere.
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
Vigyázz magadra.
Have det godt.
Used when writing to family and friends
Szeretlek
Jeg elsker dig.
Used when writing to your partner
Legjobbakat!
De bedste ønsker,
Informal, used between family, friends or colleagues
Kívánom a legjobbakat! / Legjobbakat!
Med de bedste ønsker,
Informal, used when writing to family or friends
Üdvözlettel,
Venligste hilsner,
Informal, used when writing to family or friends
Legjobbakat!
Alt det bedste,
Informal, used when writing to family or friends
Szeretettel,
Kærligst,
Informal, used when writing to family or friends
Szeretettel, / Sok puszi,
Masser af kærlighed,
Informal, used when writing to family
Szeretettel, / Sok puszi,
Meget kærlighed,
Informal, used when writing to family