Romanian | Phrases - Personal | Letter

Letter - Address

Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
06102.
România.
Standard English Address format:
name of recipient
street number + street name
name of town + region/state + zip/postal code.
Mr. J. Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
American address format:
Name of recipient
Street number + street name
Name of town + state abbreviation + zip code
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
British and Irish address format:
Name of recipient
Number + street name
Town/city name
County
Postal code
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadian address format:
Name of recipient
Street number + street name
Name of town + province abbreviation + postal code
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australian address format:
Name of recipient
Street number + street name
Name of province
Town/city name + postal code
Miss. L. Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand address format:
Name of recipient
Number + street name
Suburb/RD number/PO box
Town/city + postal code

Letter - Opening

Caro Luca,
Dragă Andrei,
Informal, standard way of addressing a friend
Cari mamma e papà,
Dragă Mamă/Tată,
Informal, standard way of addressing your parents
Caro zio Flavio,
Dragă unchiule Andrei,
Informal, standard way of addressing a member of your family
Ciao Matteo,
Dragă Andrei,
Informal, standard way of addressing a friend
Ciao Matty!
Bună Andrei!
Very informal, standard way of addressing a friend
Luca,
Salut Andrei!
Informal, direct way of addressing a friend
Tesoro,
Draga mea,/Dragul meu,
Very informal, used when addressing a loved one
Amore,
Iubitul meu, / Iubita mea,
Very informal, used when addressing a partner
Amore mio,
Dragul meu Andrei,
Informal, used when addressing a partner
Grazie per avermi scritto.
Îţi mulţumesc pentru scrisoarea trimisă.
Used when replying to correspondence
Che bello sentirti!
Mi-a făcut plăcere să primesc veşti de la tine.
Used when replying to correspondence
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Îmi pare foarte rău că nu ţi-am mai scris de atâta vreme.
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a while
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
A trecut foarte multă vreme de când am vorbit ultima dată.
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a long time

Letter - Main Body

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Îţi scriu pentru a te anunţa că...
Used when you have important news
Hai già dei piani per...?
Ţi-ai făcut planuri pentru...?
Used when you want to invite someone to an event or meet up with them
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Mii de mulţumiri pentru .../invitaţie/împărtăşirea faptului că....
Used when thanking someone for sending something / inviting someone somewhere / enclosing some information
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că m-ai anunţat/mi-ai oferit/mi-ai scris...
Used when sincerely thanking someone for telling you something / offering you something / writing to you regarding something
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Este foarte frumos din partea ta că mi-ai scris/m-ai invitat/mi-ai trimis...
Used when you sincerely appreciate something someone wrote to you / invited you to / sent you
Sono felice di annunciarti che...
Îmi face o deosebită plăcere să vă anunţ că...
Used when announcing good news to friends
Sono davvero felice di sapere che...
Am aflat cu plăcere faptul că...
Used when relaying a message or news
Mi dispiace molto doverti dire che...
Din păcate mă văd nevoit/nevoită să vă anunţ că...
Used when announcing bad news to friends
Mi dispiace sapere che...
Îmi pare foarte rău să aud faptul că...
Used when comforting a friend regarding bad news that they had

Letter - Closing

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Transmite toată dragoste mea ... şi spune-le că îmi este dor de ei.
Used when you want to tell someone you miss them via the recipient of the letter
...ti manda i suoi saluti.
... îţi transmite toată dragostea.
Used when adding someone else's regards to a letter
Salutami...
Salută pe ...din partea mea.
Used when wanting to acknowledge someone else via the person to whom you are writing
Spero di avere presto tue notizie.
Abia aştept să primesc răspunsul tău.
Used when you want to receive a letter in reply
Rispondimi presto.
Scrie-mi înapoi curând.
Direct, used when you want to receive a letter in reply
Rispondimi non appena...
Trimite-mi un răspuns când... .
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Pune-mă şi pe mine la curent când afli ceva.
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
Stammi bene.
Aveţi grijă de voi!
Used when writing to family and friends
Ti amo.
Te iubesc!
Used when writing to your partner
I migliori auguri
Toate cele bune,
Informal, used between family, friends or colleagues
Con i migliori auguri
Cu drag,
Informal, used when writing to family or friends
Cari saluti
Cele mai calde urări,
Informal, used when writing to family or friends
Tante belle cose
Toate cele bune,
Informal, used when writing to family or friends
Con tanto amore
Cu toată dragostea,
Informal, used when writing to family or friends
Tanti cari saluti
Cu drag,
Informal, used when writing to family
Con affetto,
Cu mult drag,
Informal, used when writing to family