Danish | Phrases - Personal | Letter

Letter - Address

Sz.P. Michał Kopiejka
ul. B. Prusa 32/29
91-075 Łódź
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standard English Address format:
name of recipient
street number + street name
name of town + region/state + zip/postal code.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
American address format:
Name of recipient
Street number + street name
Name of town + state abbreviation + zip code
Adam Smith
8 Crossfield Road
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
British and Irish address format:
Name of recipient
Number + street name
Town/city name
County
Postal code
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadian address format:
Name of recipient
Street number + street name
Name of town + province abbreviation + postal code
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australian address format:
Name of recipient
Street number + street name
Name of province
Town/city name + postal code
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
New Zealand address format:
Name of recipient
Number + street name
Suburb/RD number/PO box
Town/city + postal code

Letter - Opening

Drogi Janie,
Kære John,
Informal, standard way of addressing a friend
Droga Mamo/Drogi Tato, / Kochani Rodzice,
Kære Mor / Far,
Informal, standard way of addressing your parents
Drogi Wujku,
Kære Onkel Jerome,
Informal, standard way of addressing a member of your family
Cześć Michale,
Hej John,
Informal, standard way of addressing a friend
Hej Janku,
Hej John,
Very informal, standard way of addressing a friend
Janku,
John,
Informal, direct way of addressing a friend
Mój Drogi/Moja Droga,
Kære,
Very informal, used when addressing a loved one
Mój Najdroższy/Moja Najdroższa,
Kæreste,
Very informal, used when addressing a partner
Najdroższy/Najdroższa,
Kæreste John,
Informal, used when addressing a partner
Dziękuję za Twój list.
Tak for dit brev,
Used when replying to correspondence
Cieszę się, że się odezwałeś/-aś.
Det var godt at høre fra dig igen.
Used when replying to correspondence
Przepraszam, że nie pisałem/-am tak długo.
Jeg er meget ked af at jeg ikke har skrevet i så lang tid.
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a while
Minęło sporo czasu od naszego ostatniego kontaktu.
Det er så lang tid siden vi havde kontakt.
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a long time

Letter - Main Body

Piszę, by przekazać Ci...
Jeg skriver for at fotælle dig at...
Used when you have important news
Czy masz już plany na...?
Har du lavet nogle planer den...?
Used when you want to invite someone to an event or meet up with them
Dziękuję bardzo za przesłanie/zaproszenie/załączenie...
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
Used when thanking someone for sending something / inviting someone somewhere / enclosing some information
Jestem Ci bardzo wdzięczny za poinformowanie mnie/zaoferowanie mi/napisanie mi...
Jeg er meget taknemmelig for at du fortæller mig / tilbyder mig / skriver til mig...
Used when sincerely thanking someone for telling you something / offering you something / writing to you regarding something
Jak miło, że do mnie napisałeś/mnie zaprosiłeś do/przesłałeś mi...
Det var så venligt af dig at skrive til mig / invitere mig / sende mig...
Used when you sincerely appreciate something someone wrote to you / invited you to / sent you
Z przyjemnością powiadamiam, że...
Jeg er henrykt over at meddele at...
Used when announcing good news to friends
Ucieszyłem się słysząc, że...
Jeg var henrykt at høre om...
Used when relaying a message or news
Z przykrością piszę, że...
Jeg er ked af at måtte informere jer om at...
Used when announcing bad news to friends
Tak przykro mi słyszeć, że...
Jeg var så ked af at høre at...
Used when comforting a friend regarding bad news that they had

Letter - Closing

Ucałuj ode mnie ... i przekaż im, jak bardzo za nimi tęsknię.
Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
Used when you want to tell someone you miss them via the recipient of the letter
Pozdrowienia od...
... siger hej.
Used when adding someone else's regards to a letter
Pozdrów ode mnie...
Sig hej til... for mig.
Used when wanting to acknowledge someone else via the person to whom you are writing
Czekam na Twoją odpowiedź.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Used when you want to receive a letter in reply
Odpisz szybko.
Skriv tilbage snart.
Direct, used when you want to receive a letter in reply
Odpisz, gdy...
Skriv endelig tilbage når...
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
Napisz, gdy będziesz miał jakieś nowe informacje.
Send mig nyheder, når du ved mere.
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
Trzymaj się ciepło.
Have det godt.
Used when writing to family and friends
Kocham Cię.
Jeg elsker dig.
Used when writing to your partner
Pozdrawiam serdecznie,
De bedste ønsker,
Informal, used between family, friends or colleagues
Pozdrawiam ciepło,
Med de bedste ønsker,
Informal, used when writing to family or friends
Serdecznie pozdrawiam,
Venligste hilsner,
Informal, used when writing to family or friends
Ściskam,
Alt det bedste,
Informal, used when writing to family or friends
Buziaki,
Kærligst,
Informal, used when writing to family or friends
Ściskam serdecznie,
Masser af kærlighed,
Informal, used when writing to family
Mnóstwo buziaków,
Meget kærlighed,
Informal, used when writing to family