Romanian | Phrases - Personal | Letter

Letter - Address

Sz.P. Michał Kopiejka
ul. B. Prusa 32/29
91-075 Łódź
Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
06102.
România.
Standard English Address format:
name of recipient
street number + street name
name of town + region/state + zip/postal code.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
American address format:
Name of recipient
Street number + street name
Name of town + state abbreviation + zip code
Adam Smith
8 Crossfield Road
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
British and Irish address format:
Name of recipient
Number + street name
Town/city name
County
Postal code
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadian address format:
Name of recipient
Street number + street name
Name of town + province abbreviation + postal code
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australian address format:
Name of recipient
Street number + street name
Name of province
Town/city name + postal code
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand address format:
Name of recipient
Number + street name
Suburb/RD number/PO box
Town/city + postal code

Letter - Opening

Drogi Janie,
Dragă Andrei,
Informal, standard way of addressing a friend
Droga Mamo/Drogi Tato, / Kochani Rodzice,
Dragă Mamă/Tată,
Informal, standard way of addressing your parents
Drogi Wujku,
Dragă unchiule Andrei,
Informal, standard way of addressing a member of your family
Cześć Michale,
Dragă Andrei,
Informal, standard way of addressing a friend
Hej Janku,
Bună Andrei!
Very informal, standard way of addressing a friend
Janku,
Salut Andrei!
Informal, direct way of addressing a friend
Mój Drogi/Moja Droga,
Draga mea,/Dragul meu,
Very informal, used when addressing a loved one
Mój Najdroższy/Moja Najdroższa,
Iubitul meu, / Iubita mea,
Very informal, used when addressing a partner
Najdroższy/Najdroższa,
Dragul meu Andrei,
Informal, used when addressing a partner
Dziękuję za Twój list.
Îţi mulţumesc pentru scrisoarea trimisă.
Used when replying to correspondence
Cieszę się, że się odezwałeś/-aś.
Mi-a făcut plăcere să primesc veşti de la tine.
Used when replying to correspondence
Przepraszam, że nie pisałem/-am tak długo.
Îmi pare foarte rău că nu ţi-am mai scris de atâta vreme.
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a while
Minęło sporo czasu od naszego ostatniego kontaktu.
A trecut foarte multă vreme de când am vorbit ultima dată.
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a long time

Letter - Main Body

Piszę, by przekazać Ci...
Îţi scriu pentru a te anunţa că...
Used when you have important news
Czy masz już plany na...?
Ţi-ai făcut planuri pentru...?
Used when you want to invite someone to an event or meet up with them
Dziękuję bardzo za przesłanie/zaproszenie/załączenie...
Mii de mulţumiri pentru .../invitaţie/împărtăşirea faptului că....
Used when thanking someone for sending something / inviting someone somewhere / enclosing some information
Jestem Ci bardzo wdzięczny za poinformowanie mnie/zaoferowanie mi/napisanie mi...
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că m-ai anunţat/mi-ai oferit/mi-ai scris...
Used when sincerely thanking someone for telling you something / offering you something / writing to you regarding something
Jak miło, że do mnie napisałeś/mnie zaprosiłeś do/przesłałeś mi...
Este foarte frumos din partea ta că mi-ai scris/m-ai invitat/mi-ai trimis...
Used when you sincerely appreciate something someone wrote to you / invited you to / sent you
Z przyjemnością powiadamiam, że...
Îmi face o deosebită plăcere să vă anunţ că...
Used when announcing good news to friends
Ucieszyłem się słysząc, że...
Am aflat cu plăcere faptul că...
Used when relaying a message or news
Z przykrością piszę, że...
Din păcate mă văd nevoit/nevoită să vă anunţ că...
Used when announcing bad news to friends
Tak przykro mi słyszeć, że...
Îmi pare foarte rău să aud faptul că...
Used when comforting a friend regarding bad news that they had

Letter - Closing

Ucałuj ode mnie ... i przekaż im, jak bardzo za nimi tęsknię.
Transmite toată dragoste mea ... şi spune-le că îmi este dor de ei.
Used when you want to tell someone you miss them via the recipient of the letter
Pozdrowienia od...
... îţi transmite toată dragostea.
Used when adding someone else's regards to a letter
Pozdrów ode mnie...
Salută pe ...din partea mea.
Used when wanting to acknowledge someone else via the person to whom you are writing
Czekam na Twoją odpowiedź.
Abia aştept să primesc răspunsul tău.
Used when you want to receive a letter in reply
Odpisz szybko.
Scrie-mi înapoi curând.
Direct, used when you want to receive a letter in reply
Odpisz, gdy...
Trimite-mi un răspuns când... .
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
Napisz, gdy będziesz miał jakieś nowe informacje.
Pune-mă şi pe mine la curent când afli ceva.
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
Trzymaj się ciepło.
Aveţi grijă de voi!
Used when writing to family and friends
Kocham Cię.
Te iubesc!
Used when writing to your partner
Pozdrawiam serdecznie,
Toate cele bune,
Informal, used between family, friends or colleagues
Pozdrawiam ciepło,
Cu drag,
Informal, used when writing to family or friends
Serdecznie pozdrawiam,
Cele mai calde urări,
Informal, used when writing to family or friends
Ściskam,
Toate cele bune,
Informal, used when writing to family or friends
Buziaki,
Cu toată dragostea,
Informal, used when writing to family or friends
Ściskam serdecznie,
Cu drag,
Informal, used when writing to family
Mnóstwo buziaków,
Cu mult drag,
Informal, used when writing to family