Esperanto | Phrases - Personal | Letter

Letter - Address

Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
06102.
România.
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Standard English Address format:
name of recipient
street number + street name
name of town + region/state + zip/postal code.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
American address format:
Name of recipient
Street number + street name
Name of town + state abbreviation + zip code
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
British and Irish address format:
Name of recipient
Number + street name
Town/city name
County
Postal code
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadian address format:
Name of recipient
Street number + street name
Name of town + province abbreviation + postal code
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australian address format:
Name of recipient
Street number + street name
Name of province
Town/city name + postal code
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
New Zealand address format:
Name of recipient
Number + street name
Suburb/RD number/PO box
Town/city + postal code

Letter - Opening

Dragă Andrei,
Estimata John,
Informal, standard way of addressing a friend
Dragă Mamă/Tată,
Estimata paĉjo/panjo,
Informal, standard way of addressing your parents
Dragă unchiule Andrei,
Estimata Onklo Jerome,
Informal, standard way of addressing a member of your family
Dragă Andrei,
Saluton John,
Informal, standard way of addressing a friend
Bună Andrei!
Saluton John,
Very informal, standard way of addressing a friend
Salut Andrei!
John,
Informal, direct way of addressing a friend
Draga mea,/Dragul meu,
Mia kara,
Very informal, used when addressing a loved one
Iubitul meu, / Iubita mea,
Mia kara,
Very informal, used when addressing a partner
Dragul meu Andrei,
Estimata John,
Informal, used when addressing a partner
Îţi mulţumesc pentru scrisoarea trimisă.
Dankon pro via letero.
Used when replying to correspondence
Mi-a făcut plăcere să primesc veşti de la tine.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Used when replying to correspondence
Îmi pare foarte rău că nu ţi-am mai scris de atâta vreme.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a while
A trecut foarte multă vreme de când am vorbit ultima dată.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a long time

Letter - Main Body

Îţi scriu pentru a te anunţa că...
Mi skribas por informi vin, ke...
Used when you have important news
Ţi-ai făcut planuri pentru...?
Ĉu vi havas planojn por...?
Used when you want to invite someone to an event or meet up with them
Mii de mulţumiri pentru .../invitaţie/împărtăşirea faptului că....
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Used when thanking someone for sending something / inviting someone somewhere / enclosing some information
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că m-ai anunţat/mi-ai oferit/mi-ai scris...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Used when sincerely thanking someone for telling you something / offering you something / writing to you regarding something
Este foarte frumos din partea ta că mi-ai scris/m-ai invitat/mi-ai trimis...
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Used when you sincerely appreciate something someone wrote to you / invited you to / sent you
Îmi face o deosebită plăcere să vă anunţ că...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Used when announcing good news to friends
Am aflat cu plăcere faptul că...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Used when relaying a message or news
Din păcate mă văd nevoit/nevoită să vă anunţ că...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Used when announcing bad news to friends
Îmi pare foarte rău să aud faptul că...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Used when comforting a friend regarding bad news that they had

Letter - Closing

Transmite toată dragoste mea ... şi spune-le că îmi este dor de ei.
Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Used when you want to tell someone you miss them via the recipient of the letter
... îţi transmite toată dragostea.
...sendas lian/ŝian amon.
Used when adding someone else's regards to a letter
Salută pe ...din partea mea.
Diru saluton al... por mi.
Used when wanting to acknowledge someone else via the person to whom you are writing
Abia aştept să primesc răspunsul tău.
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Used when you want to receive a letter in reply
Scrie-mi înapoi curând.
Reskribu baldaŭ.
Direct, used when you want to receive a letter in reply
Trimite-mi un răspuns când... .
Skribu reen kiam...
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
Pune-mă şi pe mine la curent când afli ceva.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
Aveţi grijă de voi!
Atentu.
Used when writing to family and friends
Te iubesc!
Mi amas vin.
Used when writing to your partner
Toate cele bune,
Ĉion bonan,
Informal, used between family, friends or colleagues
Cu drag,
Ĉion bonan,
Informal, used when writing to family or friends
Cele mai calde urări,
Ĉion bonan,
Informal, used when writing to family or friends
Toate cele bune,
Ĉion bonan,
Informal, used when writing to family or friends
Cu toată dragostea,
Ĉiu mia amo,
Informal, used when writing to family or friends
Cu drag,
Multe da amo,
Informal, used when writing to family
Cu mult drag,
Multa amo,
Informal, used when writing to family