Italian | Phrases - Personal | Letter

Letter - Address

Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
06102.
România.
Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Standard English Address format:
name of recipient
street number + street name
name of town + region/state + zip/postal code.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
American address format:
Name of recipient
Street number + street name
Name of town + state abbreviation + zip code
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
British and Irish address format:
Name of recipient
Number + street name
Town/city name
County
Postal code
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadian address format:
Name of recipient
Street number + street name
Name of town + province abbreviation + postal code
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australian address format:
Name of recipient
Street number + street name
Name of province
Town/city name + postal code
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand address format:
Name of recipient
Number + street name
Suburb/RD number/PO box
Town/city + postal code

Letter - Opening

Dragă Andrei,
Caro Luca,
Informal, standard way of addressing a friend
Dragă Mamă/Tată,
Cari mamma e papà,
Informal, standard way of addressing your parents
Dragă unchiule Andrei,
Caro zio Flavio,
Informal, standard way of addressing a member of your family
Dragă Andrei,
Ciao Matteo,
Informal, standard way of addressing a friend
Bună Andrei!
Ciao Matty!
Very informal, standard way of addressing a friend
Salut Andrei!
Luca,
Informal, direct way of addressing a friend
Draga mea,/Dragul meu,
Tesoro,
Very informal, used when addressing a loved one
Iubitul meu, / Iubita mea,
Amore,
Very informal, used when addressing a partner
Dragul meu Andrei,
Amore mio,
Informal, used when addressing a partner
Îţi mulţumesc pentru scrisoarea trimisă.
Grazie per avermi scritto.
Used when replying to correspondence
Mi-a făcut plăcere să primesc veşti de la tine.
Che bello sentirti!
Used when replying to correspondence
Îmi pare foarte rău că nu ţi-am mai scris de atâta vreme.
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a while
A trecut foarte multă vreme de când am vorbit ultima dată.
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a long time

Letter - Main Body

Îţi scriu pentru a te anunţa că...
Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Used when you have important news
Ţi-ai făcut planuri pentru...?
Hai già dei piani per...?
Used when you want to invite someone to an event or meet up with them
Mii de mulţumiri pentru .../invitaţie/împărtăşirea faptului că....
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Used when thanking someone for sending something / inviting someone somewhere / enclosing some information
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că m-ai anunţat/mi-ai oferit/mi-ai scris...
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Used when sincerely thanking someone for telling you something / offering you something / writing to you regarding something
Este foarte frumos din partea ta că mi-ai scris/m-ai invitat/mi-ai trimis...
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Used when you sincerely appreciate something someone wrote to you / invited you to / sent you
Îmi face o deosebită plăcere să vă anunţ că...
Sono felice di annunciarti che...
Used when announcing good news to friends
Am aflat cu plăcere faptul că...
Sono davvero felice di sapere che...
Used when relaying a message or news
Din păcate mă văd nevoit/nevoită să vă anunţ că...
Mi dispiace molto doverti dire che...
Used when announcing bad news to friends
Îmi pare foarte rău să aud faptul că...
Mi dispiace sapere che...
Used when comforting a friend regarding bad news that they had

Letter - Closing

Transmite toată dragoste mea ... şi spune-le că îmi este dor de ei.
Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Used when you want to tell someone you miss them via the recipient of the letter
... îţi transmite toată dragostea.
...ti manda i suoi saluti.
Used when adding someone else's regards to a letter
Salută pe ...din partea mea.
Salutami...
Used when wanting to acknowledge someone else via the person to whom you are writing
Abia aştept să primesc răspunsul tău.
Spero di avere presto tue notizie.
Used when you want to receive a letter in reply
Scrie-mi înapoi curând.
Rispondimi presto.
Direct, used when you want to receive a letter in reply
Trimite-mi un răspuns când... .
Rispondimi non appena...
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
Pune-mă şi pe mine la curent când afli ceva.
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
Aveţi grijă de voi!
Stammi bene.
Used when writing to family and friends
Te iubesc!
Ti amo.
Used when writing to your partner
Toate cele bune,
I migliori auguri
Informal, used between family, friends or colleagues
Cu drag,
Con i migliori auguri
Informal, used when writing to family or friends
Cele mai calde urări,
Cari saluti
Informal, used when writing to family or friends
Toate cele bune,
Tante belle cose
Informal, used when writing to family or friends
Cu toată dragostea,
Con tanto amore
Informal, used when writing to family or friends
Cu drag,
Tanti cari saluti
Informal, used when writing to family
Cu mult drag,
Con affetto,
Informal, used when writing to family