Korean | Phrases - Personal | Letter

Letter - Address

Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
06102.
România.
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
심수정 님
137-070
Standard English Address format:
name of recipient
street number + street name
name of town + region/state + zip/postal code.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
American address format:
Name of recipient
Street number + street name
Name of town + state abbreviation + zip code
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
British and Irish address format:
Name of recipient
Number + street name
Town/city name
County
Postal code
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadian address format:
Name of recipient
Street number + street name
Name of town + province abbreviation + postal code
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australian address format:
Name of recipient
Street number + street name
Name of province
Town/city name + postal code
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand address format:
Name of recipient
Number + street name
Suburb/RD number/PO box
Town/city + postal code

Letter - Opening

Dragă Andrei,
소연이에게
Informal, standard way of addressing a friend
Dragă Mamă/Tată,
부모님께,
Informal, standard way of addressing your parents
Dragă unchiule Andrei,
삼촌께
Informal, standard way of addressing a member of your family
Dragă Andrei,
안녕 현주야!
Informal, standard way of addressing a friend
Bună Andrei!
야 미영아,
Very informal, standard way of addressing a friend
Salut Andrei!
미영,
Informal, direct way of addressing a friend
Draga mea,/Dragul meu,
내 사랑에게,
Very informal, used when addressing a loved one
Iubitul meu, / Iubita mea,
내가 제일 사랑하는 ... 에게
Very informal, used when addressing a partner
Dragul meu Andrei,
사랑하는 현정씨
Informal, used when addressing a partner
Îţi mulţumesc pentru scrisoarea trimisă.
편지 주셔서 감사합니다.
Used when replying to correspondence
Mi-a făcut plăcere să primesc veşti de la tine.
소식을 듣게 되어 기쁩니다.
Used when replying to correspondence
Îmi pare foarte rău că nu ţi-am mai scris de atâta vreme.
너무 오랫동안 연락을 못해 미안해.
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a while
A trecut foarte multă vreme de când am vorbit ultima dată.
서로 연락 안하고 지낸지 너무 오래 되었구나.
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a long time

Letter - Main Body

Îţi scriu pentru a te anunţa că...
말해줄게 있어서 편지를 써요.
Used when you have important news
Ţi-ai făcut planuri pentru...?
...관련 계획이 있나요?
Used when you want to invite someone to an event or meet up with them
Mii de mulţumiri pentru .../invitaţie/împărtăşirea faptului că....
...를 보내주셔셔/알려주셔서/초대해 주셔서 감사드립니다.
Used when thanking someone for sending something / inviting someone somewhere / enclosing some information
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că m-ai anunţat/mi-ai oferit/mi-ai scris...
저에게 ..을 알려주셔서/ 제안해 주셔서/ 글을 주셔서 매우 감사합니다.
Used when sincerely thanking someone for telling you something / offering you something / writing to you regarding something
Este foarte frumos din partea ta că mi-ai scris/m-ai invitat/mi-ai trimis...
저에게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 매우 감사합니다.
Used when you sincerely appreciate something someone wrote to you / invited you to / sent you
Îmi face o deosebită plăcere să vă anunţ că...
...을 알려주게 되어 기뻐.
Used when announcing good news to friends
Am aflat cu plăcere faptul că...
...를 전해 듣게 되어 기뻐.
Used when relaying a message or news
Din păcate mă văd nevoit/nevoită să vă anunţ că...
...를 알려주게 되어 유감이야.
Used when announcing bad news to friends
Îmi pare foarte rău să aud faptul că...
... 소식을 들으니 참 유감이야.
Used when comforting a friend regarding bad news that they had

Letter - Closing

Transmite toată dragoste mea ... şi spune-le că îmi este dor de ei.
... 께도 제 안부와 사랑을 전해주시고, 제가 매우 그리워 한다고 전해주세요.
Used when you want to tell someone you miss them via the recipient of the letter
... îţi transmite toată dragostea.
...도 안부를 물으십니다.
Used when adding someone else's regards to a letter
Salută pe ...din partea mea.
...께도 안부 전해 주십시오.
Used when wanting to acknowledge someone else via the person to whom you are writing
Abia aştept să primesc răspunsul tău.
곧 답장 받길 기대하겠습니다.
Used when you want to receive a letter in reply
Scrie-mi înapoi curând.
빨리 답장 주세요.
Direct, used when you want to receive a letter in reply
Trimite-mi un răspuns când... .
... 이면 답장을 주세요.
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
Pune-mă şi pe mine la curent când afli ceva.
무언가 더 알고계신것이 있으시면 답장 주세요.
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
Aveţi grijă de voi!
건강히 지내세요.
Used when writing to family and friends
Te iubesc!
사랑합니다.
Used when writing to your partner
Toate cele bune,
그리운 마음 담아 ... 가.
Informal, used between family, friends or colleagues
Cu drag,
그리운 마음 담아 ... 드림
Informal, used when writing to family or friends
Cele mai calde urări,
감사하며, ... 드림
Informal, used when writing to family or friends
Toate cele bune,
... 드림 (보냄)
Informal, used when writing to family or friends
Cu toată dragostea,
사랑을 보내며, ... 드림
Informal, used when writing to family or friends
Cu drag,
사랑과 함께 보냅니다.
Informal, used when writing to family
Cu mult drag,
사랑하는 마음으로,
Informal, used when writing to family