Portuguese | Phrases - Personal | Letter

Letter - Address

Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
06102.
România.
Sr. Vítor Silva
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista BA
45025-440
Standard English Address format:
name of recipient
street number + street name
name of town + region/state + zip/postal code.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
American address format:
Name of recipient
Street number + street name
Name of town + state abbreviation + zip code
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
British and Irish address format:
Name of recipient
Number + street name
Town/city name
County
Postal code
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadian address format:
Name of recipient
Street number + street name
Name of town + province abbreviation + postal code
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australian address format:
Name of recipient
Street number + street name
Name of province
Town/city name + postal code
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
New Zealand address format:
Name of recipient
Number + street name
Suburb/RD number/PO box
Town/city + postal code

Letter - Opening

Dragă Andrei,
Querido Vítor,
Querida Maria,
Informal, standard way of addressing a friend
Dragă Mamă/Tată,
Querida Mãe,
Querido Pai,
Informal, standard way of addressing your parents
Dragă unchiule Andrei,
Querido tio Roberto,
Querida tia Tereza,
Informal, standard way of addressing a member of your family
Dragă Andrei,
Olá Vítor,
Informal, standard way of addressing a friend
Bună Andrei!
Oi Vítor,
Very informal, standard way of addressing a friend
Salut Andrei!
Vítor,
Informal, direct way of addressing a friend
Draga mea,/Dragul meu,
Meu querido,
Minha querida,
Very informal, used when addressing a loved one
Iubitul meu, / Iubita mea,
Meu amado,
Minha amada,
Very informal, used when addressing a partner
Dragul meu Andrei,
Amado Vítor,
Amada Maria,
Informal, used when addressing a partner
Îţi mulţumesc pentru scrisoarea trimisă.
Obrigado por sua carta.
Used when replying to correspondence
Mi-a făcut plăcere să primesc veşti de la tine.
Foi bom ter notícias suas novamente.
Used when replying to correspondence
Îmi pare foarte rău că nu ţi-am mai scris de atâta vreme.
Lamento muito não ter escrito por tanto tempo.
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a while
A trecut foarte multă vreme de când am vorbit ultima dată.
Faz tempo que nós tivemos qualquer contato.
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a long time

Letter - Main Body

Îţi scriu pentru a te anunţa că...
Escrevo-lhe para dizer que ...
Used when you have important news
Ţi-ai făcut planuri pentru...?
Você já fez planos para ...?
Used when you want to invite someone to an event or meet up with them
Mii de mulţumiri pentru .../invitaţie/împărtăşirea faptului că....
Muito obrigado por enviar / convidar / incluir...
Used when thanking someone for sending something / inviting someone somewhere / enclosing some information
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că m-ai anunţat/mi-ai oferit/mi-ai scris...
Sou muito grato a você por me avisar / oferecer / escrever...
Used when sincerely thanking someone for telling you something / offering you something / writing to you regarding something
Este foarte frumos din partea ta că mi-ai scris/m-ai invitat/mi-ai trimis...
Foi muito gentil da sua parte me escrever / convidar / enviar...
Used when you sincerely appreciate something someone wrote to you / invited you to / sent you
Îmi face o deosebită plăcere să vă anunţ că...
Estou muito satisfeito em anunciar que ...
Used when announcing good news to friends
Am aflat cu plăcere faptul că...
Fiquei satisfeito ao saber que ...
Used when relaying a message or news
Din păcate mă văd nevoit/nevoită să vă anunţ că...
Lamento informá-lo que ...
Used when announcing bad news to friends
Îmi pare foarte rău să aud faptul că...
Fiquei tão triste ao saber que ...
Used when comforting a friend regarding bad news that they had

Letter - Closing

Transmite toată dragoste mea ... şi spune-le că îmi este dor de ei.
Mande lembranças a ... e lhe diga que sinto saudades.
Used when you want to tell someone you miss them via the recipient of the letter
... îţi transmite toată dragostea.
...manda lembranças.
Used when adding someone else's regards to a letter
Salută pe ...din partea mea.
Diga olá para ... por mim.
Used when wanting to acknowledge someone else via the person to whom you are writing
Abia aştept să primesc răspunsul tău.
Espero ter notícias suas em breve.
Used when you want to receive a letter in reply
Scrie-mi înapoi curând.
Escreva novamente em breve.
Direct, used when you want to receive a letter in reply
Trimite-mi un răspuns când... .
Escreva de volta quando...
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
Pune-mă şi pe mine la curent când afli ceva.
Mande-me notícias quando você souber de algo mais.
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
Aveţi grijă de voi!
Cuide-se.
Used when writing to family and friends
Te iubesc!
Eu te amo.
Used when writing to your partner
Toate cele bune,
Abraços,
Informal, used between family, friends or colleagues
Cu drag,
Com carinho,
Informal, used when writing to family or friends
Cele mai calde urări,
Com carinho,
Informal, used when writing to family or friends
Toate cele bune,
Tudo de bom,
Informal, used when writing to family or friends
Cu toată dragostea,
Com todo meu amor,
Informal, used when writing to family or friends
Cu drag,
Com muito amor,
Informal, used when writing to family
Cu mult drag,
Com muito amor,
Informal, used when writing to family