Swedish | Phrases - Personal | Letter

Letter - Address

Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
06102.
România.
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan
335 Main Street
New York NY 92926
Standard English Address format:
name of recipient
street number + street name
name of town + region/state + zip/postal code.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
American address format:
Name of recipient
Street number + street name
Name of town + state abbreviation + zip code
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
British and Irish address format:
Name of recipient
Number + street name
Town/city name
County
Postal code
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadian address format:
Name of recipient
Street number + street name
Name of town + province abbreviation + postal code
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australian address format:
Name of recipient
Street number + street name
Name of province
Town/city name + postal code
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
New Zealand address format:
Name of recipient
Number + street name
Suburb/RD number/PO box
Town/city + postal code

Letter - Opening

Dragă Andrei,
Hej John,
Informal, standard way of addressing a friend
Dragă Mamă/Tată,
Hej mamma/pappa,
Informal, standard way of addressing your parents
Dragă unchiule Andrei,
Hej farbror/morbror Jerome,
Informal, standard way of addressing a member of your family
Dragă Andrei,
Hejsan John,
Informal, standard way of addressing a friend
Bună Andrei!
Halloj John,
Very informal, standard way of addressing a friend
Salut Andrei!
John,
Informal, direct way of addressing a friend
Draga mea,/Dragul meu,
Min kära,
Very informal, used when addressing a loved one
Iubitul meu, / Iubita mea,
Min älskling,
Very informal, used when addressing a partner
Dragul meu Andrei,
Min käre John,
Informal, used when addressing a partner
Îţi mulţumesc pentru scrisoarea trimisă.
Tack för ditt brev.
Used when replying to correspondence
Mi-a făcut plăcere să primesc veşti de la tine.
Det var roligt att du hörde av dig igen.
Used when replying to correspondence
Îmi pare foarte rău că nu ţi-am mai scris de atâta vreme.
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a while
A trecut foarte multă vreme de când am vorbit ultima dată.
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a long time

Letter - Main Body

Îţi scriu pentru a te anunţa că...
Jag skriver för att berätta att ...
Used when you have important news
Ţi-ai făcut planuri pentru...?
Har ni några planer för ...?
Used when you want to invite someone to an event or meet up with them
Mii de mulţumiri pentru .../invitaţie/împărtăşirea faptului că....
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
Used when thanking someone for sending something / inviting someone somewhere / enclosing some information
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că m-ai anunţat/mi-ai oferit/mi-ai scris...
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
Used when sincerely thanking someone for telling you something / offering you something / writing to you regarding something
Este foarte frumos din partea ta că mi-ai scris/m-ai invitat/mi-ai trimis...
Det var så snällt av er att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
Used when you sincerely appreciate something someone wrote to you / invited you to / sent you
Îmi face o deosebită plăcere să vă anunţ că...
Det gläder mig att kunna meddela att ...
Used when announcing good news to friends
Am aflat cu plăcere faptul că...
Det glädjer mig att höra att ...
Used when relaying a message or news
Din păcate mă văd nevoit/nevoită să vă anunţ că...
Jag är ledsen att behöva meddela att ...
Used when announcing bad news to friends
Îmi pare foarte rău să aud faptul că...
Jag blev så ledsen att höra att ...
Used when comforting a friend regarding bad news that they had

Letter - Closing

Transmite toată dragoste mea ... şi spune-le că îmi este dor de ei.
Skicka hälsningar till ... och berätta för dem hur mycket jag saknar dem.
Used when you want to tell someone you miss them via the recipient of the letter
... îţi transmite toată dragostea.
... hälsar.
Used when adding someone else's regards to a letter
Salută pe ...din partea mea.
Hälsa ... från mig.
Used when wanting to acknowledge someone else via the person to whom you are writing
Abia aştept să primesc răspunsul tău.
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
Used when you want to receive a letter in reply
Scrie-mi înapoi curând.
Skriv tillbaka snart.
Direct, used when you want to receive a letter in reply
Trimite-mi un răspuns când... .
Skriv gärna tillbaka när ...
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
Pune-mă şi pe mine la curent când afli ceva.
Meddela mig då du vet något mer.
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
Aveţi grijă de voi!
Sköt om dig.
Used when writing to family and friends
Te iubesc!
Jag älskar dig.
Used when writing to your partner
Toate cele bune,
Varma hälsningar,
Informal, used between family, friends or colleagues
Cu drag,
Hjärtliga hälsningar,
Informal, used when writing to family or friends
Cele mai calde urări,
Hjärtligaste hälsningar,
Informal, used when writing to family or friends
Toate cele bune,
Jag önskar dig allt gott,
Informal, used when writing to family or friends
Cu toată dragostea,
Många kramar,
Informal, used when writing to family or friends
Cu drag,
Kramar,
Informal, used when writing to family
Cu mult drag,
Puss och kram,
Informal, used when writing to family