Chinese | Phrases - Personal | Letter

Letter - Address

Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan
335 Main Street
New York NY 92926
N. Summerbee先生
Main大街335号
纽约,纽约,92926
Standard English Address format:
name of recipient
street number + street name
name of town + region/state + zip/postal code.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Jeremy Rhodes
Silverback街道212号
棕榈泉,加利福尼亚,92926
American address format:
Name of recipient
Street number + street name
Name of town + state abbreviation + zip code
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
Crossfield街8号
伯明翰
西密德兰
B29 1WQ
British and Irish address format:
Name of recipient
Number + street name
Town/city name
County
Postal code
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
Mountain Rise路155号
Antogonish,新斯科舍省 B2G 5T8
Canadian address format:
Name of recipient
Street number + street name
Name of town + province abbreviation + postal code
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Australian address format:
Name of recipient
Street number + street name
Name of province
Town/city name + postal code
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
国王大街745号
西区,惠灵顿 0680
New Zealand address format:
Name of recipient
Number + street name
Suburb/RD number/PO box
Town/city + postal code

Letter - Opening

Hej John,
亲爱的约翰,
Informal, standard way of addressing a friend
Hej mamma/pappa,
亲爱的妈妈/爸爸,
Informal, standard way of addressing your parents
Hej farbror/morbror Jerome,
亲爱的Jerome叔叔,
Informal, standard way of addressing a member of your family
Hejsan John,
你好,约翰,
Informal, standard way of addressing a friend
Halloj John,
嘿,约翰,
Very informal, standard way of addressing a friend
John,
约翰,
Informal, direct way of addressing a friend
Min kära,
我亲爱的,
Very informal, used when addressing a loved one
Min älskling,
我最亲爱的,
Very informal, used when addressing a partner
Min käre John,
最亲爱的约翰,
Informal, used when addressing a partner
Tack för ditt brev.
谢谢您的来信。
Used when replying to correspondence
Det var roligt att du hörde av dig igen.
很高兴再次收到您的来信。
Used when replying to correspondence
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
对不起,这么久没有给你写信。
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a while
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a long time

Letter - Main Body

Jag skriver för att berätta att ...
我给您写信是为了告诉您...
Used when you have important news
Har ni några planer för ...?
你有没有...的计划?
Used when you want to invite someone to an event or meet up with them
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
非常感谢发送/邀请/附上...
Used when thanking someone for sending something / inviting someone somewhere / enclosing some information
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Used when sincerely thanking someone for telling you something / offering you something / writing to you regarding something
Det var så snällt av er att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Used when you sincerely appreciate something someone wrote to you / invited you to / sent you
Det gläder mig att kunna meddela att ...
很高兴宣布...
Used when announcing good news to friends
Det glädjer mig att höra att ...
听到...我非常高兴
Used when relaying a message or news
Jag är ledsen att behöva meddela att ...
很遗憾地告诉你们...
Used when announcing bad news to friends
Jag blev så ledsen att höra att ...
听到...很遗憾
Used when comforting a friend regarding bad news that they had

Letter - Closing

Skicka hälsningar till ... och berätta för dem hur mycket jag saknar dem.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Used when you want to tell someone you miss them via the recipient of the letter
... hälsar.
...致上他/她的祝福。
Used when adding someone else's regards to a letter
Hälsa ... från mig.
代我向...问好。
Used when wanting to acknowledge someone else via the person to whom you are writing
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
我期待着尽快能收到您的回复。
Used when you want to receive a letter in reply
Skriv tillbaka snart.
尽快回复。
Direct, used when you want to receive a letter in reply
Skriv gärna tillbaka när ...
当...,请回复
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
Meddela mig då du vet något mer.
如果你有更多消息时,请发送给我。
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
Sköt om dig.
保重。
Used when writing to family and friends
Jag älskar dig.
我爱你。
Used when writing to your partner
Varma hälsningar,
衷心的祝福,
Informal, used between family, friends or colleagues
Hjärtliga hälsningar,
致以最衷心的祝福,
Informal, used when writing to family or friends
Hjärtligaste hälsningar,
最衷心的问候,
Informal, used when writing to family or friends
Jag önskar dig allt gott,
一切顺利,
Informal, used when writing to family or friends
Många kramar,
致以我的祝福,
Informal, used when writing to family or friends
Kramar,
衷心祝福,
Informal, used when writing to family
Puss och kram,
衷心祝福,
Informal, used when writing to family