Danish | Phrases - Personal | Letter

Letter - Address

Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standard English Address format:
name of recipient
street number + street name
name of town + region/state + zip/postal code.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
American address format:
Name of recipient
Street number + street name
Name of town + state abbreviation + zip code
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
British and Irish address format:
Name of recipient
Number + street name
Town/city name
County
Postal code
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadian address format:
Name of recipient
Street number + street name
Name of town + province abbreviation + postal code
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australian address format:
Name of recipient
Street number + street name
Name of province
Town/city name + postal code
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
New Zealand address format:
Name of recipient
Number + street name
Suburb/RD number/PO box
Town/city + postal code

Letter - Opening

Hej John,
Kære John,
Informal, standard way of addressing a friend
Hej mamma/pappa,
Kære Mor / Far,
Informal, standard way of addressing your parents
Hej farbror/morbror Jerome,
Kære Onkel Jerome,
Informal, standard way of addressing a member of your family
Hejsan John,
Hej John,
Informal, standard way of addressing a friend
Halloj John,
Hej John,
Very informal, standard way of addressing a friend
John,
John,
Informal, direct way of addressing a friend
Min kära,
Kære,
Very informal, used when addressing a loved one
Min älskling,
Kæreste,
Very informal, used when addressing a partner
Min käre John,
Kæreste John,
Informal, used when addressing a partner
Tack för ditt brev.
Tak for dit brev,
Used when replying to correspondence
Det var roligt att du hörde av dig igen.
Det var godt at høre fra dig igen.
Used when replying to correspondence
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
Jeg er meget ked af at jeg ikke har skrevet i så lang tid.
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a while
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
Det er så lang tid siden vi havde kontakt.
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a long time

Letter - Main Body

Jag skriver för att berätta att ...
Jeg skriver for at fotælle dig at...
Used when you have important news
Har ni några planer för ...?
Har du lavet nogle planer den...?
Used when you want to invite someone to an event or meet up with them
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
Used when thanking someone for sending something / inviting someone somewhere / enclosing some information
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
Jeg er meget taknemmelig for at du fortæller mig / tilbyder mig / skriver til mig...
Used when sincerely thanking someone for telling you something / offering you something / writing to you regarding something
Det var så snällt av er att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
Det var så venligt af dig at skrive til mig / invitere mig / sende mig...
Used when you sincerely appreciate something someone wrote to you / invited you to / sent you
Det gläder mig att kunna meddela att ...
Jeg er henrykt over at meddele at...
Used when announcing good news to friends
Det glädjer mig att höra att ...
Jeg var henrykt at høre om...
Used when relaying a message or news
Jag är ledsen att behöva meddela att ...
Jeg er ked af at måtte informere jer om at...
Used when announcing bad news to friends
Jag blev så ledsen att höra att ...
Jeg var så ked af at høre at...
Used when comforting a friend regarding bad news that they had

Letter - Closing

Skicka hälsningar till ... och berätta för dem hur mycket jag saknar dem.
Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
Used when you want to tell someone you miss them via the recipient of the letter
... hälsar.
... siger hej.
Used when adding someone else's regards to a letter
Hälsa ... från mig.
Sig hej til... for mig.
Used when wanting to acknowledge someone else via the person to whom you are writing
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Used when you want to receive a letter in reply
Skriv tillbaka snart.
Skriv tilbage snart.
Direct, used when you want to receive a letter in reply
Skriv gärna tillbaka när ...
Skriv endelig tilbage når...
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
Meddela mig då du vet något mer.
Send mig nyheder, når du ved mere.
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
Sköt om dig.
Have det godt.
Used when writing to family and friends
Jag älskar dig.
Jeg elsker dig.
Used when writing to your partner
Varma hälsningar,
De bedste ønsker,
Informal, used between family, friends or colleagues
Hjärtliga hälsningar,
Med de bedste ønsker,
Informal, used when writing to family or friends
Hjärtligaste hälsningar,
Venligste hilsner,
Informal, used when writing to family or friends
Jag önskar dig allt gott,
Alt det bedste,
Informal, used when writing to family or friends
Många kramar,
Kærligst,
Informal, used when writing to family or friends
Kramar,
Masser af kærlighed,
Informal, used when writing to family
Puss och kram,
Meget kærlighed,
Informal, used when writing to family