Dutch | Phrases - Personal | Letter

Letter - Address

Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan
335 Main Street
New York NY 92926
Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Standard English Address format:
name of recipient
street number + street name
name of town + region/state + zip/postal code.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
American address format:
Name of recipient
Street number + street name
Name of town + state abbreviation + zip code
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
British and Irish address format:
Name of recipient
Number + street name
Town/city name
County
Postal code
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Canadian address format:
Name of recipient
Street number + street name
Name of town + province abbreviation + postal code
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Australian address format:
Name of recipient
Street number + street name
Name of province
Town/city name + postal code
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
New Zealand address format:
Name of recipient
Number + street name
Suburb/RD number/PO box
Town/city + postal code

Letter - Opening

Hej John,
Beste Jan
Informal, standard way of addressing a friend
Hej mamma/pappa,
Beste mama / papa
Informal, standard way of addressing your parents
Hej farbror/morbror Jerome,
Beste oom Jeroen
Informal, standard way of addressing a member of your family
Hejsan John,
Hallo Jan
Informal, standard way of addressing a friend
Halloj John,
Hoi Jan
Very informal, standard way of addressing a friend
John,
Jan
Informal, direct way of addressing a friend
Min kära,
Lieve ...
Very informal, used when addressing a loved one
Min älskling,
Liefste ...
Very informal, used when addressing a partner
Min käre John,
Lieve Jan
Informal, used when addressing a partner
Tack för ditt brev.
Hartelijk dank voor jouw brief.
Used when replying to correspondence
Det var roligt att du hörde av dig igen.
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Used when replying to correspondence
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a while
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a long time

Letter - Main Body

Jag skriver för att berätta att ...
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Used when you have important news
Har ni några planer för ...?
Heb je al plannen voor ...?
Used when you want to invite someone to an event or meet up with them
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Used when thanking someone for sending something / inviting someone somewhere / enclosing some information
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de brief ...
Used when sincerely thanking someone for telling you something / offering you something / writing to you regarding something
Det var så snällt av er att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Used when you sincerely appreciate something someone wrote to you / invited you to / sent you
Det gläder mig att kunna meddela att ...
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Used when announcing good news to friends
Det glädjer mig att höra att ...
Ik was erg blij om te horen dat ...
Used when relaying a message or news
Jag är ledsen att behöva meddela att ...
Helaas moet ik je melden dat ...
Used when announcing bad news to friends
Jag blev så ledsen att höra att ...
Het spijt me te moeten horen dat ...
Used when comforting a friend regarding bad news that they had

Letter - Closing

Skicka hälsningar till ... och berätta för dem hur mycket jag saknar dem.
Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Used when you want to tell someone you miss them via the recipient of the letter
... hälsar.
... doet jou de groeten.
Used when adding someone else's regards to a letter
Hälsa ... från mig.
Doe ... de groeten namens mij.
Used when wanting to acknowledge someone else via the person to whom you are writing
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
Ik hoop snel van jou te horen.
Used when you want to receive a letter in reply
Skriv tillbaka snart.
Schrijf me snel terug.
Direct, used when you want to receive a letter in reply
Skriv gärna tillbaka när ...
Schrijf me snel terug wanneer ...
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
Meddela mig då du vet något mer.
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
Sköt om dig.
Het ga je goed.
Used when writing to family and friends
Jag älskar dig.
Ik hou van je.
Used when writing to your partner
Varma hälsningar,
Hartelijke groeten,
Informal, used between family, friends or colleagues
Hjärtliga hälsningar,
Met hartelijke groeten,
Informal, used when writing to family or friends
Hjärtligaste hälsningar,
Groeten,
Informal, used when writing to family or friends
Jag önskar dig allt gott,
Groeten,
Informal, used when writing to family or friends
Många kramar,
Liefs,
Informal, used when writing to family or friends
Kramar,
Liefs,
Informal, used when writing to family
Puss och kram,
Liefs,
Informal, used when writing to family