Italian | Phrases - Personal | Letter

Letter - Address

Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan
335 Main Street
New York NY 92926
Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Standard English Address format:
name of recipient
street number + street name
name of town + region/state + zip/postal code.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Mr. J. Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
American address format:
Name of recipient
Street number + street name
Name of town + state abbreviation + zip code
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
British and Irish address format:
Name of recipient
Number + street name
Town/city name
County
Postal code
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadian address format:
Name of recipient
Street number + street name
Name of town + province abbreviation + postal code
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australian address format:
Name of recipient
Street number + street name
Name of province
Town/city name + postal code
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Miss. L. Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand address format:
Name of recipient
Number + street name
Suburb/RD number/PO box
Town/city + postal code

Letter - Opening

Hej John,
Caro Luca,
Informal, standard way of addressing a friend
Hej mamma/pappa,
Cari mamma e papà,
Informal, standard way of addressing your parents
Hej farbror/morbror Jerome,
Caro zio Flavio,
Informal, standard way of addressing a member of your family
Hejsan John,
Ciao Matteo,
Informal, standard way of addressing a friend
Halloj John,
Ciao Matty!
Very informal, standard way of addressing a friend
John,
Luca,
Informal, direct way of addressing a friend
Min kära,
Tesoro,
Very informal, used when addressing a loved one
Min älskling,
Amore,
Very informal, used when addressing a partner
Min käre John,
Amore mio,
Informal, used when addressing a partner
Tack för ditt brev.
Grazie per avermi scritto.
Used when replying to correspondence
Det var roligt att du hörde av dig igen.
Che bello sentirti!
Used when replying to correspondence
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a while
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a long time

Letter - Main Body

Jag skriver för att berätta att ...
Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Used when you have important news
Har ni några planer för ...?
Hai già dei piani per...?
Used when you want to invite someone to an event or meet up with them
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Used when thanking someone for sending something / inviting someone somewhere / enclosing some information
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Used when sincerely thanking someone for telling you something / offering you something / writing to you regarding something
Det var så snällt av er att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Used when you sincerely appreciate something someone wrote to you / invited you to / sent you
Det gläder mig att kunna meddela att ...
Sono felice di annunciarti che...
Used when announcing good news to friends
Det glädjer mig att höra att ...
Sono davvero felice di sapere che...
Used when relaying a message or news
Jag är ledsen att behöva meddela att ...
Mi dispiace molto doverti dire che...
Used when announcing bad news to friends
Jag blev så ledsen att höra att ...
Mi dispiace sapere che...
Used when comforting a friend regarding bad news that they had

Letter - Closing

Skicka hälsningar till ... och berätta för dem hur mycket jag saknar dem.
Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Used when you want to tell someone you miss them via the recipient of the letter
... hälsar.
...ti manda i suoi saluti.
Used when adding someone else's regards to a letter
Hälsa ... från mig.
Salutami...
Used when wanting to acknowledge someone else via the person to whom you are writing
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
Spero di avere presto tue notizie.
Used when you want to receive a letter in reply
Skriv tillbaka snart.
Rispondimi presto.
Direct, used when you want to receive a letter in reply
Skriv gärna tillbaka när ...
Rispondimi non appena...
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
Meddela mig då du vet något mer.
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
Sköt om dig.
Stammi bene.
Used when writing to family and friends
Jag älskar dig.
Ti amo.
Used when writing to your partner
Varma hälsningar,
I migliori auguri
Informal, used between family, friends or colleagues
Hjärtliga hälsningar,
Con i migliori auguri
Informal, used when writing to family or friends
Hjärtligaste hälsningar,
Cari saluti
Informal, used when writing to family or friends
Jag önskar dig allt gott,
Tante belle cose
Informal, used when writing to family or friends
Många kramar,
Con tanto amore
Informal, used when writing to family or friends
Kramar,
Tanti cari saluti
Informal, used when writing to family
Puss och kram,
Con affetto,
Informal, used when writing to family